intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền con người

Xem 1-20 trên 3033 kết quả Quyền con người
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: giáo dục quyền con người, quyền công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf115p vascaravietnam 21-08-2012 615 185   Download

 • Tài liệu được các chuyên gia hàng đầu của tổ chức Mạng lưới an ninh con người, do Wolfgang Benedek là chủ biên, được Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu quyền con người và dân chủ châu Âu (ETC), ấn hành tại thành phố Graz (Áo), năm 2006. Tài liệu được biên soạn công phu, bao quát những vấn đề cơ bản nhất về quyền con người: Lịch sử hình thành, phát triển quyền con người, cơ chế bảo đảm quyền con người ở các khu vực... Tài liệu đặc biệt tập trung vào một số quyền con người chủ yếu, nhằm giúp người đọc nắm được những nội dung chính của các quyền này.

  pdf106p neo_songhan 07-07-2010 464 120   Download

 • Luận án Tiến sĩ Luật học: Bảo đảm quyền con người của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam nhằm nghiên cứu khái niệm và đặc điểm Nhà nước pháp quyền nói chung, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói riêng; nghiên cứu mối quan hệ giữa quyền con người, quyền công dân và nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền.

  pdf174p ngaybuonthangnhodemmong 21-10-2014 302 100   Download

 • Bảo vệ quyền con người luôn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó càng được phát triển rực rỡ từ khi Đảng ta lãnh đạo cách mạng của dân tộc, đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, thống nhất đất nước, phá bỏ xiềng xích áp bức bóc lột tàn bạo của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc, xây dựng một xã hội tiến bộ, công bằng và tôn trọng phẩm giá con người. Các quyền tự do của con người là những giá trị xã hội do...

  pdf105p dellvietnam 23-08-2012 346 93   Download

 • Bài viết tập trung phân tích những thay đổi trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong Hiến pháp năm 2013 trên cơ sở so sánh với các quy định liên quan của Hiến pháp năm 1992 và luật nhân quyền quốc tế.

  pdf9p emvaolop1 07-03-2015 237 91   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Quyền con người đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử nhân loại và dần có những bước phát triển gắn liền với quá trình vận động, phát triển của xã hội. Mặc dù ngày nay quyền con người đóng vai trò quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống nói chung và lĩnh vực pháp lý nói riêng nhưng Luật quốc tế về nhân quyền mới chỉ thực sự được ghi nhận trong mấy thế kỷ trở lại đây. ...

  pdf24p nuber_12 26-08-2013 300 79   Download

 • Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích so sánh các văn bản pháp luật quốc tế và các bản Hiến pháp Việt Nam về bảo đảm bảo đảm quyền con người và đưa ra nhận xét về các quy định về quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 2013. Mời các bạn tham khảo.

  pdf114p haohoa92 15-06-2016 377 74   Download

 • TÓM LƯỢC VỀ QUYỀN CON NGƯỜI Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 3/2008 NỘI DUNG Giới thiệu Tiến bộ qua các thế kỷ 1 2 Sự phát triển của thuyết nhân quyền bắt đầu với triết gia người Anh John Locke Nhân quyền là một vấn đề quốc tế Chiến tranh Lạnh kết thúc đã củng cố nỗ lực ủng hộ nhân quyền quốc tế Những đóng góp của Mỹ 4 Mỹ đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển và ủng hộ nhân quyền Giám sát quốc tế và cơ chế thị thực 10 Cơ chế thực hiện và giám sát...

  pdf28p meoheo5 30-04-2011 200 65   Download

 • Cải cách tư pháp nhằm đảm bảo quyền con người là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam. Tư pháp là nhánh quyền lực quan trong trong hệ thống tổ chức quyền lực nhà nước. Tư pháp là lĩnh vực hoạt động nhằm đảm bảo nền an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quyền tự do của con người, do đó vấn đề CCTP luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng dân chủ, minh bạch và...

  pdf120p dell1122 06-09-2012 291 64   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên Thực hiện chủ trương nhất quán của Nhà nước, Việt Nam đã tham gia nhiều công ước quốc tế quan trọng, trong đó có các công ước về nhân quyền. Công ước quốc tế về nhân quyền quan trọng đầu tiên Việt Nam kí kết là Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm

  pdf10p dontetvui 23-01-2013 263 50   Download

 • Quá trình phát triển quyền con người trong lịch sử nhân loại: Kể từ thời xa xưa đã tồn tại các quan niệm cho rằng mỗi người đều có giá trị cá nhân bẩm sinh đòi hỏi cần có một mức độ ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ nhất định. Tất cả các tôn giáo lớn đều nhấn mạnh tới tầm quan trọng của căn bản của đức hạnh và lòng từ bi đối với thân phận con người và coi đó là cơ sở để đối xử một cách tôn trọng.

  pdf8p chaen_12 10-12-2013 215 54   Download

 • Luận văn sẽ đi sâu nghiên cứu, đánh giá, phân tích và nhìn nhận khách quan, toàn diện tư tưởng về quyền con người của các nhà hoạt động cách mạng, sỹ phu yêu nước Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trước cách mạng tháng 8/1945. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf85p haohoa92 15-06-2016 193 49   Download

 • Tài liệu tổng hợp các câu hỏi ôn thi môn Lý luận và pháp luật về quyền con người với từng chủ đề cụ thể: Lý luận, khái quát về quyền con người; các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người; các cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người;... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p phamthithuhuyen9b 13-03-2017 774 48   Download

 • Quan điểm chính sách chung của Việt Nam về quyền con người Chính phủ Việt Nam cho rằng, việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi quốc gia. Các quốc gia có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật trong nước phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc có tính đến hoàn cảnh cña mỗi nước để bảo đảm cho người dân được thụ hưởng quyền con người một cách tốt nhất. Do khác...

  pdf20p nuber_12 26-08-2013 262 45   Download

 • Trên cơ sở phân tích các quy định liên quan đến bảo đảm quyền con người trong hoạt động xét xử của pháp luật Việt Nam, liên hệ với thực tiễn và so sánh với pháp luật quốc tế, tác giả làm sáng tỏ những bất cập, hạn chế để đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật TTHS. Đồng thời, qua đây, tác giả muốn nhấn mạnh vai trò của Tòa án trong việc bảo đảm quyền con người để chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về vai trò, vị trí của cơ quan này.

  pdf86p haohoa92 15-06-2016 143 41   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Luật học: Vai trò của tư pháp trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam với mục đích phân tích mối quan hệ, vai trò của tư pháp trong việc bảo vệ quyền con người trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf17p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 189 37   Download

 • Luận văn nghiên cứu hệ thống lý luận, quan điểm, tài liệu khoa học, luận điểm về quyền con người; hệ thống quy định của Hiến pháp, Pháp luật Dân sự, Pháp luật Đất đai, chính sách thuộc lĩnh vực thu hồi đất nông nghiệp, bồi thường thu hồi đất, thực tiễn thi hành pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp ở Việt Nam và những giải pháp để khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi đất nông nghiệp và đảm bảo các quyền con người cơ bản của người dân.

  pdf105p haohoa92 15-06-2016 163 34   Download

 • Luận án phân tích và chứng minh các phương diện lý luận thể hiện vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người. Trên cơ sở lý luận đã được chứng minh, luận án đánh giá thực trạng bảo vệ quyền con người bằng hoạt động xét xử ở Việt Nam hiện nay trên cơ sở các tiêu chí nhất định và đề xuất một số giải pháp khoa học nhằm nâng cao vai trò của Tòa án trong việc bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.

  pdf166p change06 14-06-2016 153 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyền con người
p_strCode=quyenconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2