intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định quản lý khu kinh tế

Xem 1-20 trên 392 kết quả Quyết định quản lý khu kinh tế
 • Quyết định số 1103/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf380p huongruoutinhnong123 25-03-2014 33 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf4p meoconanca 28-02-2011 65 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH TÂY NINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 53 2   Download

 • Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ theo cơ chế “Một cửa liên thông” trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu được thực hiện tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

  pdf54p lengocln 24-03-2014 22 0   Download

 • Quyết định số 983/QĐ-TTg về việc đổi tên ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghqcp 09-11-2017 15 0   Download

 • Quyết định số 1905/QĐ-TTg ban hành về việc thành lập ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p trangan_123 03-03-2018 8 0   Download

 • Quyết định số 3146/QĐ­-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của ubnd tỉnh về ban hành quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 20 0   Download

 • Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ban quản lý khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

  doc9p daovanmanh_123 03-03-2018 11 0   Download

 • Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu.

  doc7p daovanmanh_123 03-03-2018 15 0   Download

 • Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm hành chính công tỉnh

  doc7p mattroibecon_06 07-04-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 3823/QĐ-UBND về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý khu kinh tế tỉnh An Giang.

  doc3p mattroibecon_06 07-04-2018 14 0   Download

 • Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc12p sohucninh000 23-08-2019 13 0   Download

 • Quyết định 17/2019/QĐ-UBND ban hành việc bãi bỏ quyết định số 3965/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

  doc1p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn và tương đương; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trực thuộc ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng.

  doc11p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc13p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 1456/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi chức năng quản lý của ban quản lý khu kinh tế.

  doc52p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1528/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.

  doc21p sohucninh000 23-08-2019 9 0   Download

 • Quyết định số 2055/QĐ-UBND ban hành về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc12p sohucninh000 23-08-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính không liên thông thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định.

  doc8p sohucninh000 23-08-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 2287/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trên lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định.

  doc5p sohucninh000 23-08-2019 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định quản lý khu kinh tế
p_strCode=quyetdinhquanlykhukinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2