Source code

Xem 1-20 trên 334 kết quả Source code
 • Trong quá trình phát triển phần mềm theo nhóm hay theo từng cá nhân, chúng ta thường xuyên sẽ gặp phải nhiều vấn đề như: - Làm thế nào để quản lý được các phiên bản của quá trình quản lý phần mềm? - Làm thế nào để quản lý source code chung cho cả nhóm? - … Để giải quyết được vấn đề đó, chúng ta có thể sử dụng các công cụ quản lý Source code, trong số đó, phổ biến nhất là Subversion, với công cụ này, toàn bộ mã nguồn có thể được lưu trữ...

  pdf29p ck47ht 24-10-2011 268 79   Download

 • Tại sao phải Quản lý Source code? Trong các dự án lập trình, việc quản lý Source Code (Mã nguồn) rất quan trọng, quản lý source code tốt giúp cho các thành viên của dự án có thể cộng tác với nhau một cách thuận lợi nhất. Thao tác quản lý giúp cho source code luôn được lưu trữ tại một nơi duy nhất đồng thời các sự kiện thêm mới, chỉnh sửa sẽ được quản lý thông suốt, chính xác, tránh việc trùng lặp hay xung đột về thông tin....

  pdf29p trongthaonh 26-11-2012 224 65   Download

 • Google Code là một trang web của Google trong đó tập trung các nhà phát triển các dự án phần mềm mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Google. Trang có rất nhiều mã nguồn phần mềm và danh sách các dịch vụ có hỗ trợ các API công cộng để phục vụ cho việc phát triển các phần mềm hỗ trợ khác. Chúng ta sử dụng Google Code như 1 free web host để lưu giữ thông tin,source code cũng như những thư mục khác phục vụ cho project của nhóm....

  pdf29p lebronjamesuit 23-08-2012 87 12   Download

 • Producing source code that implements the GUI takes a great deal of effort in software development, especially for interactive software systems. This work load, generally considered tedious and burdensome, is inadequately automated given the richness of conceptual design and behavior models generated in earlier stages of the development process.

  pdf14p tieuthi3006 16-03-2018 2 1   Download

 • Trang cá nhân : http://vn.360plus.yahoo.com/vuvanson_bk/ or vuson.tk Tutorial post lên picvietnam, topic “PIC16F877A TỪ DỄ TỚI KHÓ” thuộc luồng “CƠ BẢN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN VÀ PIC” với nội dung:   ‐ Vài nét sơ lược về mục đích và tác dụng của chương trình delay.   - Phân tích source code một số chương trình delay.

  pdf17p son2483 19-10-2010 316 144   Download

 • Mục đích tài liệu: Một coding standard tốt hết sức quan trọng cho bất kỳ một dự án phần mềm nào, nhất là đối với các dự án nhiều người. Coding standard góp một phần lớn tron việc đảm bảo chất lượng source code, ít lỗi và dễ bảo trì. Phạm vi tài liệu: Tài liệu này cung cấp coding standards và guidelines cho các lập trình viên trong tất cả các dự án viết trên ngôn ngữ PHP của trung tâm phần mềm QSoftVietnam. 6/24....

  doc24p tuankhanh143 03-09-2010 158 89   Download

 • The book includes most of the source code for version 3.6 of the compiler, which was written as a literate program using noweb. As of July 2011 the current version of LCC is 4.2, but much of the book still applies to this version. The major change since the book was published is in the code-generator interface, which is described in a separate document. The Lcc-win32 or LccWin32 system is a full featured C Development Environment for the Microsoft Windows operating system, written by Jacob Navia. He continued the work of Hanson and Fraser, who wrote the original LCC compiler....

  pdf267p nguyen4 16-11-2009 127 64   Download

 • Một coding standdard tốt hết sức quan trọng cho bất kỳ một dự án nào, nhất là đối với các dự án nhiều người. Coding standdard góp một phần lớn trong việc đảm bảo chất lượng source code, ít lỗi và dễ bảo trì.

  doc24p anh_tu0804 18-03-2011 93 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'display vb6 source codes với màu trong trang web', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p soncunglin 19-05-2009 170 31   Download

 • Super Power Dict (SPDict) là một từ điển mở về mã nguồn (không dùng bất cứ biện pháp nào bảo vệ mã nguồn), dữ liệu cũng như thuật toán làm từ điển với tinh thần chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân cho các bạn có hứng thú với vấn đề này, tuy nhiên từ phiên bản java (6.0) này tớ sẽ không cung cấp source code như nhiều phần mềm nguồn mở hiện nay để down về biên dịch mà các bạn muốn có source code thì dùng các trình dịch ngược file java ví...

  doc38p lqvang02 19-02-2013 74 29   Download

 • GNU GPL: GNU General Public License. Mọi người đều có thể có source code của mã nguồn mở, chỉnh sửa, biên dịch theo ý riêng. Mã nguồn mở đã chỉnh sửa có thể dùng cho mục đích riêng hoặc công khai. Nếu công khai phải cung cấp đầy đủ source code. Linux là hệ điều hành mã nguồn mở, được phân phối theo quy định của GNU GPL.

  ppt14p hangkute_1 18-08-2010 74 14   Download

 • Phần mềm dùng làm web server Hỗ trợ đày đủ các phiên bản của giao thức http Cung cấp source code đầy đủ, license không hạn chế Chạy trên nhiều hệ điêu hành windows, Unix, Linux.. Apache hoạt động linh hoạt, cho phép mở rộng nhiều tính năng, có thể biên dịch thêm nhiều module

  ppt35p marco27770 10-06-2013 51 13   Download

 • JavaScript is a scripting language developed by Netscape to enable Web authors to design interactive sites. JavaScript can interact with HTML source code, enabling Web authors to spice up their sites with dynamic content. JavaScript Programming for the Absolute Beginner not only teaches you JavaScript, a great programming gateway language, it will teach you the fundamental programming concepts you need to grasp in order to learn any computer language. It also uses game creation as a learning tool.

  pdf368p trasua_123 05-01-2013 29 7   Download

 • The Sakai Open Academic Environment (OAE) provides a unique collaboration system for university campuses: a social network that helps students discuss class materials, pursue research, communicate with faculty, and discover the risks and benefits of sharing personal information—all in a private, rather than public, forum. This example-driven guide will get you up to speed on various methods used to deploy, customize, and manage OAE, whether you’re an IT specialist in an educational institution, or an academic or instructional technologist.

  pdf140p hoa_can 26-01-2013 33 6   Download

 • Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Google Code. Cài đặt và sử dụng phần mềm TortoiseSVN để quản lý source code trên Google Code. Chúc các bạn thành công.

  doc35p i4share 18-12-2013 37 6   Download

 • As programmers, we’ve all seen source code that’s so ugly and buggy it makes our brain ache. Over the past five years, authors Dustin Boswell and Trevor Foucher have analyzed hundreds of examples of "bad code" (much of it their own) to determine why they’re bad and how they could be improved. Their conclusion? You need to write code that minimizes the time it would take someone else to understand it—even if that someone else is you.

  pdf204p stingdau_123 26-01-2013 47 5   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Distributed Source Coding Techniques for Lossless Compression of Hyperspectral Images

  pdf13p dauphong20 10-03-2012 21 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: An Efficient SF-ISF Approach for the Slepian-Wolf Source Coding Problem

  pdf11p dauphong20 11-03-2012 18 3   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Identification of Sparse Audio Tampering Using Distributed Source Coding and Compressive Sensing Techniques

  pdf12p sting09 21-02-2012 19 2   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Review Article An Overview on Wavelets in Source Coding, Communications, and Networks

  pdf27p dauphong19 07-03-2012 19 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản