intTypePromotion=1
ADSENSE

Quỹ trợ giúp pháp lý việt nam

Xem 1-20 trên 34 kết quả Quỹ trợ giúp pháp lý việt nam
 • Thông tư 41/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

  pdf4p lythong 18-08-2009 130 3   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

  pdf21p truongan 10-07-2009 350 36   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn để từ đó làm sáng tỏ vai trò của trợ giúp đối với nhóm người yếu thế đồng thời đánh giá về các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý cho nhóm người yếu thế, thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật và nâng cao vai trò của hoạt động trợ giúp pháp lý ở Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng.

  pdf28p nguyetdong1 13-04-2017 39 8   Download

 • Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây để hiểu rõ hơn về về luật này.

  pdf15p uocvongxua02 15-05-2015 55 6   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI QUỸ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VIỆT NAM

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 39 4   Download

 • Tài liệu Chế độ chính sách đối với người cao tuổi - Hỏi & đáp với trợ giúp pháp lý được biên soạn nhằm giải đáp các thắc mắc của người dân về chế độ chính sách đối với người cao tuổi được quy định trong pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p thuongdanguyetan07 04-05-2019 43 1   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về trợ giúp pháp lý. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà...

  pdf18p abcdef_42 01-11-2011 97 5   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về trợ giúp pháp lý.

  pdf25p abcdef_45 30-10-2011 40 2   Download

 • Báo Pháp luật Việt Nam - Số 221 năm 2020 với các bài viết tránh bỏ sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý; bài thuốc cấp cứu ngộ độc lá ngón ở miền tây nghệ an; phòng chống dịch Covid-19 không để thiếu sinh phẩm, vật tư y tế; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; những người hiến huyết tương điều trị Covid-19...

  pdf20p quenchua8 29-09-2020 20 1   Download

 • Quyết định 258/2002/QĐ-BTP về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf7p lawdvpl1 10-11-2009 57 7   Download

 • Thông tư số 41/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lawdvpl1 10-11-2009 68 6   Download

 • Quyết định số 257/2002/QĐ-BTP về việc thành lập Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf2p lawdvpl1 10-11-2009 66 5   Download

 • Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdvpl1 10-11-2009 78 5   Download

 • Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf9p lawdvpl1 10-11-2009 71 5   Download

 • Luật số 11/2017/QH14 ban hành về Luật Trợ giúp pháp lý, được căn cứ theo Hiếp pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật này quy định về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp quản lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý,...

  pdf21p thongtucp 03-11-2017 22 0   Download

 • Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành

  pdf8p lawttnh15 13-11-2009 96 3   Download

 • Bài viết phân tích cơ sở công nghệ, kinh tế, pháp lý của hai công cụ bổ trợ này cũng như thực tiễn các quy định tại Việt Nam và chỉ ra rằng, việc chủ động đánh giá và điều chỉnh hệ thống pháp luật đã có là cần thiết để duy trì một cơ chế pháp lý cân bằng, hạn chế việc lạm dụng quyền trong môi trường Internet cũng như giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn khi đàm phán các FTA tương tự trong tương lai.

  pdf8p elandorr 03-12-2019 23 1   Download

 • Ngành Ngân hàng có vai trò trung gian đặc biệt thể hiện qua việc hỗ trợ tài chính cho các ngành khác nhau trong nền kinh tế. Vì vậy, nếu kết hợp tiêu chuẩn xanh vào các quyết định cho vay của mình, hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) không những thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn giúp xây dựng một thế giới xanh và sạch hơn. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm tìm ra những yếu tố có khả năng thúc đẩy một ngân hàng áp dụng các hoạt động ngân hàng xanh. Tác giả tiến hành khảo sát 500 nhân viên thuộc 31 NHTM Việt Nam từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018.

  pdf12p nhadamne 27-01-2020 75 2   Download

 • Quyết định 1974/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  pdf5p nanghonghoang 27-03-2014 28 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu về Một số vấn đề về quản lý đô thị và vai trò của chính quyền địa phương trong quản lý đô thị của Thạc sĩ Nguyễn Văn Y. Để giúp các bạn nắm rõ hơn về vấn đề quản lý đô thị ở nước Việt Nam trong những năm qua.

  pdf5p minhphung2105 16-07-2010 560 246   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quỹ trợ giúp pháp lý việt nam
p_strCode=quytrogiupphaplyvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2