intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định quản lý thông tin điện tử

Xem 1-20 trên 367 kết quả Quyết định quản lý thông tin điện tử
 • Quyết định 2201/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.

  pdf7p thuthum 16-04-2014 66 3   Download

 • Quyết định 2973/QĐ-BKHCN năm 2013 về Quy chế Tổ chức quản lý và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ.

  pdf9p thuthum 16-04-2014 34 0   Download

 • Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Trung tâm Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái.

  pdf5p thuthum 16-04-2014 40 0   Download

 • Quyết định 49/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý Đề tài, Dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf36p thuthum 16-04-2014 64 1   Download

 • Quyết định 3380/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

  pdf13p thuthum 16-04-2014 48 0   Download

 • Quyết định 445/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với đơn vị và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang.

  pdf6p thuthum 16-04-2014 36 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc Lĩnh vực thống kê: Báo chí Phát thanh và truyền hình Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

  pdf5p meohamngu 13-01-2011 96 3   Download

 • Quyết định 40/2013/QĐ-UBND Quy chế xét tặng Giải thưởng “Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh". Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf9p thuthum 16-04-2014 46 1   Download

 • Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2015 và đến năm 2020.

  pdf28p thuthum 16-04-2014 60 1   Download

 • Quyết định 1100/QĐ-BTTTT năm 2013 về việc thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 45 1   Download

 • Đề tài xác định và phân tích các yếu tố tác động đến nguồn tài nguyên thông tin điện tử: sự hiểu biết của cán bộ quản lý, tầm nhìn của nhà trường, năng lực của đội ngũ cán bộ thư viện, hạ tầng công nghệ, nội dung thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng. Đưa ra các hướng giải pháp gia tăng khả năng sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin điện tử.

  pdf8p baoanhlib 24-01-2017 60 2   Download

 • Quyết định 358/2013/QĐ-UBND về chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf7p thuthum 16-04-2014 34 0   Download

 • Quyết định 1937/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và kế hoạch kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ khoa học và công nghệ đợt 2 năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành.

  pdf4p thuthum 16-04-2014 41 0   Download

 • Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2014.

  pdf15p thuthum 16-04-2014 35 0   Download

 • Quyết định 887/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2014.

  pdf11p thuthum 16-04-2014 39 0   Download

 • Quyết định 45/2013/QĐ-UBND bổ sung Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-UBND.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 51 0   Download

 • Quyết định 1178/QĐ-BTTTT năm 2013 phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf3p thuthum 16-04-2014 56 0   Download

 • Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf9p thuthum 16-04-2014 36 0   Download

 • Quyết định 6840/QĐ-BCT năm 2013 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công Thương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf6p thuthum 16-04-2014 43 0   Download

 • Quyết định 2863/QĐ-BGTVT năm 2013 đổi tên Báo Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết định này.

  pdf2p thuthum 16-04-2014 41 0   Download

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
994 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định quản lý thông tin điện tử
p_strCode=quyetdinhquanlythongtindientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2