Sóng Rayleigh

Xem 1-20 trên 24 kết quả Sóng Rayleigh
 • Sóng Rayleigh [1] đã được Rayleigh phát hiện vào năm 1885. Từ đó đến nay đã có rất nhiều nghiên cứu về sóng này vì các ứng dụng rộng rãi của nó trong các lĩnh vực khác nhau.

  pdf31p khuchatthienduong 04-03-2013 42 10   Download

 • Luận văn khảo sát sóng mặt Rayleigh trong mô hình hai lớp có đáy bị ngàm. Mô hình này đủ đơn giản để có thể nhận được phương trình tán sắc và công thức tỷ số H/V dưới dạng hiển và nó là trường hợp tới hạn của mô hình hai lớp đặt trên bán không gian. Mô hình hai lớp đặt trên bán không gian này trong rất nhiều trường hợp là đủ để mô tả mô hình thực tế của vỏ trái đất.

  pdf51p change15 08-07-2016 7 1   Download

 • Phương pháp địa vật lý dựa trên đường cong phân tán thu được từ sóng Rayleigh để đoán định độ cứng các lớp đất đá bên dưới. Để làm được điều này trước hết phải giải được bài toán thuận là đi tìm đường cong phân tán lý thuyết cho một cấu trúc địa chất bất kỳ. Phương pháp đầu tiên để giải bài toán này được đề xuất bởi Thomson-Haskell nhưng vướng mắc trong vấn đề tính toán.

  pdf7p ironman1234 06-06-2018 1 0   Download

 • TO ELECTROMAGNETIC BY A SINGLE PARTICLE Parameters and Cross Sections Matrix 2 2 6 9 by a Small by a Sphere by an Ellipsoid Particle 9 10 12 14 of Scattering Amplitude and 16 16 18 Waves, and 21 21 22 24 30 Cylinders, Cylinder and Disks Using the Infinite 41 Disk Approximation 46 52 32 32 Length Basic Scattering Amplitudes Amplitude Scattering Scattering Scattering Scattering Dyads Scattering Scattering Rayleigh Rayleigh Rayleigh Rayleigh Scattering 22 . 23 . 24 . 3 . 31 32 . 4 . 41 42 . 43 . 5 6 61 . 62 . 63 . ...

  pdf52p vaseline 30-08-2010 54 11   Download

 • Tóm tắt: Trong bài này chúng tôi trình bày sự lan truyền của sóng mặt Rayleigh khi gặp các khuyết tật mặt và phương pháp giảm ảnh hưởng của sự lan truyền sóng này.

  pdf7p thulanh1 06-09-2011 15 3   Download

 • Các chủ đề được trình bày trong chương - Truyền lan sóng phẳng trong môi trường vô tuyến di động, các đặc tính của kênh - Kênh truyền sóng trong miền thời gian - Kênh truyền sóng trong miền tần số - Kênh truyền sóng trong miền không gian - Quan hệ giữa các thông số trong các miền khác nhau - Các loại phađinh phạm vi hẹp - Các phân bố Rayleigh và Rice - Các mô hình kênh trong miền thời gian và miền tần số - Đánh giá đặc tính kênh trong các miền khác nhau 3.1.2 Hướng...

  pdf19p vankent 19-07-2010 336 153   Download

 • Truyền sóng đa đường (multipath propagation) Trong môi trường di động ở dải tần VHF, UHF bỏ qua ảnh hưởng của các trạm ở xa (không truyền theo phương thức sóng trời) Ảnh hưởng truyền sóng đa đường: Tổn hao tuyến (path loss), Méo tần số (Doppler effect) và Méo biên độ (Rayleigh, Rician,...fading) + Mô hình tổn hao tuyến trong thông tin di động - Trong không gian tự do thực nghiệm cho thấy:

  pdf32p chipbia 26-07-2012 172 75   Download

 • Có bốn loại sóng địa chấn được tạo ra cùng lúc. Tuy nhiên, chúng có vận tốc khác nhau và có thể ghi nhận được theo thứ tự đi đến trạm thu như sau: sóng P, sóng S, sóng Love, và cuối cùng là sóng Rayleigh.

  pdf16p cacomsotca 09-09-2011 39 8   Download

 • Năng lượng bức xạ được phát ra không thể có các giá trị liên tục bất kì mà bao giờ cũng là một bội số nguyên của một năng lượng nguyên tố , được gọi là lượng tử năng lượng.Nếu bức xạ có tần số v (bước sóng ) thì giá trị một lượng tử năng lượng tương ứng bằng

  ppt11p sakuraphuong 28-05-2013 56 7   Download

 • Stimulated Brillouin and Stimulated Rayleigh Scattering Chúng tôi đã thấy tại mục 8.1 ánh sáng tán xạ có thể xảy ra chỉ như là kết quả của sự biến động trong các thuộc tính quang học của một hệ thống vật chất. Một quá trình tán xạ ánh sáng được cho là được tự phát nếu các biến động (thường là hằng số điện môi) gây ra ánh sáng tán xạ được kích thích bởi nhiệt hoặc các hiệu ứng không điểm quantummechanical.

  pdf43p hoatuongvihong 06-11-2011 35 6   Download

 • Stimulated Raman Scattering and Stimulated Rayleigh-Wing Scattering Hiệu ứng tự phát Raman đã được phát hiện bởi CV Raman vào năm 1928. Để quan sát hiệu ứng này, một chùm ánh sáng chiếu sáng một mẫu nguyên liệu (có thể là rắn, lỏng, hoặc khí), và ánh sáng tán xạ được quan sát thấy spectroscopically, như minh họa trong hình. 10.1.1. Nói chung, ánh sáng tán xạ có tần số khác nhau từ những nguồn kích thích.

  pdf37p hoatuongvihong 06-11-2011 49 6   Download

 • Trong các điều kiện của thí nghiệm, ta có thể dùng công thứ gần đúng :Giả sử sóng qui chiếu (R có bước sóng ( phát ra từ một nguồn điểm SR có tọa độ ((, xr, yr). Điểm vật gây ra sóng nhiễu xạ là S có tọa độ ((, xs, ys). Biên độ gây ra tại một điểm M (x, y) trên kính ảnh có dạng:

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 33 5   Download

 • Với bước sóng nhạy nhất đối với mắt, ( = 0,55 (, và với một kính thiên văn có vật kính có đường kính 2,5 mét, năng suất phân cách làĠ= 2,68 x 10 –7 rad. Mắt người ta không thể phân biệt được hai điểm có thị giác nhỏ như vậy. Vì thế ta phải phóng đại góc ( lên bằng một thị kính ở vị trí vô tiêu. Nếu G là số bội giác của kính thiên văn. Ta có : β=G.α= F α f

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 63 3   Download

 • Ta đã biết ánh sáng là sóng điện tử có độ dài sóng ngắn (từ 0,4 (m ( 0,75(m). Một nguồn sáng như một ngọn đèn, một ngọn lửa gồm vô số các hạt phát ra ánh sáng. Các hạt này là các phân tử, nguyên tử hay ion. Mỗi hạt được coi là một máy (lưỡng cực) tí hon phát sóng điện từ.

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 39 3   Download

 • Các công thức Frexnen cho ta biết cường độ của các véctơ điện trong các sóng phản xạ và khúc xạ ứng với một góc tới xác định của chùm tia tới, phân cực thẳng chấn động song song với mặt phẳng tới hoặc thẳng góc với mặt phẳng tới. Gọi Ip và It là cường độ ánh sáng tới và ánh sáng phản chiếu, ta có hệ số phản chiếu là :

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 33 3   Download

 • Nếu ta cắt bề mặt sóng bất thường theo một mặt phẳng (P) thẳng góc với trục quang học, ta được đường cắt là một đường tròn. Nếu mặt phẳng (P) song song với trục quang học, thì đường cắt là một đường elip. Nếu ánh sáng truyền theo phương IA (AA’ là trục quang học), nó truyền giống như trong môi trường đẳng hướng, vậy có vận tốc V0 (vận tốc thường).

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 48 3   Download

 • Chiếu thẳng góc một chùm tia sáng song song, đơn sắc tới một bản tinh thể dị hướng, hai mặt song song, bề dày e. Ta được hai chùm tia ló có hai phương chấn động thẳng góc nhau (chùm tia thường Ro và chùm tia bất thường Re). Nếu bề dày e nhỏ, hai chùm tia thường và bất thường sẽ trùng nhau, ta được ánh sáng ló là Re ánh sáng phân cực elip do sự hợp của hai chấn Ro I I’ động vuông góc trên. S H.33 Ta có thể kiểm lại bằng thí nghiệm sau...

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 34 3   Download

 • Như vậy ta có thể loại bỏ một trong hai sóng trên một cách dễ dàng. Thí dụ : Muốn loại bỏ sóng chính trên màn (E), ta chỉ việc đặt tại S' một màn ngăn sáng có diện tích bằng diện tích của vệt sáng S'. II. QUAN SÁT MỘT VẬT BẰNG HIỆN TƯỢNG TƯƠNG PHẢN PHA. Trong phần trên ta đã thấy, với một vật có các điểm bất thường như bản AB, thì các sóng tới các điểm trên trên

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 32 2   Download

 • Bây giờ ta xét tác dụng của bản phần tư sóng đối với ánh sáng tới là ánh sáng phân cực elip có hai trục song song với hai phương ưu đãi của bản phần tư sóng. Chiếu thẳng góc một chùm tia sáng song song, đơn sắc, phân cực elip xuống một bản phần tư sóng L. Quay bản tinh thể L xung quanh phương truyền của chùm tia sáng tới một vị trí, giả sử có các phương ưu đãi song song với các y trục của chấn động elip. Nếu chấn động tới là chấn ...

  pdf5p phuoctam32 28-06-2011 30 2   Download

 • Nhiễu tán xạ Rayleigh kép DRS:Tương đương với 2 hiện tượng tán xạ đơn: Một tán xạ phản xạ và một tán xạ tới Khuếch đại tự phát (ASE) truyền trong hướng nghịch sẽ được phản xạ lại trong hướng thuận nhờ DRS. Nhiễu do thời gian sống của electron tại trạng thái kích thích ngắn Nhiễu phát xạ tự phát ASE Nhiễu do bước sóng ánh sáng bơm và ánh sáng tín hiệu gần nhau

  ppt19p nguyenan122 15-09-2013 94 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản