Quy hoạch cấp nước

Xem 1-20 trên 538 kết quả Quy hoạch cấp nước
 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Có được số liệu nhu cầu sử dụng nước của từng người (hoặc nhu cầu sử dụng nước theo hộ) và theo từng nhu cầu sử dụng nước khác nhau làm cơ sở cho việc đánh giá. - Dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu cung cấp nước sạch và quy hoạch cấp nước tới năm 2019. Mời các bạn tham khảo!

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 4 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p aotuong123 09-01-2012 49 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p aotuong123 09-01-2012 60 7   Download

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; là cơ sở pháp lý để quản lý việc ban hành, áp dụng các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng và các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương.

  pdf84p tuongvan 05-09-2009 3317 690   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẾN NĂM 2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf8p chubebandiem 17-12-2010 66 7   Download

 • Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung trong quyết định này.

  pdf9p buitubt 05-03-2014 22 0   Download

 • Quyết định 1912/QĐ-UBND năm 2013 về Quy định quản lý và thực hiện Quy hoạch cấp nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf15p tanhthanhthanh23 17-04-2014 20 0   Download

 • Quyết định số 963/QĐ-UBND phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án: quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

  doc5p nghqcp 09-11-2017 9 0   Download

 • Nghị quyết số 103/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc quy hoạch cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;...

  pdf13p nghivanquyet0908 24-11-2017 7 0   Download

 • Quyết định số 3763/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu.

  doc13p trangan_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 2055/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cấp nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p mattroibecon_06 07-04-2018 5 0   Download

 • Nước được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, thủy điện, giao thông vận tải, chăn nuôi, thủy sản... bởi vậy, tài nguyên nước có giá trị kinh tế và được coi là một hàng hóa. Quản lý nguồn nước đã được đề cập đến trong công tác quy hoạch phát triển nguồn nước. Tuy nhiên hiện chưa có các mô hình hiệu quả được sử dụng trong công tác quản lý.

  pdf23p minhphung2105 16-07-2010 181 93   Download

 • Nước ngọt là nguồn tài nguyên tái tạo, tuy vậy mà việc cung cấp nước ngọt và sạch trên thế giới đang từng bước giảm đi. Nhu cầu nước đã vượt cung ở một vài nơi trên thế giới, trong khi dân số thế giới vẫn đang tiếp tục tăng làm cho nhu cầu nước càng tăng. Sự nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước cho nhu cầu hệ sinh thái chỉ mới được lên tiếng gần đây.

  pdf20p miyxaohaisan 24-05-2011 128 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng thuộc tỉnh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p aotuong123 09-01-2012 28 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước đô thị (trừ đô thị loại đặc biệt)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p aotuong123 09-01-2012 39 5   Download

 • Quyết định phê duyệt số 729 của Thủ tướng chính phủ cho kế hoạch cấp nước đến năm 2025 ở thành phố Hồ Chí Minh. Decision No. 729 of Prime Minister on Approval of Water Supply Planning till 2025 for Ho Chi Minh city

  doc9p sweetietruong 11-09-2012 72 4   Download

 • Biến đổi khí hậu (BĐKH), với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng kèm theo nhiều hiện tượng thiên nhiên khác ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với các nước ven biển như Việt Nam.Hoạt động du lịch sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

  pdf5p namdanquetoi 25-02-2010 952 534   Download

 • Nhiệm vụ thiết kế : Thuyết minh : Tính toán công suất trạm xử lý, Tính toán thuỷ lực mạng lưới cấp nước. Bản vẽ : Mặt bằng quy hoạch đô thị thiết kế, Vẽ biểu đồ áp lực vòng bao của mạng lưới, chi tiết hóa một vòng của mạng lưới.

  doc21p songlodiemhen 09-05-2010 908 324   Download

 • Khu đất dự án có nguồn gốc là đất nông nghiệp của người dân địa phương, khu vực này trước đây chưa có các công trình kiến trúc công cộng, chưa có hệ thống cung cấp điện và cấp thoát nước. Do dự án xây dựng khu dân cư Bình Thắng nằm trong quy hoạch của Khu Đông Bắc Bình An, khu quy hoạch này đã đã được triển khai xây dựng nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật như mạng lưới cấp điện, cấp thoát nước, giao thông,..

  doc38p zhuge_liang0 12-06-2010 463 269   Download

 • Nước sạch là một phần thiêt yếu của cuộc sống, nhưng ở các đô thị hiện nay, hoạt động quản lý, cung cấp nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân vẩn tồn tại nhiều bất cập. Việc tìm hiểu quá trình quản lý, cấp nước sạch đô thị giúp chúng ta nhận thức rỏ hơn những thách thức, khó khó khăn, để từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm giải quyết vấn đề này.

  doc19p trangle0382 15-12-2009 657 225   Download

Đồng bộ tài khoản