Sản xuất gạch block

Xem 1-14 trên 14 kết quả Sản xuất gạch block
 • trên cơ sở phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính của dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch block công suất 15 triệu viên (100x200x400)/năm của Công ty cổ phần Long Thọ, từ đó đề ra giải pháp phù hợp góp phần hoàn thiện dự án. Mời các bạn tham khảo.

  pdf108p thangnamvoiva30 02-11-2016 13 4   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất là lợi nhuận, do đó ngoài việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Bởi vì trong các DNSX hạ giá thành sản phẩm là chỉ tiêu cần thiết để tăng lợi nhuận, nó cũng là tiền đề để hạ giá bán tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

  pdf59p meomayhamchoi 29-06-2011 362 162   Download

 • Công văn 26/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận công nghệ mới, công nghệ cao sản xuất gạch BLock bê tông nhẹ, cách âm, cách nhiệt

  doc1p nguyetnga 19-08-2009 137 28   Download

 • Một loại gạch không nung. Gạch không nung hay gạch block là một loại gạch mà sau nguyên công định hình thì tự đóng rắn đạt các chỉ số về cơ học như cường độ nén, uốn, độ hút nước... mà không cần qua nhiệt độ, không phải sử dụng nhiệt để nung nóng đỏ viên gạch nhằm tăng độ bền của viên gạch.

  pdf16p beembank123 24-06-2013 132 56   Download

 • PHẦN II TÌNH HÌNH HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM GẠCH TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH BLOCK ĐÀ NẴNG A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY GẠCH BLOCK: Công ty Xây dựng và Sản xuất Gạch Block Đà Nẵng là doanh nghiệp Nhà nước được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập theo quyết định số 1060/QĐ-UB ngày 29/4/1997.

  pdf8p caott10 28-07-2011 133 45   Download

 • Tại công ty áp dụng phương pháp "kê khai thường xuyên" nên tài khoản sử dụng để tổng hợp chi phí sản xuất là TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" và đồng thời cũng được theo dõi cho từng sản phẩm tại công ty. 2. Đánh giá sản phẩm dở dang: Do chu kỳ sản xuất sản phẩm nhanh do vậy công ty không áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 3. Tính giá thành sản phẩm : PHẦN III NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ...

  pdf8p caott10 28-07-2011 139 59   Download

 • Phấn đấu hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm là nhân tố quyết định nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao tích luỹ cho doanh nghiệp. + Tính toán chính xác giá thành sản phẩm là cơ sở để xác định giá bán hợp lý của sản phẩm, là cơ sở để kiểm tra tình hình thực hiện định mức tiêu hao tình hình thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ, là căn cứ để xác định kết quả sản xuất kinh doanh. Như...

  pdf8p caott10 28-07-2011 88 32   Download

 • Giá trị NVL xuất trong kỳ = Giá trị NVL nhập trong kỳ + Giá trị NVL tồn đầu kỳ Giá trị NVL tồn cuối kỳ Phương pháp hạch toán: 2. Nội dung và phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 2.1. Nội dung: Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất.

  pdf8p caott10 28-07-2011 95 22   Download

 • Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp sản xuất là lợi nhuận, do đó ngoài việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất (DNSX) phải thường xuyên quan tâm đến chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Bởi vì trong các DNSX hạ giá thành sản phẩm là chỉ tiêu cần thiết để tăng lợi nhuận, nó cũng là tiền đề để hạ giá bán tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trên thị trường.

  pdf8p caott10 28-07-2011 62 17   Download

 • Công văn 29/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận công nghệ mới, công nghệ cao sản xuất gạch Block bê tông nhẹ, cách âm, cách nhiệt (ACC)

  doc1p danguyen 19-08-2009 85 13   Download

 • Công văn 30/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận công nghệ mới, sản xuất gạch Block bê tông nhẹ, cách âm, cách nhiệt

  doc1p danguyen 19-08-2009 42 5   Download

 • Công văn 03/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xác nhận công nghệ mới sản xuất gạch BLock bê tông nhẹ

  pdf1p hasang 19-08-2009 96 5   Download

 • Quyết định số 87/2003/QĐ-BCN về việc tổ chức lại Công ty Xây dựng và sản xuất gạch Block Đà Nẵng thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

  pdf3p lawdn8 31-10-2009 21 2   Download

 • Gạch không nung dạng block bê tông đã xuất hiện ở nước ta với khá nhiều cơ sở sản xuất tại nhiều địa phương với các dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập từ nước ngoài.

  pdf1p hanguyenthuyquynh 25-03-2011 261 110   Download

Đồng bộ tài khoản