intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền và nghĩa vụ

Xem 1-20 trên 1807 kết quả Quyền và nghĩa vụ
 • Bài giảng Luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng - Bài 6: Quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa - dịch vụ. Bài này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p hidetoshidekisugi 15-06-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Pháp luật lao động và an sinh xã hội - Chương 3: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các chế độ đối với người lao động như tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bảo hộ lao động, kỷ luật lao động; căn cứ xử lí bồi thường thiệt hại vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p hidetoshidekisugi 16-06-2022 2 0   Download

 • Mẫu Báo cáo kết quả tập sự (Mẫu 2) cần trình bày rõ các thông tin các nhân, nội dung báo cáo gồm trình bày ngắn gọn kết quả tìm hiểu quy định của Luật viên chức về quyền và nghĩa vụ viên chức, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động,... Mời bạn tham khảo.

  doc8p thenthenn 23-06-2022 7 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng là mẫu hợp đồng được lập ra để ký kết về việc cung cấp dịch vụ trả lương qua ngân hàng. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, phương thức tiến hàng dịch vụ, phí dịch vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc2p thenthenn 23-06-2022 6 0   Download

 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc trình bày các nội dung gồm thông tin cá nhân của người được bổ nhiệm, quyền vầ nghĩa vụ của chứ danh Giám đốc/Tổng Giám đốc, đối tượng thi hành quyết định. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc3p thenthenn 23-06-2022 0 0   Download

 • Mẫu Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng là thủ tục bắt buộc mà chi bộ và cấp ủy cơ sở phải gửi cho chủ thể có thẩm quyền. Đây là căn cứ để phát sinh nghĩa vụ của chủ thể có thẩm quyền, là cách thức để cấp ủy quản lý số lượng đảng viên sắp kết nạp hoặc tránh tình trạng tự thẩm tra lý lịch tràn lan.

  doc1p thenthenn 23-06-2022 9 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình là mẫu hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây lắp công trình. Hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý, thỏa thuận giữa hai bên. Hợp đồng nêu rõ thông tin lý lịch của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, đảm bảo tính hợp pháp thực hiện theo đúng quy định hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 4 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành là mẫu hợp đồng được lập ra nhằm thỏa thuận ký kết hợp đồng đào tạo thực hành giữa hai bên về đối tượng, số lượng, thời gian phương thức và thời hạn thanh toán chi phí thực hàn, quyền và nghĩa vụ của hai bên... Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

  doc4p thenthenn 23-06-2022 3 0   Download

 • Luật số 72/2020/QH14 - Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf134p britaikridanik 26-06-2022 37 1   Download

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Chương 3 Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Các nguyên tắc hiến định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; Các nhóm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp hiện hành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt18p dongcoxanh25 22-06-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Luật Đầu tư - Chương 1: Khái quát chung về hoạt động đầu tư. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái quát chung luật đầu tư; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; thực hiện hoạt động kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p hidetoshidekisugi 15-06-2022 4 1   Download

 • Bài giảng Luật Hiến pháp - Chương 3: Quyền con người – Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, phân loại, đặc trưng cơ bản của quyền con người; quyền con người theo Hiến pháp 2013; khái niệm, phân loại, đặc trưng cơ bản của quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Hợp đồng làm việc đặc biệt bao gồm các thông tin của hai bên thỏa thuận ký hợp đồng và cam kết thực hiện các điều khoản như thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng, chế độ làm việc, nghĩa vụ và quyền lợi của người được tuyển dụng, nghĩa vụ và quyền hạn của Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp, điều khoản thi hành.

  doc3p thenthen19 14-06-2022 5 1   Download

 • Mẫu Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động trong công ty là văn bản nhằm chấm dứt, kết thúc quyền và nghĩa vụ của các bên dựa trên ý chí và nguyện vọng của mỗi bên. Nội dung mẫu thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động cần ghi rõ thông tin người lao động và người sử dụng lao động và các nội dung thống nhất chấm dứt hợp đồng.

  doc2p thenthen19 14-06-2022 2 1   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế 1 - Chương 4: Bản chất pháp lý của hợp tác xã và tổ hợp tác. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc về thành lập và tổ chức hoạt động, quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã và tổ hợp tác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p hidetoshidekisugi 15-06-2022 5 1   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế 1 - Chương 1: Khái quát chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm kinh doanh; khái quát về chủ thể kinh doanh; đặc điểm chủ thể kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể kinh doanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p hidetoshidekisugi 15-06-2022 7 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung thỏa thuận chuyển nhượng, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên. Mời bạn tham khảo chi tiết.

  doc4p thenthen19 15-06-2022 8 2   Download

 • Bài viết Một số quan điểm của Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển đảo trình bày một số các nội dung: Bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững nền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; Phát huy sức mạnh của đồng bào miền biển và bộ đội Hải quân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; Bảo vệ chủ quyền biển đảo nhằm tạo môi trường phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 11 1   Download

 • Thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của quốc gia thành viên Phụ lục VI Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm môi trường từ tàu (Marpol), Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp để giảm thiểu khí thải phát sinh từ tàu thuyền. Các biện pháp được các tàu sử dụng như sử dụng dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp; hoặc lắp đặt hệ thống làm sạch khí thải (EGC); hoặc pha trộn dầu nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh cao với dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn hàm lượng lưu huỳnh cần thiết để đạt được dầu nhiên liệu tương thích.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 11 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu về quá trình hình thành lý luận của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam và những định hướng căn bản của Đại hội Đảng lần thứ XIII về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

  pdf8p vimarissamayer 02-06-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền và nghĩa vụ
p_strCode=quyenvanghiavu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2