intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sử dụng bảo hiểm xã hội

Xem 1-20 trên 543 kết quả Sử dụng bảo hiểm xã hội
 • bài viết trình bày đánh giá mối tương quan giữa liệu pháp statin và nguy cơ xuất huyết nội sọ bằng phương pháp mô phỏng một thử nghiệm ngẫu nhiên sử dụng dữ liệu bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: 435.592 BN >18 tuổi có tiền sử đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não thoáng qua từ ngày 1/1/2017 đến ngày 01/08/2022 từ cơ sở dữ liệu VSI.

  pdf5p vicarlos 16-05-2024 1 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo khoa học Pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người chưa thành niên trình bày các nội dung chính sau: Hoàn thiện chính sách điều tra thân thiện đối với người dưới 18 tuổi trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam; Bằng cơ sở toán học xác định căn cứ không khởi tố do độ tuổi của người chưa thành niên có hành vi nguy hiểm cho xã hội; Một số quy định của pháp luật tố tụng hình sự trung quốc đối với người chưa thành niên bị buộc tội và gợi mở cho pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam;...

  pdf265p viellison 06-05-2024 0 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp (Tập 2)" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như Kế toán một số hoạt động đặc thù ngành Lao động – Thương bình và xã hội; Kế toán một số hoạt động đặc thù ngành Bảo hiểm xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p khanhchi2520 26-04-2024 2 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực xã hội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau đây: Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực xã hội; Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân; Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung giáo trình!

  pdf95p gaupanda026 25-04-2024 6 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm vào việc xác định, đánh giá hành vi dự định sử dụng dịch vụ nhận lương hưu qua tài khoản với đối tượng hưu trí trong tỉnh Long An. Tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu dựa vào mô hình chấp nhận công nghệ - TAM. Trong nghiên cứu tác giả thực hiện nghiên cứu định tính (điều chỉnh thang đo) và định lượng (kiểm định mô hình).

  pdf12p vijaychest 24-04-2024 4 2   Download

 • Nghiên cứu "Mô tả tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ từ 2020 đến 2022" nhằm mô tả tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2020-2022.

  pdf8p gaupanda028 22-04-2024 6 3   Download

 • Tại Việt Nam, Trastuzumab (Herceptin) được bảo hiểm y tế chi trả ở mức 50% nhưng hiện tại có nhiều thảo luận về tính chi phí - hiệu quả của thuốc này. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tính chi phí - hiệu quả của Trastuzumab trong việc điều trị ung thư vú giai đoạn sớm ở người bệnh có thụ thể HER2+ từ góc độ toàn xã hội.

  pdf12p virichard 28-03-2024 4 3   Download

 • Bằng việc nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng kế toán bảo hiểm xã hội tại một số đơn vị sử dụng lao động thuộc nhóm đơn vị sự nghiệp có thu và cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện, bài viết "Kế toán thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động dưới góc nhìn từ cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện và đơn vị sử dụng lao động" hệ thống hóa lý thuyết về kế toán thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đồng thời minh họa qua số liệu thực tế liên quan đến công tác này tại các cơ quan, đơn vị đã khảo sát.

  pdf6p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • Bài viết "Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh của người dân Việt Nam" nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh của người dân Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện cho cả Việt Nam và theo khu vực (thành thị và nông thôn). Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là hồi quy logit đa thức với biến phụ thuộc là biến danh nghĩa với 3 lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Dữ liệu cho nghiên cứu được lấy từ cuộc điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) của Tổng cục Thống kê các năm 2018 và 2020.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội" nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN) của người lao động (NLĐ) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nghiên cứu đã đề xuất một mô hình cấu trúc của mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia BHXHTN của NLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 325 Mẫu khảo sát đã được thu thập và phân tích, phương pháp PLS-SEM được sử dụng để kiểm định 11 giả thuyết đề xuất.

  pdf10p cotieubac1004 14-03-2024 2 1   Download

 • bài viết "Vai trò của bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động và người sử dụng lao động" giới thiệu về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho người lao động (NLĐ) và hỗ trợ NLĐ sớm quay trở lại thị trường lao động khi bị thất nghiệp. Bên cạnh đó, hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) để đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho NLĐ. Tuy nhiên, số lao động được bao phủ bởi chế độ BHTN còn thấp, người sử dụng chưa được hỗ trợ nhiều từ Quỹ BHTN.

  pdf6p cotieubac1004 14-03-2024 8 0   Download

 • Bài viết "Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tại tỉnh Cao Bằng" tìm hiểu tình hình thực hiện chính sách BHXH của NLĐ và các đơn vị sử dụng lao động từ năm 2016 đến năm 2020 tại tỉnh Cao Bằng. Dựa trên nghiên cứu thực trạng, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH tại tỉnh Cao Bằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p cotieubac1004 14-03-2024 3 2   Download

 • Bài viết "Phát triển bảo hiểm nông nghiệp ở Việt Nam góp phần đảm bảo an sinh xã hội" muốn đề cập thông qua 3 nội dung chính: (1) Sự cần thiết của sản xuất nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp với an sinh xã hội; (2) Thực trạng triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại Việt Nam; (3) Một số khuyến nghị phát triển bảo hiểm nông nghiệp góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 1 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế học khu vực công: Bài 6 - Chính sách chi tiêu cho y tế và bảo trợ xã hội" trình bày các nội dung chính sau đây: vai trò của chính phủ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế; vai trò của bảo hiểm; hậu quả của sự thiếu hiệu quả trong thị trường chăm sóc sức khỏe; các công cụ của bảo trợ xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

  pdf54p kimphuong1144 04-12-2023 5 2   Download

 • Bài viết đã xây dựng bộ tiêu chí đo lường sự hài lòng của người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Việt Nam gồm 15 tiêu chí thuộc 5 nhóm: (1) Khả năng tiếp cận; (2) Sự minh bạch thông tin khám, điều trị; (3) Cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người khám chữa bệnh; (4) Thái độ ứng xử và năng lực chuyên môn của nhân viên y tế; (5) Kết quả cung cấp dịch vụ.

  pdf4p vipierre 02-10-2023 4 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định cách đo lường nghèo đa chiều và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng nghèo đa chiều. Nhóm tác giả chọn mẫu đại diện ở Đồng bằng sông Cửu Long (450 quan sát của 3 tỉnh, 3 huyện và 9 Xã), kết hợp sử dụng hàm hồi quy Binary Logistic. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hộ nghèo với cách tiếp cận đa chiều tăng lên so với cách tiếp cận đơn chiều. Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều bao gồm: Trình độ văn hóa; ngành nghề; quy mô diện tích; tiếp cận tín dụng; tham gia bảo hiểm y tế; có sử dụng dịch vụ viễn thông và khoảng cách đến trạm y tế.

  pdf13p kimphuong1128 20-09-2023 12 4   Download

 • Bài viết phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để ước lượng các nhân tố tác động đến việc tuân thủ pháp luật bảo hiểm xã hội của 320 doanh nghiệp có tham gia bảo hiểm xã hội.

  pdf11p viengels 25-08-2023 4 4   Download

 • Đề tài "Những tác hại khi sử dụng mạng xã hội và các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên mạng xã hội" này giúp tất cả mọi người khi sử dụng mạng xã hội cần tránh những tác hại nguy hiểm.

  pdf32p tueman07 21-08-2023 12 7   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế "Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam (tập 2)" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ dựa trên đám mây trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa có công nghệ thấp tại Việt Nam; hành vi tương tác trên mạng xã hội của du khách: xác thực thang đo; các thuộc tính hấp dẫn dựa vào thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào tới ý định quay trở lại của du khách tham quan vườn quốc gia bạch mã, Việt Nam.

  pdf568p trankora06 12-07-2023 15 6   Download

 • Bài giảng Luật Hình sự - Chương 4: Trách nhiệm hình sự và những tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi (Phần 1). Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức bao gồm: khái niệm về trách nhiệm hình sự; miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; phòng vệ chính đáng; tình thế cấp thiết;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf13p lyhany 04-07-2023 12 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2