Sharepoint

Xem 1-20 trên 456 kết quả Sharepoint
 • Bài viết này tập trung vào việc xem xét những thành phần quan trọng nhất của Windows SharePoint Service 3.0 và Office SharePoint Server 2007 – những nền tảng mà các lập trình viên sử dụng để tạo ra các ứng dụng hợp tác hỗ trợ giải pháp nghiệp vụ thông minh, workflow, tính toán dữ liệu, không gian làm việc nhóm, quản lý vòng đời văn bản, quản trị nội dung, khám phá tri thức và quản trị dự án....

  doc45p trungtn3107 08-12-2009 439 257   Download

 • Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS) bao gồm tất cả những tính năng của Windows Sharepoint Services 3.0, và có thêm những chức năng khác như: Forms Server 2007, Excel Calculation Services, Business Data Catalog. Form Server 2007: Tính năng này cho phép người quản trị có thể tạo ra và quản lý những biểu mẫu dựa trên Office InfoPath 2007 và trên nền Web, giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí thuê người viết phần mêm.....

  pdf218p duyanhphamkiller 24-09-2010 416 241   Download

 • SCOT HILLIER is an independent consultant and Microsoft Most Valuable Professional (MVP) focused on creating solutions for information workers with SharePoint, Office, and related NET technologies. He is the author of ten books on Microsoft technologies. When not writing about technology, Scot can often be found presenting to audiences ranging from developers to C-level executives. Scot is a former naval submarine officer and graduate of the Virginia Military Institute. Scot can be reached at scot@shillier.com. Support for his books can be found at http://www.sharepointstuff.com....

  pdf531p vusuakhonghat 29-05-2009 500 216   Download

 • When we first proposed this book, we set a goal of writing a different kind of SharePoint book. We did not want a reference that repeated the software development kit, nor did we want a how-to book that explained how to configure the out-of-the-box functionality. Instead, we envisioned a book that helped developers apply the Microsoft Office platform to customer problems.

  pdf397p vusuakhonghat 29-05-2009 446 181   Download

 • SharePoint may be the biggest thing to affect the way you and I work in our offices since . . . well . . . since Microsoft Office. Word showed us how to write and edit our writing more efficiently on a computer screen than we ever could before with a typewriter. Similarly, Excel showed us how to manipulate numbers more accurately than any accounting sheet created with pencil and paper. (Okay, I know there were some word processors before MS Word and spreadsheets before MS Excel, but just go with me for a second.)...

  pdf550p vinhnghi 15-08-2009 402 181   Download

 • SharePoint là một sản phẩm nền tảng cho việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp và trên web. SharePoint là giải pháp kết nối và hỗ trợ người dùng chia sẻ thông tin tốt nhất, cho dù những thông tin đó nằm trong mạng lưới intranet, extranet của doanh nghiệp hay có thể chia sẻ ra bên ngoài internet cho cả khách hàng và đối tác.

  pdf105p darksumon 18-07-2012 414 128   Download

 • SharePoint 2010 là một sản phẩm rất lớn, và nó không chỉ tập trung đến người dùng trong những chủ đề tương tự. Do đó, tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết về ứng dụng Sharepoint cho người dùng. Môi trường học tập cần thiết trong khóa học của bạn: Sách bài tập dành cho sinh viên sẽ hỗ trợ bạn .

  pdf353p duyanhphamkiller 03-10-2010 245 119   Download

 • Tham khảo sách 'microsoft office sharepoint server 2007 cài đặt, cấu hình và quản trị bài học dành cho admin', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf109p soicon824 19-04-2011 262 119   Download

 • Tham khảo sách 'microsoft sharepoint building office 2007 solutions in vb 2005', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf546p vusuakhonghat 29-05-2009 280 109   Download

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007 là một sản phẩm Server thuộc nhóm Microsoft Office 2007. Với sản phẩm này bạn có thể giúp doanh nghiệp mình xây dựng một hệ thống intranet và internet phục vụ cho việc trao đổi thông tin và thiết lập các quy trình làm việc.

  ppt14p nguyendinhtuyen 16-04-2010 193 104   Download

 • Bài tập về Window Sharepoint Service standard: Microsoft Office SharePoint Server 2007 là một sản phẩm Server thuộc nhóm Microsoft Office 2007. Với sản phẩm này bạn có thể giúp doanh nghiệp mình xây dựng một hệ thống intranet và internet phục vụ cho việc trao đổi thông tin và thiết lập các quy trình làm việc.

  doc35p nguyendinhtuyen 16-04-2010 177 101   Download

 • Mới cài đặt và các tính năng nâng cấp thay đổi cho Trung ương Cục Tác động của Ribbon Nó được nói trước, nhưng đây là lần thú vị. Chúng ta chưa có những chiếc xe bay, chúng tôi được hứa hẹn năm trước, nhưng chúng tôi có SharePoint 2010. Có vẻ như một thương mại công bằng. Khi chiếc xe bay làm đến xung quanh, tôi chắc chắn rằng họ sẽ phức tạp để sử dụng lần đầu tiên

  pdf7p yukogaru5 27-09-2010 150 74   Download

 • Tài lieuj tham khảo Kỹ thuật xử lý Authentication trong Sharepoint Server

  doc11p phucmtsd 12-07-2010 132 54   Download

 • Dive into the business intelligence (BI) features in SharePoint 2010—and use the right combination of tools to deliver compelling solutions. This practical guide helps you explore several BI application services available in SharePoint 2010 and Microsoft SQL Server® 2008 R2. You’ll learn each technology with step-by-step instructions, and determine which ones work best in specific BI scenarios—whether you’re a SharePoint administrator, SQL Server developer, or business analyst

  pdf417p ken333 07-06-2012 184 53   Download

 • Trình duyệt hỗ trợ trong SharePoint 2010 Cập nhật tính năng giao diện người dùng sử dụng các trang web, danh sách, thư viện, và quan điểm làm việc với các trang web trong SharePoint Sử dụng giao diện người dùng đa ngôn ngữ

  pdf7p yukogaru5 27-09-2010 93 36   Download

 • Managing and Implementing Microsoft SharePoint 2010 Projects ® Geoff Evelyn Published with the authorization of Microsoft Corporation by: O’Reilly Media, Inc. 1005 Gravenstein Highway North Sebastopol, California 95472 Copyright © 2010 Geoff Evelyn. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. All rights reserved.

  pdf9p yukogaru12 30-11-2010 96 36   Download

 • A team of well-known Microsoft MVPs joins forces in this fully updated resource, providing you with in-depth coverage of development tools in the latest iteration of the immensely popular SharePoint. From building solutions to building custom workflow and content management applications, this book shares field-tested best practices on all aspect of SharePoint 2013 development.

  pdf820p lock_123 08-04-2013 177 35   Download

 • Visual Nâng cấp Để giúp dễ dàng nâng cấp lên SharePoint 2010, Microsoft đã thêm một tính năng mới, Visual nâng cấp. Nâng cấp hình ảnh cho phép hiện các nội dung bằng cách sử dụng SharePoint trang chủ năm 2007 và CSS ảnh trong SharePoint 2010. Điều này cho phép bạn nâng cấp hệ nhị phân riêng biệt để SharePoint 2010 từ giao diện.

  pdf7p yukogaru5 27-09-2010 114 33   Download

 • SharePoint là một nền tảng (Platform) của việc trao đổi thông tin và làm việc cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp và trên nền Web. SharePoint là giải pháp kết nối và hỗ trợ người dùng chia sẻ thông tin tốt nhất, cho dù những thông tin đó nằm trong mạng lưới Intranet, Extranet của Doanh Nghiệp hay có thể chia sẻ ra bên ngoài Internet cho cả khách hàng và đối tác.

  pdf228p trinh02 23-01-2013 56 33   Download

 • Rob Garrett has worked with SharePoint since the early beta version of MOSS 2007 and has leveraged his talents for SharePoint architecture and design with Portal Solutions—a SharePoint consultant company in Rockville, MD. Rob has extensive background in .NET technologies and has developed software for Microsoft Frameworks since the early days of C++ and MFC. In pursuit of his career dreams, Rob left his birthplace in England for a journey to the United States on Thanksgiving Day 1999. Upon arrival, he enjoyed his first American meal from a gas station....

  pdf401p tamtmt 03-10-2011 109 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản