intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa đổi một số danh mục

Xem 1-20 trên 124 kết quả Sửa đổi một số danh mục
 • Thông tư 08/2001/TT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc sửa đổi một số Danh mục hoá chất xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-BCN ngày 26/1/2001 của Bộ Công nghiệp

  doc7p giangdien 18-08-2009 295 6   Download

 • Thông tư số 08/2001/TT-BCN về việc sửa đổi một số Danh mục hoá chất xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-BCN ngày 26/1/2001 của Bộ Công nghiệp do bộ công nghiệp ban hành

  pdf9p lawxnk5 10-11-2009 84 6   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y học Dị ứng và Miễn dịch "Nghiên cứu biến đổi một số Cytokine và vai trò của Glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần" do học viên Đồng Sĩ Sằng thực hiện nhằm mục tiêu xác định sự biến đổi Interleukin-6, Interleukin-10 và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần; đánh giá tác dụng của Glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng Fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn phần.

  pdf166p talata_7 14-01-2015 125 29   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1183/QĐ-TCHQ NGÀY 17/6/2009 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

  pdf20p caytudang 20-04-2013 60 3   Download

 • Việc sử dụng chế phẩm vi sinh vật COSTE-MT01 nhằm mục đích giảm thiểu phát sinh mùi và mật độ của một số loại vi sinh vật không có lợi từ quá trình chăn nuôi. Chế phẩm COSTE-MT01 được tiến hành tại 5 trang trại chăn nuôi bò sữa có số lượng bò trên 30 con, với hình thức chăn nuôi tập trung nhằm đánh giá sự biến đổi một số chỉ tiêu vi sinh vật sau khi sử dụng chế phẩm.

  pdf10p vicoachella2711 22-10-2020 19 0   Download

 • F4 – Thêm mới F2 – Sửa F3 – Xóa Một số danh mục không cho phép bạn xóa khi mã đó đã được phát sinh trong chứng từ, như “ Danh mục TK, Danh mục Vật tư hàng hóa, Danh mục Đối tượng,…) F6 – Gộp mã Chỉ dành cho danh mục Đối tượng, Danh mục vật tư hàng hóa, Danh mục sản phẩm. Các danh mục có phân nhóm thì bạn khai báo nhóm trước rồi mới khai báo chi tiết, Nhóm trong IFINANCE là nhóm đa cấp (Không giới hạn cấp) Quy tắc đặt mã trong các...

  pdf7p anhhx_erp 16-04-2010 130 14   Download

 • Nghị định số 15/2000/NĐ-CP về danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ do Chính phủ ban hành, để thi hành NQ số 90/1999/NQQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ...

  pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 76 6   Download

 • Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH10 về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá dịch vụ do Uỷ ban thường vụ Quốc Hội ban hành

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 74 4   Download

 • THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 116 3   Download

 • Quyết định số 136/1999/QĐ-BNN-BVTV về việc sửa đổi một số tên thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký bổ sung vào Danh mục thuộc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121/1999/QĐ-BNN-BVTV ngày 25/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

  pdf2p lawttyt10 30-11-2009 71 2   Download

 • Bài viết tập trung phân tích và kiến nghị sửa đổi những bất cập về xác định thương nhân hoạt động thương mại trong luật thương mại hiện hành, làm cơ sở để áp dụng chung thống nhất về thương nhân và hoạt động thương mại của thương nhân hoàn thiện hơn trong thời kì hội nhập nền kinh tế thế giới ở nước ta.

  pdf8p vinobinu2711 03-03-2020 35 3   Download

 • Thông tư số 49/2000/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành NĐ số 15/2000/NĐ-CP ngày 9/5/2000 của CP quy định chi tiết thi hành NQ số 90/NQ-UBTVQH10 ngày 3/9/1999 của UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và thuế suất thuế...

  pdf8p lawgtvt9 26-11-2009 66 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá một số đặc điểm khớp cắn bộ răng sữa bao gồm tương quan răng cối sữa thứ hai, tương quan răng nanh sữa và khe hở linh trưởng. Đồng thời khảo sát sự thay đổi của các đặc điểm khớp cắn này khi chuyển sang giai đoạn bộ răng hỗn hợp.

  pdf7p hanh_hoa96 04-12-2018 30 0   Download

 • Nghị quyết số 02/2019/HĐND sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

  doc0p cuahoangde999 05-06-2020 12 0   Download

 • Nghị quyết số 09/2019/HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và sửa đổi một số nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

  doc30p cuahoangde999 05-06-2020 5 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

  doc25p tommuni999 10-06-2020 7 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi một số nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ.

  doc20p tommuni999 10-06-2020 4 0   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 16/3/2011 HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

  pdf3p caytudang 20-04-2013 307 133   Download

 • Tài liệu tham khảo về văn bản luật 2011 - Nghị định về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP.

  pdf3p hkquoc 29-01-2011 193 28   Download

 • Trên cơ sở các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP), đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã cơ bản ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định mới về đấu thầu. Tuy nhiên, hiện nay do chưa kịp thời cập nhật thông tư nên nhiều Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp đang sử dụng...

  pdf4p sontratckh 15-11-2010 114 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sửa đổi một số danh mục
p_strCode=suadoimotsodanhmuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2