intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định 1328

Xem 1-17 trên 17 kết quả Quyết định 1328
 • Quyết định 1328/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

  doc15p sontinh 18-08-2009 468 86   Download

 • Quyết định 1328/QĐ-VPCP về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vy giữ Hàm Vụ phó do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh1 11-11-2009 48 3   Download

 • Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Dự án đầu tư nâng cao năng lực Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2013 - 2015.

  pdf8p nanghoong 31-03-2014 28 1   Download

 • Quyết định 1328/2020/QĐ-BTP ban hành việc Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  doc70p ngaohaicoi999 26-06-2020 1 0   Download

 • Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2013 Phê duyệt lại giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Lý Nhân, xã Bình Dương-huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf3p buitubt 05-03-2014 34 0   Download

 • Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành "quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân cơ sở" do Ngân hàng nhà nước ban hành

  pdf15p lawdn4 31-10-2009 135 15   Download

 • Quyết định số 1328/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác mạng máy tính của Bộ Tư pháp

  pdf6p phithanhvan 23-10-2009 112 5   Download

 • Quyết định số 1328/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh2 11-11-2009 103 4   Download

 • Quyết định số 1328/QĐ-TTg về việc giao cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện đầu tư “dự án tàu điều tra tổng hợp, nghiên cứu khoa học công nghệ biển, đo vẽ bản đồ biển, hợp tác quốc tế” thuộc “đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 72 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà nước và Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo....

  pdf2p thanhan 23-09-2009 80 2   Download

 • Quyết định số 1328/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf1p lawvhxh7 16-11-2009 30 2   Download

 • Quyết định số 1328/QĐ-BVHTTDL về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Căn cứ Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;...

  pdf1p bachma47 26-12-2017 18 0   Download

 • Quyết định số 1328/QĐ-BGTVT ban hành quy định đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo định kỳ tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc Bộ giao thông vận tải.

  doc37p sohucninh000 23-08-2019 0 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1328/qđ-ct', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p meodomayman 26-07-2012 49 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 157/2011/TT-BTC NGÀY 14/11/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf7p hoacuc_tim 18-07-2012 54 9   Download

 • BỘ TÀI CHÍNH -------Số: 1328/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 157/2011/TT-BTC NGÀY 14/11/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức...

  pdf7p hoacuc_tim 17-07-2012 61 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1328/qđ-btttt', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p noel_vui 15-11-2012 33 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
803 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định 1328
p_strCode=quyetdinh1328

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2