Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa đổi một số danh mục

Xem 1-20 trên 151 kết quả Sửa đổi một số danh mục
 • Xác định mức độ nhiễm Chì trong một số loại sữa, sản phẩm từ sữa tại Đắk Lắk, năm 2020. Đối tượng và phương pháp: Chọn 150 sản phẩm sữa, bánh sữa và phomai được tiêu thụ phổ biến nhất tại khu vực nghiên cứu, trong đó 10 sản phẩm sữa bột, 40 sản phẩm sữa lỏng, 70 sản phẩm sữa chua, 10 sản phẩm phomai và 20 sản phẩm bánh sữa được thu thập từ các trạng trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa. Đánh giá mức độ ô nhiễm Chì.

  pdf4p vistephenhawking 22-04-2022 13 1   Download

 • Vỡ thất trái sau thay van hai lá là biến chứng rất hiếm gặp nhưng thường dẫn đến tử vong. Nghiên cứu này nhằm mục đích phân tích một số đặc điểm của các trường hợp vỡ thất trái sau thay van hai lá và đánh giá kết quả phẫu thuật sữa chữa cho biến chứng phức tạp này.

  pdf6p viedison 13-04-2022 6 1   Download

 • Luận văn có mục đích làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về thủ tục hải quan trước yêu cầu đổi mới và hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về thủ tục hải quan tại Việt Nam. Đánh giá thực trạng áp dụng trong những năm qua, chỉ ra những khiếm khuyết, tồn tại, đồng thời đối chiếu với các cam kết trong Công ước Kyoto sửa đổi về đơn giản và hài hòa thủ tục hải quan. Từ đó đưa ra phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hải quan trong quá trình thực hiện Công ước Kyoto sửa đổi.

  pdf86p badbuddy07 26-02-2022 22 1   Download

 • Quyết định số 146/2021/QĐ-BYT ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2021. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

  doc13p hoalanvender 25-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 457/2021/QĐ-BYT ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến 31 tháng 12 năm 2020. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

  doc6p hoalanvender 25-02-2022 15 1   Download

 • Quyết định số 3283/2021/QĐ-BYT ban hành đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 5958/2021/QĐ-BYT ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Y tế được Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2010/NĐ về kiểm soát thủ tục hành chính.

  doc36p hoalanvender 25-02-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 106/2021/QĐ-NHNN ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2020. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020.

  doc18p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 56/2021/QĐ-BNV ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

  doc13p hoalanvender 25-02-2022 8 1   Download

 • Quyết định số 67/2022/QĐ-BNV ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2021. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 14 1   Download

 • Quyết định số 798/2021/QĐ-BNV ban hành về việc phê duyệt danh mục Thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 65/2021/QĐ-BCT ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021 (Phụ lục I) và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2021. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc11p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Quyết định số 70/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

  doc11p hoadaquy852 16-02-2022 10 1   Download

 • Quyết định số 91/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020.

  doc20p hoadaquy852 16-02-2022 17 1   Download

 • Quyết định số 567/2021/QĐ-BGDĐT về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ giáo dục và đào tạo hết hiệu lực năm 2020. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

  doc45p hoadaquy852 16-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 1498/2021/QĐ-TTg ban hành về việc ban hành Danh mục thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015. Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

  doc9p hoalanvender 31-01-2022 20 0   Download

 • Quyết định số 1831/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc33p hoalanvender 31-01-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 2069/2021/QĐ-TTg ban hành về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc2p hoalanvender 31-01-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 2097/2021/QĐ-TTg ban hành về việc ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Ngoại giao. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 5 0   Download

 • Quyết định số 2218/2021/QĐ-TTg ban hành về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các nghị quyết được quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc4p hoalanvender 31-01-2022 8 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sửa đổi một số danh mục
p_strCode=suadoimotsodanhmuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2