intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền kiểm soát trường đại học

Xem 1-20 trên 22 kết quả Quyền kiểm soát trường đại học
 • Ngày nay, bằng những thoả thuận ngầm khi tài trợ, nhiều công ty trên thế giới đã giành được một chỗ đứng mới trong các trường đại học. Điều này khiến nhiều người lo lắng rằng chức năng cơ bản của trường đại học trong xã hội đang lâm nguy. Duy nhất trong các định chế xã hội, sứ mệnh của trường đại học là nghiên cứu không giới hạn và việc truyền bá kiến thức công khai. Trường đại học phục vụ lợi ích rộng rãi của công chúng bằng cách trân trọng sự phân tích có cơ sở, sự...

  pdf5p gacondilonton 28-04-2010 66 8   Download

 • Ai cũng muốn có được những mối quan hệ thân thiết và lâu dài. Những kinh nghiệm và môi trường đại học sẽ mang lại cơ hội và tiềm năng để hình thành những tình bạn như thế. Sau đây là một số cách mà bạn có thể làm để tạo ra những mối quan hệ hữu ích và thú vị khi học đại học. Tham gia nhiệt tình các hoạt động của Đoàn, Hội Sinh viên. Theo kinh nghiệm của những cựu sinh viên thành đạt thì cách tốt nhất để gặp gỡ mọi người là tham gia vào...

  pdf3p bibocumi8 12-10-2012 64 7   Download

 • Bên góp vốn liên doanh ngừng sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ ngày bên góp vốn liên doanh kết thúc quyền đồng kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể đối với cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát. Trường hợp ngoại trừ đối với phương pháp vốn chủ sở hữu 28. Bên góp vốn liên doanh phải hạch toán các khoản vốn góp sau đây theo phương pháp giá gốc: (a) Khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh được đồng kiểm soát được mua và giữ lại để bán trong tương lai...

  pdf5p phuoctam50 11-08-2011 53 5   Download

 • Để tiếp tục nắm quyền kiểm soát thị trường, giành vị trí thống trị về khối lượng xi măng cung ứng, chiến lược tiêu thụ của Tổng công ty được xác định trong giai đoạn này là: Tập trung mọi nỗ lực để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao khả năng chiếm lĩnh thị trường Những mục tiêu cụ thể phải đạt được như sau: * Về thị phần tiêu thụ Phấn đấu chiếm lĩnh 60% thị phần trên phạm vi cả nước, trong đó : - Thị trường miền Bắc: 65%-70% - Thị trường miền Trung...

  pdf6p lavie6 29-07-2011 82 24   Download

 • Đạo luật Miller - Tydings năm 1937. Quy tắc tối thiểu hoá mức độ đáng tiếc tối đa. Giá trị tối thiểu. Quy mô hiệu quả tối thiểu. Mục tiêu tối thiểu về việc làm. 2058 Minimum lending rate (MLR) 2059 Minimum wage 2060 Minimum wage legislation 2061 Minority control 2062 Mint 2063 Mis-specification 2064 Mixed estimation 2065 Mixed good 2066 Mixed market economy 2067 Mode Lãi suất cho vay tối thiểu. Tiền lương tối thiểu. Luật về mức lương tối thiểu. Quyền kiểm soát tối thiểu. Nhà máy đúc tiền. Thông số sai lệch. Phương pháp ước tính hỗn hợp. Hàng...

  pdf28p cnkbmt10 24-10-2011 72 24   Download

 • Do xu hướng cạnh tranh toàn cầu vấn đề sáp nhập trở thành một trào lưu hiện nay. Chiến lược mua lại: Là việc ngân hàng mua lại một ngân hàng một ngân hàng khác bằng con đường mua lại cổ phần để nắm giữ quyền kiểm soát ngân hàng đó như vẫn giữ danh tiếng và cơ cấu tổ chức như cũ hoặc mua lại các công ty tài chính, công ty chứng khoán. - Chiến lược liên doanh: Là liên doanh khi hai hay nhiều ngân hàng hợp lực để thực hiện một vấn đề mà một ngân...

  pdf13p cnkbmt10 27-10-2011 50 21   Download

 • Kiểm soát tổng hợp toàn cầu Đại dương Thế giới Sự cần thiết phát hiện những biến đổi phi tự nhiên trong cấu trúc và hoạt động của các hệ sinh thái biển, cũng nh- để định chuẩn các tác động nhân sinh tới Đại d-ơng Thế giới đã phát sinh nhu cầu tổ chức và thực hiện kiểm soát tổng hợp toàn cầu đối với đại d-ơng. 9.1. Định nghĩa kiểm soát Sự cần thiết thành lập hệ thống kiểm soát quốc tế về môi tr-ờng lần đầu tiên đ-ợc đặt vấn đề vào năm 1971 bởi Uỷ ban Khoa...

  pdf6p camlaichanh 21-11-2011 59 17   Download

 • Trong kỉ nguyên tiến bộ khoa học kĩ thuật những tác động nhân sinh lên môi trường trở nên ngày càng mạnh mẽ và qui mô hơn. Sự ô nhiễm các môi trường tự nhiên ư khí quyển, thủy quyển và sinh quyển, đang gia tăng, tỏ ra trầm trọng và nguy hiểm. Do đó, những vấn đề kiểm soát chất lượng và điều chỉnh trạng thái môi trường mà các chuyên gia khí tượng thủy văn (các nhà khí tượng học, thủy văn học, hải dương học) có nghĩa vụ tham gia trực tiếp có tầm quan trọng to lớn nhất. ...

  pdf17p camlaichanh 21-11-2011 87 13   Download

 • Hệ thống quan trắc và kiểm soát chất lượng của nước mặt Mạng l-ới quan trắc, thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu về trạng thái đối t-ợng n-ớc làm thành một hệ thống kiểm soát quốc gia. Thuật ngữ kiểm soát đ-ợc hiểu là hệ thống các quan trắc nhất quán cho phép ghi nhận sự biến đổi của trạng thái môi tr-ờng d-ới ảnh h-ởng của hoạt động con ng-ời. Công tác kiểm soát về chất l-ợng và sự phân bố n-ớc ngọt giữa các nhà sử dụng n-ớc và các nhà tiêu thụ n-ớc...

  pdf7p camlaichanh 21-11-2011 55 12   Download

 • Dự báo chất lượng tài nguyên nước Dự báo chất và l-ợng n-ớc lục địa là giai đoạn hoàn thiện của kiểm soát. Các ph-ơng pháp dự báo chất l-ợng n-ớc đang áp dụng hiện nay có thể chia ra hai dạng: dựa trên đề xuất bảo toàn theo thời gian xu h-ớng của quá trình diễn ra trong đối t-ợng n-ớc vào thời kỳ nghiên cứu chúng (ph-ơng pháp ngoại suy hay ph-ơng pháp khoanh vùng), và dựa trên cơ sở mô phỏng toán học hay nghiên cứu vật lý các quá trình thủy động lực, quá trình lý hóa...

  pdf4p camlaichanh 21-11-2011 49 11   Download

 • Quy trình gia hạn Hợp đồng lao động quy định cách thức tiến hành việc gia hạn hợp đồng lao động theo thể thống nhất, phù hợp với các văn bản pháp quy của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM, trường Đại học Bách khoa, đồng thời đáp ứng được yêu cầu do nhà trường đề ra. Đồng thời xây dựng quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát trình tự công việc, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong thực thi công việc.

  pdf9p lottexylitol 18-07-2019 33 1   Download

 • Bài viết này mô tả dự án phát triển của hệ thống Thư viện Đại học Thammasat; kiểm soát tính thẩm quyền tiêu đề đề mục tiếng Thái của hệ thống Thư viện. Sự cố gắng để cải thiện tiêu chuẩn của tiêu đề đề mục tiếng Thái cũng bộc lộ một số vấn đề rắc rối về khía cạnh thực tiễn cục bộ. Tuy nhiên, tất cả những biểu ghi có thẩm quyền tiếng Thái vẫn tiếp tục được cập nhật, tuân theo những từ vựng có kiểm soát trong khung LCSH và MeSH. Ngày nay, tập tin có thẩm quyền đề mục (subject authority file) đã được tự động hóa và có thể truy cập trên môi trường Internet.

  pdf6p anthachluu 20-07-2019 5 0   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn khác (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết), như: Đầu tư trái phiếu, đầu tư cổ phiếu, hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết),. . . và thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. ...

  pdf100p conrepcon 13-04-2012 351 96   Download

 • Nội dung cốt lõi của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân hay sự kiểm soát của nhân dân đối với toàn bộ quá trình ban hành và thực thi các quyết định chung của chính thể nhà nước. Tuy nhiên, trong từng phạm vi tổ chức cũng như hoạt động cụ thể thì nội hàm dân chủ và những yêu cầu của nó chứa đựng những nội dung, hình thức và những tiêu chí khác nhau.

  doc9p hiepmaychieu 17-11-2009 200 41   Download

 • Mô hình quản lý của khách sạn là mô hình trực tuyến- chức năng. Là một khách sạn quy mô không lớn , mô hình quản lý này cho phép cơ quan chủ quản, giám đốc trực tiếp quản lý, kiểm soát tình hình hoạt động nói chung của khách sạn cũng như của các phòng ban, bộ phận dưới quyền một cách chặt chẽ và hiệu quả. Điều này cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc thực hiện các chính sách chủ trương mới của cơ quan chủ quản và giám đốc khách sạn . Hơn thế nữa,...

  pdf10p ttcao1 29-07-2011 75 25   Download

 • Nội dung kiểm soát chi phí tài chính cũng tương tự kiểm soát chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, do vậy phải xem xét được các nhân tố ảnh hưởng đến biến phí tài chính và định phí tài chính. Các kết luận này sẽ làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách tài chính cũng như điều chỉnh trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 5.4. KIỂM SOÁT DOANH THU, CHI PHÍ TRONG CÁC TỔ CHỨC PHÂN QUYỀN 5.4.1. Báo cáo kiểm soát ở các trung tâm doanh thu, chi phí Những nội...

  pdf21p cnkbmt10 24-10-2011 154 25   Download

 • BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và...

  pdf53p tuoanh05 03-08-2011 108 9   Download

 • Tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hợp tác xã và có quyền ngang nhau trong biểu quyết; • mọi xã viên đều có quyền dự Đại hội xã viên hoặc bầu đại biểu đi dự Đại hội xã viên, dự các cuộc họp xã viên để bàn bạc và biểu quyết các công việc của hợp tác xã; • Ứng cử, bầu cử vào Ban quản trị, trưởng Ban quản trị, Chủ nhiệm, Ban kiểm soát và những chức danh được bầu khác của hợp tác xã; • xã viên có quyền đề đạt ý kiến và yêu cầu Ban quản...

  pdf86p capdoihoancanh 11-05-2013 31 3   Download

 • Các yêu cầu chung về an toàn sau đây dẫn đến các cuộc thảo luận cụ thể hơn các tiêu chuẩn an toàn cho các nhóm đại lý rủi ro khác nhau và liên quan của họ an toàn sinh học và các cấp độ Ngăn chặn. Nhóm nguy cơ các cuộc thảo luận được trình bày bao gồm thông tin từ BMBL. Chương trình cụ thể cơ sở trang web phải được duy trì với một chỉ định rõ ràng về thẩm quyền trách nhiệm được giao để thực hiện chương trình. Yêu cầu an toàn chung bao gồm các...

  pdf38p tuongmatdo 13-12-2011 45 5   Download

 • Wireless Data Demystified.pdfthị trường chợ đen (D4) thị trường trái phép với các giao dịch trái với quy định của Chính phủ. Các thị trường của loại này thường được tìm thấy khi có giá hoặc TRAO ĐỔI KIỂM SOÁT hoặc hạn chế giao dịch một danh sách các đại lý ủy quyền.

  pdf0p banhbeo7 15-11-2011 45 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền kiểm soát trường đại học
p_strCode=quyenkiemsoattruongdaihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2