Store

Xem 1-20 trên 2245 kết quả Store
 • Tham khảo bài viết 'stored procedure và t-sql nâng cao', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p thanhtung_hk 05-11-2010 324 115   Download

 • Store procedure (SP) là một tập các câu lệnh SQL (chương trình) được biên dịch và lưu trữ sẵn trên SQL Server. SP cho phép: - Chứa nhiều câu lệnh, có thể gọi các SP khác - Nhận các tham số đầu vào, đầu ra - Trả về trạng thái thực hiện (thành công hay thất bại) và nguyên nhân. Một số loại SP - System stored procedure: SP hệ thống, có tên bắt đầu bằng sp - User defined stored procedure: SP do người dùng định nghĩa...

  ppt32p lehieu_kitty 26-04-2012 253 85   Download

 • MVC Music Store là một ứng dụng hướng dẫn, giới thiệu và giải thích bước theo các bước làm thế nào để sử dụng ASP.NET MVC và Visual Web Developer để phát triển web.

  pdf125p sonphi1 07-01-2014 149 49   Download

 • Executing SQL Server Stored Procedures In Chapter 4, you saw how to create and execute SQL Server stored procedures using TSQL. You execute a stored procedure using the T-SQL EXECUTE statement.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 141 47   Download

 • Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 6 phần đầu tiên của loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1)...

  pdf18p huynhphongus 07-12-2011 124 41   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.8 Debugging a SQL Server Stored Procedure Problem Given an application that uses a SQL Server stored procedure that is causing errors, you need to debug the stored procedure. Solution Use Visual Studio .NET to debug SQL Server stored procedures

  pdf3p luvpro 04-08-2010 174 40   Download

 • Store Procedure (SP) : “A precompiled collection of Transact-SQL statements stored under a name and processed as a unit. SQL Server supplies stored procedures for managing SQL Server and displaying information about databases and users”. Lý do sử dụng : Khi duyệt hay xử lý Dữ Liệu trong Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server, ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ thực thi hiệu quả nhất.

  ppt40p trinh02 23-01-2013 113 35   Download

 • Introducing Stored Procedures SQL Server allows you to store procedures in a database. Stored procedures differ from user-defined functions in that procedures can return a much wider array of data types

  pdf4p daisuphu 29-07-2010 101 34   Download

 • Using Stored Procedures to Add, Modify, and Remove Rows from the Database You can get a DataAdapter object to call stored procedures to add, modify, and remove rows from the database.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 100 30   Download

 • Hướng dẫn bật/tắt Windows Store trong Windows 8.Như các bạn đã biết, Windows 8 là một hệ điều hành vô cùng mới mẻ cùng những tính năng ưu việt so với các hệ điều hành tiền nhiệm. Nếu như những ai đã từng sử dụng Windows 7 thì hẳn sẽ biết đến chế độ XP mode, chế độ này giúp người dùng có thể sử dụng các ứng dụng tương thích với Windows XP. Không giống với chế độ XP mode ở Windows 7, phiên bản Enterprise của Windows 8....

  pdf8p yeurauxanh88 05-10-2012 124 27   Download

 • Setting the InsertCommand Property of a DataAdapter The following example creates a SqlCommand object named myInsertCommand that contains a call to the AddProduct4() stored procedure

  pdf8p daisuphu 29-07-2010 79 21   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.11 Using a Single Stored Procedure to Update Multiple Changes to a SQL Server Database Problem You need to update a SQL Server 2000 database with changes to multiple rows in a DataSet by executing a single stored procedure.

  pdf7p luvpro 04-08-2010 103 19   Download

 • Introduction Chapter 1: Introducing SQL CLR Chapter 2: Your First CLR Stored Procedure Chapter 3: SQL CLR Structure and Common Tasks Chapter 4: Creating SQL CLR Objects Chapter 5: Comparing T-SQL with Managed Code Chapter 6: Replacing Extended Stored Procedures, Functions, and Other T-SQL Objects Chapter 7: The .NET Framework’s Base Class Library Chapter 8: Using SQL CLR Stored Procedures in Your Applications Chapter 9: Handling Errors in CLR Stored Procedures Chapter 10: CLR Administration and Security Chapter 11: Case Study...

  pdf432p trasua_123 29-12-2012 43 15   Download

 • In the decade since MySQL burst on the scene, it has become the dominant open source database, with capabilities and performance rivaling those of commercial RDBMS offerings like Oracle and SQL Server. Along with Linux and PHP, MySQL is at the heart of millions of applications. And now, with support for stored procedures, functions, and triggers in MySQL 5.0, MySQL offers the programming power needed for true enterprise use.

  pdf638p titatu_123 01-03-2013 58 14   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.9 Getting Stored Procedure Parameter Information at Runtime Problem You want to get information about the parameters used by a stored procedure at runtime. Solution Use DeriveParameters( ) method of the CommandBuilder.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 72 12   Download

 • In store advertising hay còn gọi là Point of purchase (POP) advertising là một phần của Marketing mix. Nó được dùng để chỉ điểm trưng bày quảng cáo (point-of-purchase advertising display). Nó sẽ thúc đẩy việc mua hàng của người tiêu dùng trong môi trường bán lẻ. POP sẽ đưa đến cho khách hàng một trải nghiệm giúp họ cảm nhận về chất lượng dịch vụ tốt hơn và thúc đẩy mua sắm, tạo ra lòng trung thành đối với thương hiệu này.

  pdf31p lux_12 14-06-2013 36 10   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.10 Raising and Handling Stored Procedure Errors Problem You want to catch and handle an error raised from a stored procedure. Solution Use a try . . . catch block to catch serious errors. Use the SqlConnection.InfoMessage event handler to catch informational and warning messages.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 60 8   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8. Storing XML to a Database Field Problem You need to store XML to a field in a database. Solution Store the contents of the InnerXml of the XmlDocument to the database. You can later load this into an empty XmlDocument with LoadXml( ).

  pdf5p luvpro 04-08-2010 47 8   Download

 • Performing a SQL SELECT Statement and Storing the Rows Locally In the example featured in this section, you'll see how to connect to the SQL Server

  pdf4p daisuphu 29-07-2010 62 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 1.12 Storing Connection Strings Problem You need to choose the best place to store connection strings that you need in your application to increase maintainability, simplify future modifications, and eliminate the need to recompile the application when it is modified.

  pdf6p luvpro 04-08-2010 50 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản