intTypePromotion=3

Rà soát hộ nghèo

Xem 1-20 trên 29 kết quả Rà soát hộ nghèo
 • Tài liệu tham khảo mẫu phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm

  pdf2p den_huyenbi 26-07-2010 252 20   Download

 • Bài viết Áp dụng kết quả nghiên cứu đặc điểm hộ gia đình vào rà soát hộ nghèo chỉ ra hộ không nghèo có xu hướng gia tăng số tài sản, đồ dùng sở hữu; hộ khá giả/không nghèo sở hữu nhiều tài sản, đồ dùng cao cấp, chất lượng và tiện ích và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 37 3   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO NĂM..... (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) - Báo cáo nhanh: trước 15/11/..... - Báo cáo chính thức: trước 30/11/.....

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 196 6   Download

 • KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012

  pdf6p bupbebaggo 15-01-2013 38 2   Download

 • Thông tư Số: 24/2014/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm.

  doc13p minhvanthuan 19-11-2014 77 2   Download

 • Quyết định số 945/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

  doc32p bachma47 22-12-2017 8 1   Download

 • Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, căn cứ quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p anhtuan716daklak 15-10-2015 36 0   Download

 • Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

  pdf85p bachma47 22-12-2017 41 0   Download

 • MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO Thôn/Tổ dân

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 671 14   Download

 • THU THẬP ĐẶC ĐIỂM HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO NĂM:........... (Chỉ dùng đối với hộ nghèo và cận nghèo) (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 85 6   Download

 • Từ cơ sở lý luận và nghiên cứu thực trạng đói nghèo và công tác XĐGN của huyện Vũ Quang, từ đó tìm ra những giải pháp và những kiến nghị để nâng cao hiệu quả của công tác XĐGN, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ đói nghèo ở huyện xuống mức tối thiểu.

  pdf84p bautroibinhyen1 02-11-2016 23 6   Download

 • Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 "Quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015" trình bày về các bước, quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt18p nakatamimosa 30-11-2015 50 4   Download

 • DANH SÁCH HỘ NGHÈO THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) - Báo cáo nhanh: trước 15/11/..... - Báo cáo chính thức: trước 30/11/..... TT

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 148 3   Download

 • DANH SÁCH HỘ NGHÈO CÓ THÀNH VIÊN LÀ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) - Báo cáo nhanh: trước 15/11/.....

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 66 3   Download

 • PHIẾU KHẢO SÁT THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH NĂM... (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) 1. Họ tên chủ hộ:....................................... Hộ số:............................................... 2. Địa chỉ:............................................................................................................. Tỉnh/Thành phố : ....................................................

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 580 55   Download

 • ĐÁNH GIÁ NHANH HỘ CÓ KHẢ NĂNG RƠI NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) Số TT Họ và tên chủ hộ (Ghi tên tất cả các hộ cần rà soát) Phân loại hộ theo điểm tài sản Số lượng tài sản Nhóm A1 x 20 điểm Số lượng tài sản Nhóm A2 x 5 điểm Số lượng tài sản Nhóm A3 x 3 điểm Tổng số...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 50 6   Download

 • ĐÁNH GIÁ NHANH HỘ CÓ KHẢ NĂNG THOÁT NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) Số TT Họ và tên chủ hộ (Ghi tên các hộ nghèo có khả năng thoát) Tổng số yếu tố đặc trưng hộ nghèo* Hộ có số yếu tố cột 1 lớn hơn hoặc bằng số yếu tố quy định ►Hộ vẫn nghèo, không cần rà soát 2 Hộ có số yếu tố cột...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 49 3   Download

 • Quyết định 749/QĐ-LĐTBXH năm 2013 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  pdf9p thanhpham11 11-03-2014 30 1   Download

 • Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành

  pdf7p lawvhxh7 16-11-2009 166 28   Download

 • p 01-01-1970   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
674 lượt tải

p_strKeyword=Rà soát hộ nghèo
p_strCode=rasoathongheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản