intTypePromotion=1
ADSENSE

Sửa đổi mức thuế tuyệt đối

Xem 1-7 trên 7 kết quả Sửa đổi mức thuế tuyệt đối
 • Quyết định 92/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

  doc2p kevintu 14-08-2009 157 14   Download

 • Quyết định 72/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

  doc2p tonynguyen 14-08-2009 117 6   Download

 • Quyết định 05/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

  doc2p dohuong 14-08-2009 40 2   Download

 • Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf2p lawxnk1 10-11-2009 60 3   Download

 • Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk1 10-11-2009 62 2   Download

 • Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi dự kiến tăng thuế đối với thuốc lá như sau: phương án 1, bổ sung thuế tuyệt đối 1.000đ/ bao thuốc; phương án 2, tăng thuế tỷ lệ hiện nay từ 75% lên 80% vào năm 2020. Các phương án tăng thuế này sẽ làm tăng thu ngân sách nhưng mức tăng này chưa lớn và sẽ không có tác động đủ lớn làm giảm tỷ lệ hút thuốc cũng như mức tiêu dùng thuốc lá.

  pdf5p viankanra2711 11-09-2020 6 0   Download

 • Thông tư số 106/2018/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường.

  doc2p tiantian0108 06-12-2018 19 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sửa đổi mức thuế tuyệt đối
p_strCode=suadoimucthuetuyetdoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2