intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sử dụng phấn nền

Xem 1-20 trên 10415 kết quả Sử dụng phấn nền
 • Bài viết Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ nén và mô đun đàn hồi của bê tông cốt liệu cao su bằng mô hình học máy nghiên cứu tập trung vào phát triển mô hình học máy để thiết kế thành phần bê tông sử dụng cốt liệu cao su.

  pdf13p viironman 02-06-2023 1 1   Download

 • Ebook Lịch sử Việt Nam (Tập 8: Từ năm 1919 đến năm 1930) - Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất; Thực dân Pháp củng cố và tăng cường bộ máy chính quyền thuộc địa; Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam; Tình hình văn hóa - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf296p vihulk 26-05-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Lý thuyết quân sự Trung Hoa xưa và nay" tiếp trục trình bày các nội dung chính sau: Sự phát triển của tư tưởng quân sự trong thời kỳ đầu của nền cộng hòa; Tư tưởng quân sự của Tưởng Giới Thạch; Tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf257p vihulk 26-05-2023 3 3   Download

 • Tài liệu "Nguyễn An Ninh nhà chính trị yêu nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguyễn An Ninh, một chí sĩ yêu nước và cách mạng; Chí sĩ Nguyễn An Ninh; Công trình Nhà lưu niệm Nguyễn An Ninh; Nguyễn An Ninh, người tri thức cách mạng chân chính; 100 năm Nguyễn An Ninh, ước mơ về một nền văn hóa đích thực Việt Nam; Nguyễn An Ninh dưới ánh sáng phương pháp luận sử học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf79p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Đối thoại với các nền văn hóa - Georgia" phần 1 giới thiệu từ những điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, địa lý, lịch sử, chính thể, kinh tế của đất nước Georgia;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf89p viblackpanther 24-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Chữ viết trong các nền văn hóa" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hoạt động văn hóa - thông tin ở thời buổi bình minh của lịch sử; Chữ viết trong các nền văn hóa phương Đông cổ đại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf105p viblackpanther 25-05-2023 2 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Chữ viết trong các nền văn hóa" tiếp trục trình bày các nội dung chính sau: Chữ viết ở Hy Lạp, La Mã, ở Đông Âu và Bắc Âu; Những dòng ký sự trên đồng; Chữ Nôm trong nền văn hóa Đại Việt; Chữ quốc ngữ và sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf69p viblackpanther 25-05-2023 3 2   Download

 • Tài liệu "Đối thoại với các nền văn hóa - Nam Phi" phần 1 giới thiệu từ những điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, địa lý, lịch sử, chính thể, kinh tế của đất nước Nam Phi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf85p viblackpanther 25-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Đối thoại với các nền văn hóa - Philippines" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Địa lý, lịch sử, chính phủ, kinh tế và con người Philippines;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p viblackpanther 25-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Đối thoại với các nền văn hóa - Triều Tiên" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Địa lý, lịch sử, chính phủ, kinh tế và con người Hàn Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf79p viblackpanther 25-05-2023 1 1   Download

 • Tài liệu "Đối thoại với các nền văn hóa - Trung Quốc" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Địa lý, lịch sử, chính phủ, kinh tế và con người Trung Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf72p viblackpanther 25-05-2023 1 1   Download

 • Luận văn "Áp dụng 5S tại Công ty TNHH May Việt Hàn" thu thập và phân tích dữ liệu thứ cấp về 5S, từ đó tổng hợp để xây dựng nên khung lý thuyết. Trên cơ sở khung lý khuyết về 5S, nghiên cứu sử dụng các phương pháp phân tích và tổng hợp kết hợp điều tra bằng bảng hỏi để chỉ ra thực trạng môi trường làm việc tại Công ty TNHH May Việt Hàn, sự cần thiết áp dụng 5S,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p besfriend06 23-05-2023 1 1   Download

 • qua việc nghiên cứu cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh và những biện pháp tu từ trong ca khúc Trịnh Công Sơn; luận văn "Phong cách ngôn ngữ Trịnh Công Sơn qua những ca khúc về tình yêu và thân phận con người" hướng đến chứng minh cái hay, cái đẹp của tiếng Việt; từ đó tạo nên sự yêu mến và ý thức trau dồi sử dụng vốn ngôn ngữ mẹ đẻ trong thời đại toàn cầu hóa ngày hôm nay.

  pdf166p besfriend05 22-05-2023 1 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Đặc điểm ngôn ngữ truyện ngắn Nguyễn Ngọc Thuần (biểu hiện qua từ ngữ và câu)" là góp phần làm sáng tỏ những đặc sắc trong việc sử dụng ngôn ngữ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Thuần; những kết quả nghiên cứu của đề tài là sơ sở để có cái nhìn khái quát về những đóng góp của tác giả cho nền văn học nước nhà.

  pdf114p besfriend05 22-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Kaizen - Nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị Toyota" cho chúng ta cơ hội có một không hai để học hỏi kinh nghiệm 40 năm của tác giả Isao Kato trong việc hướng dẫn các nhân viên của Toyota phát triển năng lực. Art Smalley cũng có nhiều năm làm việc trực tiếp cho Toyota tại Nhật, với tư cách là nhà cung ứng cho Toyota tại Mỹ và là một cố vấn của Toyota, một sự kết hợp kinh nghiệm độc đáo. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p besfriend03 08-05-2023 3 2   Download

 • Học phần "Triết học Mác - Lênin" cung cấp những kiến thức có căn bản, hệ thống về Triết học Mác – Lênin. Xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác.

  pdf9p levanthong1234 22-05-2023 3 2   Download

 • Học phần "Lý thuyết tài chính tiền tệ" giúp các bạn sinh viên có kiến thức cơ bản về các vấn đề trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ: sự ra đời và bản chất của tiền tệ, thị trường tài chính, tín dụng, ngân sách nhà nước, hệ thống ngân hàng, thanh toán quốc tế. Có khả năng phân tích, đánh giá một cách căn bản các vấn đề cơ bản của nền kinh tế hiện nay: lạm phát, thâm hụt ngân sách, nợ công….

  pdf25p levanthong1234 22-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối bê tông sử dụng phế phẩm tro bay và bột đá đến vận tốc và biên độ xung siêu âm nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần cấp phối bê tông đến vận tốc và tỉ lệ suy giảm biên độ xung siêu âm. Tính mới của các cấp phối này là sử dụng hai phế phẩm tro bay và bột đá tại miền Trung, thay thế cho 20% xi măng và cát, bê tông đạt được dải cường độ chịu nén rộng từ 10MPa đến 60MPa.

  pdf5p vifalcon 18-05-2023 2 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng bộ điều khiển phân số piλ dμ trong điều khiển bộ chỉnh lưu PWM ba pha đề xuất việc sử dụng bộ điều khiển phân số PIλ Dμ thay cho việc sử dụng bộ điều khiển PID truyền thống. Khi sử dụng bộ điều khiển phân số việc kiểm soát chất lượng hệ thống trở nên dễ dàng hơn và mang lại hiêụ quả vượt trội so với khi sử dụng bộ điều khển PID thông thường.

  pdf5p vifalcon 18-05-2023 4 2   Download

 • Kết cấu hạ tầng xã hội có vai trò quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Ninh Bình nói chung và thành phố Tam Điệp nói riêng. Với mạng lưới y tế, giáo dục, văn hoá không ngừng phát triển đã góp phần gia tăng sức sản xuất của xã hội và cải thiện mức sống của người dân, giảm nguy cơ tụt hậu, giảm tình trạng bất bình đẳng về mặt xã hội cho người nghèo và hài hoà mối quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội. Tuy nhiên, do mới được thành lập với nền tảng vật chất - kỹ thuật còn thiếu thốn, kết cấu hạ tầng xã hội của thành phố Tam Điệp vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

  pdf6p mitmit01 18-05-2023 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng phấn nền
p_strCode=sudungphannen

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2