intTypePromotion=4
ADSENSE

Quy trình giám định y pháp

Xem 1-20 trên 40 kết quả Quy trình giám định y pháp
 • Mục tiêu bài giảng "Tổn thương do tai nạn giao thông đường bộ" là cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể nắm được cơ chế hình thành dấu vết, thương tích do tai nạn ôtô – xe máy, quy trình giám định y pháp một trường hợp tử vong do tai nạn giao thông. Mời các bạn tham khảo.

  pdf20p sontungantv 16-05-2016 77 19   Download

 • Bài giảng "Thương tích điện" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể: Mô tả và phân tích các loại hình thương tích điện thường gặp, mô tả quy trình giám định y pháp một trường hợp tử vong do điện. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p sontungantv 16-05-2016 39 10   Download

 • Mời các bạn tham khảo Bài giảng Nội dung tập huấn Thanh tra năm 2011 về Giám định tư pháp do Đỗ Đình Rô biên soạn để nắm bắt những kiến thức về: hoạt động giám định tư pháp; các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động giám định tư pháp; trình tự thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp, tiếp nhận giám định, tổ chức giám định, kết luận giám định tư pháp; Một số vấn đề về giám định lại; Kinh nghiệm giám định tư pháp và một số vấn đề cần lưu ý.

  ppt16p thuytrang_1 30-11-2014 80 12   Download

 • Thông tư số: 18/2015/TT-BYT ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần; căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;... Mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf77p meomun12340628 19-09-2015 43 2   Download

 • Bài giảng Công việc chính của bác sĩ pháp y là gì trình bày các công việc và mục tiêu cụ thể của bác sĩ pháp y bao gồm: nguyên nhân chết – xác định các tổn thương hay bệnh lý gây chết, cơ chế chết – quá trình sinh lý bệnh dẫn đến cái chết, tính chất chết, thời gian chết, những thay đổi sau chết, tử thi có thương tích, các kiểu chấn thương, quy trình giải phẫu tử thi,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Y.

  pdf33p qlngoc 19-05-2014 147 27   Download

 • Thông tư 18/2000/TT-BYT về việc hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf14p lawdvpl2 10-11-2009 123 7   Download

 • Giáo trình hình thành quy trình hạch toán cơ bản16 - về đo lường trong định lượng giảm tốc 2/ Tuäúc bin âãø truyãön âäüng caïc quaût neïn, maïy neïn vaì båm thæåìng laìm viãûc våïi säú voìng khäng âäøi. ÅÍ âáy phaíi âiãöu chènh âãø duy trç aïp suáút khäng âäøi cuía khäng khê hay laì næåïc hoàûc giæî cho læu læåüng khäng khê khäng âäøi. 3/ Tuäúc bin duìng cho váûn taíi. a) Tuäúc bin håi taìu thuíy âæåüc duìng phäø biãún laìm âäüng cå cho caïc taìu thuíy dán duûng vaì haíi quán. Tuäúc bin taìu thuíy hiãûn...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 29 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu xây dựng phương pháp phân tích đồng thời fexofenadin và tạp A trong nguyên liệu và chế phẩm chứa fexofenadin, góp phần giảm chi phí và thời gian phân tích.

  pdf10p hanh_thom96 03-12-2018 80 3   Download

 • Quyết định số: 42/2015/QĐ-UBND ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/ 12/2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf20p ngochuyen2345 23-10-2015 39 0   Download

 • Quyết định số: 43/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An; căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf10p ngochuyen1234567 23-10-2015 33 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xây dựng qui trình định lượng đồng thời paracetamol, piroxicam, indomethacin và ketoprofen trộn lẫn trong chế phẩm đông dược bằng LC-MS/MS và ứng dụng phương pháp được xây dựng để kiểm tra chất lượng một số chế phẩm đông dược. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p jcript 18-05-2019 23 0   Download

 • Giáo trình Công nghệ sản xuất và kiểm tra cồn etylic do PGS.TS. Nguyễn Đình Thưởng và TS. Nguyễn Thanh Hằng biên soạn đề cập đến những vấn đề có liên quan đến quá trình sản xuất cồn etylic từ nguyên liệu thực phẩm chứa bột và đường. Sản phẩm thu được gọi là cồn thực phẩm. Giáo trình được viết theo trình tự của dây chuyền sản xuất.

  pdf282p iamvip01 23-03-2012 1248 507   Download

 • Chế phẩm sinh học (probiotics) được dùng nhằm giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và thủy sản. Từ probiotics xuất phát từ tiếng Hy lạp, có nghĩa là “cho sự sống”. Lilley và Stillwell (1965) đã dùng thuật ngữ này để mô tả những chất được bài tiết ra từ một sinh vật nào đó mà có tác dụng kích thích tăng trưởng cho một sinh vật khác. Năm 1974 Paker đã định nghĩa probiotics là các sinh vật và các hợp chất góp phần vào sự cân bằng vi sinh hệ trong hệ thống tiêu hóa. Sau...

  pdf5p oceanus75 28-01-2013 277 76   Download

 • Tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của giám định viên được quy định tại Nghị định 117/HÐBT, thông tư 78TT/GÐ của Bộ Tư pháp và khỏan 1 điều 44 của Bộ luật tố tụng hình sự.

  pdf14p buddy6 27-06-2011 69 15   Download

 • Dễ trồng, thu hoạch quanh năm, hiệu quả kinh tế cao, đó là những ưu điểm của cây phật thủ, một loại cây trồng đang được bà con nông dân xã Phượng Sơn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đầu tư sản xuất. Sau vài năm được bà con nơi đây trồng thử nghiệm, giờ đây cây phật thủ đã dần khẳng định được vị thế của mình trong việc giúp bà con xóa đói, giảm nghèo. - Chúng tôi đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Lê ở thôn Đầm xã Phượng Sơn vào đúng lúc gia đình anh...

  pdf5p oceanus75 28-01-2013 113 14   Download

 • Theo kỹ sư Lê Anh Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trúc Anh (Công ty Trúc Anh), thời gian gần đây, nuôi tôm công nghiệp ở các tỉnh ĐBSCL đã bộc lộ những khó khăn nhất định, như: tôm nuôi chậm lớn hơn so với những năm đầu chuyển đổi; bệnh tôm xuất hiện nhiều và diễn biến phức tạp; thời tiết thay đổi bất thường…

  pdf4p oceanus75 28-01-2013 52 8   Download

 • Bầu là một loại rau được trồng phổ biến vì đây là loại cây trồng ngắn ngày, dễ trồng và mang lại lợi nhuận cao. Trên một số vùng trồng rau chuyên canh ở xã Hữu Định, Giao Long (huyện Châu Thành),… bầu là loại rau chiếm diện tích khá lớn. Tuy nhiên, hiện nay trên cây bầu nông dân rất quan tâm đến bệnh khảm (nông dân còn gọi là “ngù đọt”) vì bệnh này ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của bầu, làm giảm năng suất nghiêm trọng. ...

  pdf4p oceanus75 29-01-2013 53 7   Download

 • - 23 - Baíng 1-1 Cäng suáút vaì hiãûu suáút cuía tuäúc bin Hiãûu suáút Cuía tuäúc bin lyï tæåíng Trong Hiãûu duûng Âiãûn Hiãûu suáút tæång âäúi 1 ηoi = hi ho Hiãûu suáút tuyãût âäúi ηt = hi io − i k' Cäng suáút Po = G.ho Pi = G.hi =Poηoi Pe = G.hiηm =PoηoE PE = G.hiηmηG =PoηoE ηi = ηtηoi ηe = ηtηoe ηE = ηtηoe ηoe = ηoiηm ηoE = ηoi ηmηG Khi âaïnh giaï hiãûu quaí cuía toaìn nhaì maïy âiãûn cáön phaíi tênh thãm täøn tháút nhiãût trong loì håi, tiãu hao nàng læåüng keïo båm cáúp næåïc, täøn tháút aïp...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 40 5   Download

 • . §O L¦êNG NHIÖT – CH¦¥NG 1 - 16 - Gäi y lµ c¬ héi xuÊt hiÖn sai sè ngÉu nhiªn cã trÞ sè lµ δ th× ta cã ®−êng cong ph©n bè cña sai sè ngÉu nhiªn nh− h×nh vÏ (®−êng ph©n bè Gauss). 1 .e 2 σ y= σ 2π Trong ®ã : −δ 2 2 e - lµ c¬ sè logarit δ - lµ sai sè ngÉu nhiªn σ= ∑ (δ ) n i =1 2 i n - lµ sai sè trung b×nh b×nh ph−¬ng cña sai sè n - lµ sè lÇn ®o y 1 δ1 1 σ 1 2π σ 2 2π δ2 0 Tõ rÊt nhiÒu thö nghiÖm t−¬ng tù mang tÝnh chÊt ngÉu nhiªn ng−êi...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 37 3   Download

 • . TÆÛ ÂÄÜNG HOÏA QUAÏ TRÇNH NHIÃÛT - PHÁÖN II 2.2- Bäü âiãöu chènh aïp suáút thæûc hiãûn qui luáût âiãöu chènh I. Nhiãûm vuû giæî P2 = const 1Maìng âaìn häöi 2Thanh dáùn 3Van tiãút læu 4Tay âoìn 5Âäúi troüng * P2 tàng = P tàng - âoïng van = P2 giaím vaì ngæåüc laûi * Traûng thaïi cán bàòng P = q maì P = P2 . f G.b q= a b G = P2 = . a f 1 P q 3 4 2 5 b o a P1 P2 P2 Váûy âäúi våïi bäü âiãöu chènh cho træåïc thç P2 = const Khi thay âäøi âäü...

  pdf10p iphone5 25-10-2011 26 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình giám định y pháp
p_strCode=quytrinhgiamdinhyphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2