intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1198

Xem 1-10 trên 10 kết quả Quyết định 1198
 • Quyết định 1198/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số quy định liên quan đến các giao dịch kỳ hạn, hoán đổi của các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh ngoại tệ

  doc2p mynuong 19-08-2009 80 11   Download

 • Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 phê duyệt kế hoạch biên chế Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành .

  pdf2p nanghoong 31-03-2014 31 1   Download

 • Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 1198/QĐ-UBND về quy trình quản lý, mua thẻ, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo theo Quyết định 139/QĐ-TTg do tỉnh Sơn La ban hành.

  pdf2p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 38 1   Download

 • Quyết định số 1198/2019/QĐ-UBND về việc quy định khung lãi suất cho vay của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1198/2019/QĐ-UBND phê duyệt các quy trình nội bộ của sở công thương trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 1 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH NHIỆM KỲ 2011 - 2016 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p keodualadua 13-12-2012 25 2   Download

 • Quyết định số 1198/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La.

  pdf13p tuyetroimuahe123 13-03-2014 41 1   Download

 • Công văn 1198/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

  doc1p tramvo 19-08-2009 46 3   Download

 • BỘ VĂN HÓA, THỂ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. THAO  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . VÀ DU LỊCH ­­­­­­­­­­­­­­­. ­­­­­­­. Số: 1793/QĐ­BVHTTDL Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019. .. QUYẾT ĐỊNH.. BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA . ĐÌNH” NĂM 2019.. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH..

  doc11p thuyanlac000 04-11-2019 21 0   Download

 • BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2011 VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

  pdf17p denngudo 26-06-2012 54 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1198
p_strCode=quyetdinh1198

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2