intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyền con người

Xem 1-20 trên 3542 kết quả Quyền con người
 • Tài liệu "Đối thoại với các nền văn hóa - Philippines" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Địa lý, lịch sử, chính phủ, kinh tế và con người Philippines;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p viblackpanther 25-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Na Khê (1945-2018) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Na Khê - Vùng đất, con người; Nhân dân các dân tộc xã Na Khê theo Đảng đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954); Nhân dân các dân tộc xã Na Khê trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf41p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống phường Phú Hài (1945-1975): Phần 1 (Tập 1) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đặc điểm tự nhiên, xã hội và các phong trào đấu tranh giành chính quyền cảu nhân dân Phú Hài trước 1945; nhân dân Phú Hài kháng chiến chống thực dân Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf152p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Cơ sở địa lý tự nhiên" trình bày các nội dung: Thổ những và sinh quyển, các quy luật địa lý chung, tai biến thiên nhiên, con người và môi trường địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ thị trấn Yên Minh (1945-2017): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát đặc điểm tự nhiên, con người và truyền thống cách mạng; Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc xã Yên Minh tham gia đấu tranh giành chính quyền, đẩy mạnh sản xuất, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ (1945-1975). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • "Phòng, chống tra tấn: Phân tích từ pháp luật quốc tế và những giá trị gợi mở cho việc hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam" nhằm hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan về chống tra tấn để phù hợp với quy định của UNCAT, cũng như các Công ước quốc tế khác của Liên Hợp Quốc là vấn đề cần thiết.

  pdf10p mitmit01 18-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết Vai trò của pháp luật trong phòng, chống tra tấn ở Việt Nam hân tích, làm rõ về vai trò của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Đánh giá thực trạng và gợi mở một số giải pháp nâng cao vai trò của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

  pdf7p vifalcon 18-05-2023 2 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Quyết Tiến (1945-2015): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái quát điều kiện tự nhiên - xã hội va con người xã Quyết Tiến; nhân dân xã Quyết Tiến trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); chi bộ Đảng và nhân dân xã Quyết Tiến trong thời kỳ vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1957). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Kỹ thuật điều dưỡng-điều dưỡng cơ bản được biên soạn gồm các nội dung chính sau: lý luận cơ bản về điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người; quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh và gia đình người bệnh; quy trình điều dưỡng; vô khuẩn - tiệt khuẩn; tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh vào viện,chuyển viện, ra viện; chăm sóc - theo dõi dấu hiệu sinh tồn;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p dangnhuy08 18-05-2023 2 2   Download

 • Ebook Lịch sử Công an nhân dân Lâm Đồng (1945-1954): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Lâm Đồng-quê hương-con người và truyền thống; cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi ty trinh sát, cảnh sát Lâm Viên và Đồng Nai thượng được thành lập để bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p dangnhuy08 15-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết Bảo đảm quyền tiếp cận công lý ở Việt Nam hiện nay: Phân tích từ lý thuyết của John Rawls và chương trình phát triển liên hợp quốc về công lý và tiếp cận công lý đi sâu tìm hiểu nội hàm của “công lý” từ lý thuyết của John Rawls và “tiếp cận công lý” theo cách tiếp cận của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP). Trên cơ sở đó, đối chiếu so sánh và chỉ ra những vấn đề cần hoàn thiện trong pháp luật Việt Nam theo hướng tiếp cận đó nhằm đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho người dân.

  pdf9p vifalcon 16-05-2023 3 2   Download

 • Bài viết Bảo vệ tính mạng, sức khỏe trong pháp luật hình sự Việt Nam và kiến nghị hoàn thiện từ kinh nghiệm một số quốc gia trình bày quy định về bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người trong Bộ luật Hình sự năm 2015; Kiến nghị hoàn thiện quy định về bảo vệ tính mạng, sức khỏe trong Bộ luật hình sự từ kinh nghiệm một số quốc gia.

  pdf3p vifalcon 16-05-2023 5 2   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Du Già (1945-2018): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Du Già - vùng đất, con người và truyền thống cách mạng; Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc xã Du Già tham gia cuộc đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Chi bộ Du Già lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975).

  pdf74p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Sủng Thài (1945-2018)" ra đời nhằm tuyên truyền, giáo dục các thế hệ người dân Sủng Thài luôn phát huy tinh thần, ý chí cách mạng, ra sức học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước, xứng đáng với công lao to lớn của các bậc ông cha đi trước. Việc xuất bản cuốn sách cũng nhằm giới thiệu tới bạn đọc trong và ngoài xã hiểu hơn về mảnh đất, con người và truyền thống yêu nước, cách mạng trên quê hương Sủng Thài.

  pdf196p dangnhuy08 15-05-2023 2 1   Download

 • Ebook Lịch sử truyền thống xã Phú Hải cung cấp cho người đọc những kiến thức như: mãnh đất-con người ven cửa biểu Phú Hải; từng bước giác ngộ dân tộc, cùng cả tỉnh đứng lên giành chính quyền; kháng chiến chống Pháp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p dangnhuy08 15-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết Quan niệm mới về quyền tiếp cận công lí và hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền tiếp cận công lí ở Việt Nam hiện nay trình bày quan niệm về công lí và quyền tiếp cận công lí; Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về đảm bảo quyền tiếp cận công lí ở Việt Nam hiện nay.

  pdf9p vifalcon 16-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập (1945-2009) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: vài nét cơ bản, miền đất con người xã Tân Lập về điều kiện tự nhiên; tình hình kinh tế-xã hội dưới ách thống trị của chế độ phong kiến thực dân. Tuyên truyền gây dựng chính quyền cách mạng tháng Tám năm 1945; thành lập chi bộ Đảng-Chi bộ Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến-kiến quốc chống thực dân Pháp xâm lược.

  pdf31p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tô Mậu (1945-2008) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số nét khái quát về miền đất, con người xã Tô Mậu; tình hình kinh tế-xã hội của địa phương dưới ách thống trị của thực dân phong kiến tiến tới cuộc vận động đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p hoangnhanduc09 04-05-2023 2 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Trúc Lâu (1945-2010) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: xã Trúc Lâu-miền đất, con người; dưới ách thống trị của thực dân phong kiến và cuộc đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945; thực hiện đường lối vừa kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng quê hương 1945-1954;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Lạc (1945-2010) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: giới thiệu khái quát miền đất con người xã Vĩnh Lạc; tình hình kinh tế-xã hội dưới ách thống trị của chế độ phong kiến thực dân, tuyên truyền gây dựng chính quyền cách mạng đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám năm 1945; kiện toàn bộ máy chính quyền, thành lập chi bộ Đảng; tiếp tục lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp.

  pdf39p hoangnhanduc09 04-05-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền con người
p_strCode=quyenconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2