intTypePromotion=1
ADSENSE

Sản xuất của công ty độc quyền

Xem 1-20 trên 82 kết quả Sản xuất của công ty độc quyền
 • Nhân viên thống kê chịu trách nhiệm quản lý công tác thống kê sản xuất toàn công ty; Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc theo dõi đôn đốc tiến độ sản xuất và giao hàng; Thực hiện các công việc khác theo sự uỷ quyền của Trưởng phòng; Tổng hợp, theo dõi số lượng sản xuất, báo cáo công việc cho Trưởng phòng; Làm packing list; Làm lịch xuất hàng

  doc1p lanjingyi 17-03-2020 50 1   Download

 • Nhân viên kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm thông tin yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu liên quan trong phạm vi, chức năng của đơn vị phục vụ cho các báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) công tác kế hoạch của Công ty & Cơ quan cấp trên; Có quyền kiểm tra định kỳ (hoặc đột xuất) tình hình xậy dựng và tổng hợp số liệu công tác kế hoạch tại các đơn vị SXKD theo Quy định kiểm tra giám sát theo lĩnh vực của Công ty; Tham gia đề xuất khen thưởng các trường hợp thực hiện tốt công tác kế hoạch tại các đơn vị SXKD và Công ty...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 80 2   Download

 • Mô tả công việc Tài xế xe nâng được cung cấp phương tiện làm việc; Yêu cầu và được đáp ứng các thông tin liên quan đến nhu cầu điều động xe của các đơn vị trong công ty; Được yêu cầu cung cấp VTPT sửa chữa hư hỏng xe; Quyền báo cáo tổ trưởng vận tải, TP PGN về các trường hợp sử dụng xe chưa hợp lý hợp lệ; Kiểm tra xe đảm bảo an toàn trước khi phục vụ công tác; Nhận lệnh điều xe từ Tổ trưởng, TP PGN; Liên hệ đơn vị được phục vụ phối hợp tốt về thời gian phục vụ...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 55 5   Download

 • Tài xế xe tải được cung cấp phương tiện làm việc; Yêu cầu và được đáp ứng các thông tin liên quan đến nhu cầu điều động xe của các đơn vị trong công ty; Quyền báo cáo tổ trưởng vận tải, TP PGN về các trường hợp sử dụng xe chưa hợp lý hợp lệ; Kiểm tra xe đảm bảo an toàn trước khi phục vụ công tác; Nhận lệnh điều xe từ Tổ trưởng vận tải, TP PGN; Liên hệ đơn vị được phục vụ phối hợp tốt về thời gian phục vụ; Thực hiện nhiệm vụ giao nhận hàng theo chức năng...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 56 2   Download

 • Tổ trưởng vận tải chịu trách nhiệm được cung cấp phương tiện làm việc; được đề xuất bố trí nhân sự phù hợp với năng lực chuyên môn, khả năng và yêu cầu chung của PGN; quyền được điều động nhân sự tăng ca phục vụ nhu cầu SXKD các đơn vị; quyền yêu cầu và được đáp ứng các thông tin liên quan đến nhu cầu điều động xe của các đơn vị trong công ty...

  doc1p lanjingyi 11-03-2020 50 2   Download

 • Trưởng phòng nhập khẩu chịu trách nhiệm phân công, bố trí nhân sự trong đơn vị; Từ chối tiếp nhận, trả về công ty những nhân sự không đạt tiêu chuẩn công việc; Duyệt danh sách CBNV thuộc đơn vị tham dự các khoá đào tạo do công ty tổ chức; Trả nhân sự không đáp ứng yêu cầu công việc về PNS để bố trí việc khác hoặc cho nghỉ việc; Đề xuất thay đổi cơ cấu tổ chức của đơn vị khi phát hiện không phù hợp với yêu cầu trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 63 1   Download

 • Trưởng phòng kinh tế kế hoạch được quyền chủ động quản lý, tổ chức, điều hành hoạt động của Phòng Kế hoạch; Được quyền đề xuất tuyển dụng phù hợp với nhu cầu hoạt động của phòng; Từ chối tiếp nhận, trả công ty những nhân viên không đạt yêu cầu công việc; Đề xuất kỷ luật, khen thưởng với những nhân viên thuộc quyền quản lý; Tiếp nhận mail chỉ đạo của GĐ, mail thông tin của các đơn vị trong công ty tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp; Kiểm tra, hiệu chỉnh các văn bản, báo cáo, kế hoạch, phương án, v.v.. của CBNV trong phong trước khi trình duyệt hoặc phát hành...

  doc2p lanjingyi 11-03-2020 69 0   Download

 • Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, trên cơ sở phân tích thông tin đa chiều từ các bên liên quan đến hoạt động hợp tác sản xuất bắp giống theo hình thức hợp đồng tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Công ty TNHH Hạt Giống C.P Việt Nam hỗ trợ cho nông hộ hạt giống, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Nông hộ tham gia trồng bắp giống có thu nhập cao hơn đáng kể so với cây trồng khác. Trong hợp đồng canh tác, công ty có những điều khoản và ràng buộc để bảo vệ sản phẩm bắp giống độc quyền.

  pdf11p angicungduoc2 02-01-2020 67 0   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số:  08/2019/QĐ­UBND Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT . LIỆU ­ XÂY DỰNG TUẤN ANH SẢN XUẤT.. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH..Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;..

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 71 0   Download

 • Quyết định số 1763/2019/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố nha trang, huyện diên khánh và một số vùng của huyện Cam Lâm do công ty cổ phần cấp thoát nước khánh hòa sản xuất, cung ứng.

  doc3p kieuvinha000 14-10-2019 9 0   Download

 • Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 12 0   Download

 • Quyết định 24/2019/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của công ty cổ phần sản xuất và thương mại N.I.D. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p sohucninh000 23-08-2019 26 0   Download

 • Quy định Hội nhập môi trường làm việc nhằm xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn Phòng Nhân Sự và các Trưởng Đơn Vị đối với CBCNV mới; giúp cho CBCNV tân tuyển hội nhập vào môi trường làm việc của công ty và nhanh chóng nắm bắt công việc mới; giúp cho các đơn vị có khả năng thiết kế một chương trình hội nhập vào môi trường làm việc vừa hoàn chỉnh về nội dung, vừa phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của công ty/đơn vị cũng như trình độ của CBCNV mới.

  doc6p lottexylitol 18-07-2019 44 1   Download

 • Quy định về hội nhập môi trường làm việc nhằm xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn phòng nhân sự và các trưởng đơn vị đối với CBCNV mới. Giúp cho CBCNV tân tuyển hội nhập vào môi trường làm việc của Công ty và nhanh chóng nắm bắt công việc mới. Giúp cho các đơn vị có khả năng thiết kế một chương trình hội nhập vào môi trường làm việc vừa hoàn chỉnh về nội dung, vừa phù hợp với điều kiện SXKD thực tế của Công ty/Đơn vị cũng như trình độ của CBCNV mới. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo 6p vrohtovitamin 13-06-2019 113 3   Download

 • Thuốc generic có vai trò quan trọng góp phần đảm bảo tính hiệu quả, an toàn và đặc biệt là tính kinh tế trong sử dụng thuốc. Đó là những thuốc thành phẩm được sản xuất không có giấy phép nhượng quyền của công ty có thuốc phát minh và được đưa ra thị trường nhằm thay thế một thuốc phát minh sau khi bằng sáng chế hoặc các độc quyền đã hết hạn.

  pdf8p sieunhansoibac6 21-04-2018 84 1   Download

 • Để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, giao dịch hay làm thủ tục với cơ quan nhà nước trong khi Giám đốc Công ty đi công tác thì giấy ủy quyền là một văn bản, tài liệu không thể thiếu đối với mỗi Doanh nghiệp.

  doc2p sonthonnhathiep 29-08-2016 285 25   Download

 • Nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Cơ chế quản lý kinh tế có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn tới các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được nhà nước giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập nghĩa là lấy thu bù chi để tăng tích lũy tái sản xuất mở rộng.

  doc25p dongsong10 05-09-2013 102 28   Download

 • Độc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của một công ty để sản xuất và bán một hàng hóa. hoặc một dịch vụ. Thị trường cạnh tranh độc quyền có một số đặc điểm.

  ppt25p dahoaquan2509 30-07-2013 174 15   Download

 • Năm 1994: KTG – tiền thân là Công ty TNHH thiết bị điện Hồng Phúc- được thành lập năm 1994 với mục tiêu kinh doanh thiết bị điện và bước đi đầu tiên là làm Nhà phân phối độc quyền phía Bắc Việt nam các sản phẩm Thiết bị điện của Clipsal – một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị điện. Năm 1996: Trở thành nhà phân phối độc quyền dây điện hạ thế của Pirelli - một nhãn hiệu dây điện nổi tiếng của Italia và thế giới - tại khu vực phía Bắc. Trở thành...

  doc94p dianguctrongmat 24-06-2013 209 72   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp được coi là các chủ thể kinh tế độc lập có quyền tự chủ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính cơ chế đó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải có những chiến lược cũng như các cách quản lý riêng để đảm bảo có lãi. Muốn vậy thì sản phẩm của doanh nghiệp phải đạt được hai yêu cầu tối thiểu là đảm bảo về chất lượng...

  pdf83p nokia_12 09-05-2013 54 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sản xuất của công ty độc quyền
p_strCode=sanxuatcuacongtydocquyen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2