intTypePromotion=1

QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
75
lượt xem
10
download

QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà kinh tế học Abba Lerner đã đo sức mạnh độc quyền bằng cách xem xét mức độ chênh lệch giữa mức giá (tối đa hóa lợi nhuận) và chi phí biên theo công thức tính sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN

 1. Chương VI QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN
 2. I.I. Thịị trtrườ Th ườngng đđộ quyề ộcc quy ềnn hòan hòan tòan tòan và đđườ và ường ng ccầ ầuu đđố ốii trtrướ ướcc xí nghiệ xí nghi ệpp Mộộtt nhà M cung ứứng nhà cung ng duy nhấấtt duy nh Thịị trtrườ Th ường ng đđộộcc quy quyềềnn hòan hòan tòantòan SSảảnn phphẩẩmm hòan hòan tòan tòan khác khác biệệtt vvớớii nh bi nhữững ng ssảảnn ph phẩẩm m khác khác
 3. Đường cầu đối trước nhà độc quyền và thế lực của nhà độc quyền. P D D1 A Pa Pb1 B Pb Qa Qa1 Qb Q
 4. II. Doanh thu của xí nghiệp trong điều kiện thị trường độc quyền hoàn toàn. M34ối quan hệ giữa đường MR và TR P Q TR MR AR 32 30 28 16 0 0 0 KXĐ 26 24 14 1 14 14 14 22 20 12 2 24 10 12 18 16 14 10 3 30 6 10 12 10 8 AR 8 4 32 2 8 TR, AR, MR 6 4 MR 6 5 30 -2 6 2 0 4 6 24 -6 4 -2 -4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 7 14 -10 2 -6 -8 -10 0 8 0 -14 0 -12 -14 -16 Q
 5. III. QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CỦA NHÀ ĐỘC QUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN NGẮN HẠN
 6. 1. Xác định mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận P MC MC=MR MR Q2 Q
 7. 2. Ấn đinh giá P MC P3 P2 MC=MR Lời D MR Q1 Q2 Q
 8. Định giá bán theo quy tắc định giá đơn giản (quy t ắc ngón tay cái) Ta có: dTR d ( P × Q ) P × dQ + Q × dP MR = = = dQ dQ dQ dP  Q dP   1  = P+Q = P × 1 + ×  = P × 1 +  dQ  P dQ   E   dp  Edp + 1 = P× Edp Hệ số định giá đo sức mạnh độc quyền Edp Edp ⇒ P= × MR = × MC Edp + 1 Edp + 1 (Vì tại mức sản luợng tối đa hóa lợi nhuận ta có MR = MC).
 9. Đo sức mạnh độc quyền. Nhà kinh tế học Abba Lerner đã đo sức mạnh độc quyền bằng cách xem xét mức độ chênh lệch giữa mức giá (tối đa hóa lợi nhuận) và chi phí biên theo công thức tính sau: P − MC (0
 10. Lưu ý: Trong độc quyền không có đường cung P P D1 MC MC MR1 P1 P1 P2 D2 D2 D1 MR2 MR2 MR1 Q1 Q Q1 Q2 Q
 11. 3. Quyết định cung của doanh nghiệp trong ngắn h ạn MC P AC P3 L ỢI AVC AC3 NHUẬN D MR Q3 Q Hình VI.6
 12. 3. Quyết định cung của doanh nghiệp trong ngắn h ạn MC P AC AVC AC2=P2 D MR Q2 Q
 13. 3. Quyết định cung của doanh nghiệp trong ngắn h ạn MC P AC AVC AC1 P1 Lỗ Lỗ AVC1 D MR Q1 Q
 14. 3. Quyết định cung của doanh nghiệp trong ngắn h ạn MC P AC AVC AC1 Lỗ P1= AVC1 D MR Q1 Q
 15. Kết luận: Điều kiện biên tế Điều kiện trung bình Quyết MR>MC MR=MC MRAVC P≤AVC định về sản tăng Lời tối Giảm Sản Đóng cửa lượng đa xuất
 16. IV. QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ BÁN CỦA NHÀ ĐỘC QUYỀN TRONG GIAI ĐOẠN DÀI HẠN
 17. P LMC SMC3 LAC P3 Lợi nhuận SAC3 LAC3 D MR Q3 Q
 18. P LMC SMC* LAC P* Lợi nhuận SAC* LAC* D MR Q* Q
 19. P P6 LMC D LAC Lợi nhuận SMC6 SAC6 LAC6 MR Q6 Q
 20. P LMC LAC SMC2 SAC2 P2=LAC2 D MR Q2 Q
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2