intTypePromotion=3

Quyết định số 1392

Xem 1-5 trên 5 kết quả Quyết định số 1392
 • Quyết định số 1392/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án lát hè phố Tùng Thiện từ Km 0+00 đến Km 2+00, Thành phố Sơn Tây, Hà Nội - Phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawdt1 02-12-2009 66 9   Download

 • Quyết định số 1392/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttnh17 13-11-2009 52 2   Download

 • Quyết định số 1392/QĐ-BTP ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2016. Căn cứ Nghị định số 113/2014/NĐ-CP ngày 26/11/2014 của Chính phủ về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật;...

  pdf9p daoducmanh0410 05-01-2018 16 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐẢO PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf2p caythongxinh 24-12-2012 30 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NỘI VỤ BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/6/2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quy...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 120 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 1392
p_strCode=quyetdinhso1392

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản