Sửa đổi khoản 3

Xem 1-20 trên 165 kết quả Sửa đổi khoản 3
 • Quyết định 425/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 7 và Khoản 3, Điều 18 Quy chế tổ chức thực hiện những nhiệm vụ về quản lý Dự trữ ngoại hối Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 653/2001/QĐ-NHNN ngày 17/5/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p sontinh 18-08-2009 64 6   Download

 • Quyết định số 49/2004/QĐ-BCN về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định 225/2003/QĐ-BCN ngày 19 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Nhà máy Lưới thép Bình Tây thuộc Công ty Thép miền Nam thành Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây do Bộ Công Nghiệp ban hành.

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 42 2   Download

 • Cần nhanh chóng bổ sung, sửa đổi luật đất đai cho phù hợp với yêu cầu mới Kiến nghị xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ người làm chứng 3.1. Để có thể bảo vệ một người trước sự xâm hại của tội phạm khi họ tham gia với tư cách người làm chứng, để đảm bảo thực thi những điều khoản có tính chất quốc

  pdf9p duongphuongtim 23-04-2013 22 3   Download

 • Việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Gemadept được căn cứ vào các quy định sau đây: - Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội. - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội. - Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC, ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch/ Trung tâm giao dịch chứng khoán.

  pdf8p ngocdung 19-06-2009 547 76   Download

 • Quyết định của thống đốc ngân hàng nhà nước Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 của Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  doc2p chuongvd 27-11-2010 256 58   Download

 • Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin của khách hàng đã được người sử dụng hệ thống chọn từ danh sách các khách hàng thân thiết của siêu thị. Người sử dụng hệ thống thay đổi một số thông tin của khách hàng. Bao gồm tất cả các thông tin được chỉ ra trong luồng Thêm mới. Sau khi sửa đổi các thông tin, người sử dụng hệ thống chọn chức năng Cập nhật. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin.

  pdf15p cnkbmt10 24-10-2011 120 54   Download

 • Thông tư 03/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

  doc1p hasang 19-08-2009 540 16   Download

 • Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính ) Mẫu QĐ6

  pdf3p kisytrang 05-06-2011 153 14   Download

 • Quyết định số 61/2001/QĐ-BCN về việc chuyển Khách sạn Điện lực do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, 2 và 3 Điều 1 Quyết định số 03/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Khách sạn Điện lực thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Khách sạn Điện lực

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 49 11   Download

 • Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 4-7-1981. Điều 3 Điểm 2 mới: "2- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra của các cơ quan điều tra, của Bộ đội biên phòng, Hải quan và Kiểm lâm". Bổ sung điểm 6 và điểm 7: "6. Điều tra tội phạm trong những trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 92 Bộ luật tố tụng hình sự"; "7....

  pdf7p abcdef_44 31-10-2011 81 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 3 VÀ ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 4 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2009/QĐUBND NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

  pdf2p tinhkhiet2012 09-03-2012 85 8   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. 1. Bổ sung khoản 19 và khoản 20 Điều 3 như sau: “19.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 73 7   Download

 • Quyết định số 06/2005/QĐ-BCN về việc chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 điều 1 quyết định số 123/2004/QĐ-BCN ngày 04 tháng 11 năm 2004 về việc chuyển công ty nguyên liệu thuốc lá nam thành công ty cổ phần Hoà Việt của Bộ Công nghiệp

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 61 6   Download

 • Quyết định số 05/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 157/2004/QĐ-BCN ngày 06 tháng 12 năm 2004 về việc chuyển CTy Nhựa Rạng Đông thành Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 58 5   Download

 • Quyết định số 3556/QĐ-BCN về việc sửa chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc do Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 163/2004/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2004 về việc chuyển Công ty Giầy An Lạc thành Công ty cổ phần Giầy An Lạc của Bộ Công nghiệp

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 46 5   Download

 • Quyết định số 49/2000/QĐ-BCN về việc chuyển xí nghiệp sơn Á đông thành Công ty cCổ phần sơn Á đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 40/2000/QĐ-BCN ngày 29 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển xí nghiệp sơn Á Đông thành Công ty cổ phần sơn Á Đông

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 49 5   Download

 • Quyết định số 03/2005/QĐ-BCN về việc chuyển công ty bóng đèn điện quang thành công ty cổ phần bóng đèn điện quang do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 1, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 127/2004/QĐ-BCN ngày 10 tháng 11 năm 2004

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 49 4   Download

 • Quyết định số 2850/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển các Nhà máy May 1, May 3, May 5 và Trung tâm Thời trang của Công ty Dệt Việt Thắng thành Công ty cổ phần May Việt Thắng do Bộ Công nghiệp ban hành, để Sửa đổi khoản 4, khoản 6 Quyết định số 1006/QĐ-TCCB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc phê duyệt phương án và chuyển các Nhà máy May 1, May 3, May 5 và Trung tâm Thời trang của Công ty Dệt Việt Thắng thành Công ty...

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 47 4   Download

 • Quyết định số 04/2006/QĐ-BNV về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 3 quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  pdf2p lawgd3 04-11-2009 51 4   Download

 • Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Giá 2002; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, ...

  pdf4p muaythai6 26-10-2011 38 4   Download

Đồng bộ tài khoản