intTypePromotion=4
ADSENSE

Quyết định số

Xem 1-20 trên 54256 kết quả Quyết định số
 • Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC được ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002, căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước, căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ- CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

  doc61p minhhuy 14-03-2009 3899 1155   Download

 • Quyết định số: 135/2007/QĐ-UBND được ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2007, về việc ban hành Quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào Luật tổ chức hội đồng nhân dân và ủy ban nhân, Luật xây dựng, Luật nhà ở, Nghị định số 29/2007/NĐ/CP, Quyết định số 682/BXD-CSXD.

  pdf24p ngocgiau 24-06-2009 1663 511   Download

 • Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Tài chính ban hành

  pdf39p lawktkt1 25-10-2009 841 441   Download

 • Quyết định số 4132/2001/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2001 quy định về việc ban hành bản "tiêu chuẩn sức khoẻ người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới". Căn cứ vào Nghị định 68/CP ngày 11/10/1993 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ y tế.

  pdf38p lawttyt8 30-11-2009 697 278   Download

 • Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2001 về việc ban hành “Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh". Căn cứ vào Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 và Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 6/11/1996.

  pdf5p lawttyt8 30-11-2009 771 275   Download

 • Quyết định số 335/QĐ-SNV về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc sở nội vụ tỉnh Cao Bằng, căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, căn cứ Quyết định số 1332/2012/NĐ-UBND. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p fbgiovotinh 02-10-2015 278 242   Download

 • Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. Căn cứ vào Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Nghị định số 68/CP, công văn số 941/LĐTBXH-BLĐ và công văn số 0850/PMT-VPGC.

  pdf59p lawttyt7 30-11-2009 2099 228   Download

 • Quyết định số 246/2005/QĐ-TTG về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf15p khactrieu 23-10-2009 504 219   Download

 • Quyết định số 867/1998/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành nagfy 4 tháng 4 năm 1998 về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm. Căn cứ vào Điều 7 Chương II Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, điều lệ vệ sinh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT và Nghị định của Chính phủ số 68/CP ngày 11/10/1993 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế.

  pdf39p lawttyt10 30-11-2009 532 193   Download

 • Quyết định số 777/QĐ - BHXH về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 5 năm 2010. Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội, Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, Nghị định số 68/2007/NĐ-CP, Nghị định số 190/2007/NĐ-CP và Nghị định số 94/2008/NĐ-CP.

  pdf134p dktien 31-05-2010 514 190   Download

 • Quyết định số 4857/QĐ-BHXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành

  pdf8p luuduchoa 10-10-2009 432 180   Download

 • Quyết định số 75/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, mẫu Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, mẫu Chứng chỉ nghề, mẫu bản sao và việc quản lý, cấp bằng, chứng chỉ nghề.

  pdf9p lawgd1 04-11-2009 430 174   Download

 • Quyết định số 3339/2001/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về vệ sinh đối với một số loại bao bì bằng chất dẻo dùng để bao gói, chứa đựng thực phẩm do Bộ Y tế ban hành

  pdf13p lawttyt8 30-11-2009 410 173   Download

 • Quyết định số 13/2004/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin ban hành ngày 1 tháng 4 năm 2004 về việc ban hành “Định mức dự toán bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh”. Căn cứ vào Nghị định số 63/2003/NĐ-CP, Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, và Công văn số 384/BXD-KTTC.

  pdf2p lawvhxh12 19-11-2009 515 169   Download

 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc. Điều 2: Quyết định này thay thế Quyết định số 722/QĐ-BHXH ngày 23 tháng 5 năm 2003 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng ban Thu bảo hiểm xã hội, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và...

  pdf17p quochung 20-07-2009 1402 162   Download

 • Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN về việc ban hành “Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng” do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf25p hobichngoc 17-10-2009 338 158   Download

 • Quyết định sô 16/2007/QĐ-NHNN về ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf82p lawktkt1 25-10-2009 687 153   Download

 • Tài liêu tham khảo quyết định số 957/QĐ-BXD về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

  doc22p thanhtuyenquang 17-06-2010 615 152   Download

 • Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt đề án " Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

  pdf19p bachdiemmy 11-12-2009 1886 147   Download

 • Quyết định Số: 788/QĐ-BXD ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2010 Về việc công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng cuả công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  pdf16p ctnhukieu10 27-04-2011 373 139   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định số
p_strCode=quyetdinhso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2