Sử dụng đất trồng lúa

Xem 1-20 trên 937 kết quả Sử dụng đất trồng lúa
 • "Nghị định số 35/2015/NĐ-CP - Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa" quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa; chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong cả nước, tổ chức cá nhân nước ngoài nổi tiếng liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

  pdf8p tsmttc_009 29-07-2015 30 0   Download

 • Tìm hiểu cơ sở thực tiễn và lý luận về quy hoạch, kế hoạch quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đặc biệt là đất sản xuất lúa; tìm hiểu, đánh giá tình hình sử dụng đất nông nghiệp, từ đó có cơ sở đi sâu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất sản xuất lúa của thị trấn Ba Tơ; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất lúa phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của thị trấn Ba Tơ.

  pdf84p bautroibinhyen1 02-11-2016 12 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài "Báo cáo, kiểm kê biến động đất đai" dưới đây để nắm bắt được tình hình sử dụng đất của ủy ban nhân dân xã Thới Hòa, cập nhật dữ liệu tổ chức đã thực hiện theo chỉ thị số 31/2007/CT-Ttg, đánh giá chung về tình hình sử dụng đất trồng lúa, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc6p truongantcdt2011 04-11-2015 31 3   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

  pdf7p mungtetmoi 21-01-2013 61 4   Download

 • Một cuộc khảo sát được thực hiện trên địa bàn huyện Thanh Trì để kiểm tra hiệu quả của việc thay đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng trọt nuôi cá trên các vùng đất ngập nước. Các phương pháp đánh giá nông thôn (RRA) và đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) đã được áp dụng để hiểu được tình trạng hiện tại và xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sử dụng đất.

  pdf4p leon_1 07-08-2013 30 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm hình thành cơ sở khoa học để phát triển nông nghiệp một cách hiệu quả trên cơ sở lựa chọn các loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm đạt hiệu quả cao ở vùng đất cát ven biển. Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân và cảnh quan môi trường.

  pdf97p bautroibinhyen4 27-11-2016 5 3   Download

 • Nghị định Số 35/2015/NĐ – CP vê “Quản lý, sử dụng đất trồng lúa” quy định về quản lý và sử dụng có hiệu quả đất trồng lúa, chính sách hỗ trợ địa phương trồng lúa để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên cả nước áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p tsmttc_005 29-06-2015 44 2   Download

 • Nghị quyết số: 08/2015/NQ-HĐND phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf37p ngochuyen1234567 23-10-2015 15 1   Download

 • Văn bản số: 1772/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ "về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai" theo đền nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3871/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15 tháng 9 năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 14 1   Download

 • Nghị quyết số: 07/2015/NQ-HĐND bổ sung danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf5p ngochuyen1234567 23-10-2015 13 0   Download

 • Văn bản số: 1767/TTg-KTN ngày 07/20/2015 "của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" quyết định chuyển đổi 44,3 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cáp huyện.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 16 0   Download

 • Thông tư số: 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;...

  pdf6p codon_09 29-03-2016 30 0   Download

 • Nghị quyết số 02/2017/NQ-­HĐND ban hành phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017.

  doc14p nghiquyet01 20-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 13/2017/NQ-­HĐND ban hành về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 7 0   Download

 • Nghị quyết số 16/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc ban hành danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2017. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc19p nghiquyet0910 22-11-2017 2 0   Download

 • Báo cáo thuyết minh sử dụng đất của đồng bằng sông Cửu Long. Cho thấy các kết quả lựa chọn các dự án, công trình sử dụng và bố trí đất đai trong thời gian qua.Quy hoạch sử dụng đất đai 10 bước tương đối hữu dụng. Mỗi bước đại diện cho một hoạt động chuyên biệt trong một hệ thống nhất và những thông tin của từng bước sẽ cung cấp tiếp cho các bước kế tạo thành một chuỗi đất đai......

  pdf55p minhphung2105 15-07-2010 270 135   Download

 • Quy hoạch sử dụng đất là sự đánh giá tiềm năng đất nước có hệ thống, tính thay đổi trong sử dụng đất đai và những điều kiện kinh tế xã hội chọn lọc và thực hiện các sự chọn lựa sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời quy hoạch sử dụng đất đai cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trong tương lai....

  doc6p nguoixakela1111 12-08-2012 289 87   Download

 • Bán đầu giá quyền sử dụng đất là việc chuyển nhượng QSDĐ thông qua hình thức đấu giá công khai, thực hiện bởi tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản, trong đó người trả giá cao nhất sẽ được nhận QSDĐ đấu giá 1. Bán đấu giá QSDĐ có ưu điểm là, nó giúp lựa chọn được chủ thể có nhu cầu sử dụng đất thực sự và đảm bảo cho QSDĐ được chuyển nhượng đúng với giá trị thực của nó, tránh được tình trạng đầu cơ đất đai....

  doc8p maonguyenba 22-02-2011 273 76   Download

 • Bảng 3.1: Mục đích sử dụng đất và mã hiệu cho các loại đất Mục đích sử dụng đất Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước còn lại Đất trồng lúa nương Đất trồng cây hàng năm còn lại (*) Đất trồng cây lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất ...

  pdf19p xingau3 07-08-2011 82 35   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề sử dụng đất và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp; đánh giá thực trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Xuân Hồng qua 3 năm 2009-2011; lựa chọn loại hình sử dụng đất nông nghiệp có triển vọng trong thời gian tới của xã.

  pdf86p thangnamvoiva29 02-11-2016 18 14   Download

Đồng bộ tài khoản