intTypePromotion=1
ADSENSE

tác dụng của cách mạng khoa học

Xem 1-20 trên 404 kết quả tác dụng của cách mạng khoa học
 • Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0, lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ quyền tác giả nói riêng có những chuyển biến nhất định. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và mạng internet làm đa dạng hoá các hành vi xâm phạm quyền tác giả, mở rộng quy mô và mức độ nguy hiểm của hành vi. Từ đó, đặt ra các yêu cầu đối với việc hoàn thiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Bài viết phân tích xu hướng bảo hộ quyền tác giả ngày nay, trong đó tập trung vào hành vi xâm phạm quyền tác giả và các chế tài dân sự được áp dụng để răn đe và phòng ngừa hành vi xâm phạm.

  pdf4p phuong62310 30-01-2023 6 1   Download

 • Bài viết Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua trình bày các nội dung: Thi đua là bản tính tự nhiên của con người; Thi đua là tất yếu trong quá trình hợp tác sản xuất lao động; Thi đua là động lực của sự phát triển toàn diện; Thi đua là sự tự giác.

  pdf8p visirius 11-01-2023 4 1   Download

 • Nghiên cứu "Mô hình Tobit phân tích tác động của các nhân tố đến hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam" sử dụng cách tiếp cận màng bao dữ liệu DEA để ước lượng hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2018. Đồng thời nghiên cứu đã chia các doanh nghiệp ra thành ba nhóm theo loại hình sở hữu và xây dựng mô hình Tobit trên toàn mẫu cũng như trên các mẫu nhỏ.

  pdf15p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu và phương hướng phòng chống trong giai đoạn hiện nay" trình bày quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bệnh quan liêu, giúp mọi người đặc biệt là cán bộ, đảng viên nhận rõ những tác hại của quan liêu đối với tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, qua đó đưa ra những định hướng làm giảm căn bệnh này đối với cán bộ, đảng viên, củng cố lại niềm tin yêu của Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên để cùng nhau xây dựng chế độ dân chủ mới.

  pdf5p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam: Thách thức và cơ hội" trình bày việc nhận thức và đổi mới tư duy về phát triển giáo dục đại học; đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; ứng dụng công nghệ vào quá trình dạy học; đổi mới mô hình liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là những điều hết sức cần thiết để tận dụng thành tựu mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 20 1   Download

 • Nguyễn Văn Lý là một tác giả có số lượng thơ tống biệt tương đối lớn với 110 tác phẩm. Những thi phẩm này mang nhiều nét nổi bật trong nội dung cảm xúc và nghệ thuật. Về nội dung cảm xúc, thơ tống biệt của ông đã thể hiện được tình cảm với đất nước, quê hương, tình cảm gia đình và tình cảm bạn bè. Những nội dung cảm xúc này đều xúc động, chân thành, dung dị. Về nghệ thuật, sự đan xen của những kiểu thời gian, miền không gian khác nhau cũng như cách sử dụng các hình tượng nghệ thuật tiêu biểu đã góp phần thể hiện sâu sắc những cung bậc cảm xúc khác nhau của buổi tống biệt.

  pdf10p phuongthu205 27-12-2022 15 1   Download

 • Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 5: Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thế giới quan và thế giới quan khoa học; nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tính cách là hạt nhân của thế giới quan khoa học; nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng và sự vận dụng nó vào sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam hiện nay.

  pdf27p langmongnhu 14-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết "Sự “lạc lõng” của người nông dân Tây Nam bộ qua khảo cứu một số tác phẩm tranh khắc gỗ Việt Nam với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" phân tích “chân dung” của người nông dân miền sông nước Tây Nam Bộ qua một số tác phẩm tranh khắc gỗ Việt Nam vào những năm mà có lẽ thuật ngữ “Cách mạng Công nghiệp 4.0” còn khá xa lạ với Việt Nam và thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p chutieubang 06-12-2022 13 0   Download

 • Bài viết Phát triển năng lực số cho học sinh trung học qua môn Ngữ văn tổng quan một số nghiên cứu về năng lực số, khung năng lực số của học sinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất vận dụng vào phát triển năng lực số cho học sinh qua môn Ngữ văn.

  pdf7p viwmotors 02-12-2022 15 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hệ thống đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945" là nhằm tái hiện một cách toàn diện, khách quan, khoa học về chính sách, diễn tiến quá trình xây dựng và khai thác hệ thống giao thông đường thuộc địa ở vùng Đông Bắc Việt Nam từ năm 1897 đến năm 1945, góp phần nhìn nhận đúng di sản lịch sử thời thuộc địa, cũng là để hiểu rõ hơn xuất phát điểm kinh tế - xã hội của chúng ta trên dưới 100 năm, đồng thời bổ sung những nguồn tài liệu quan trọng để hiểu rõ hơn bản chất, nhận diện những thủ đoạn, luận giải vai trò, đánh giá tác động mang tí...

  pdf197p matroicon2510 30-11-2022 21 2   Download

 • Phần 2 của "Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh" tiếp tục với những nội dung về: đồng chí Lê Quang Đạo với công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); đồng chí Lê Quang Đạo trên cương vị Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (1973 - 1978); những cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo với công tác lý luận quân sự trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;...

  pdf256p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Khoa học và công nghệ Việt Nam 2016" sẽ tìm hiểu nội dung 3 chương còn lại của cuốn sách. Chương 4: Kết quả của hoạt động khoa học và công nghệ. Chương 5: Giải thưởng khoa học và công nghệ. Chương 6: Cách mạng công nghệp 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf110p hoaanhtuc205 15-10-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu kinh doanh qua mạng" là cuốn sách mà những nhà kinh doanh theo mạng rất cần. Nó được viết một cách khoa học, thể hiện sinh động thực tế kinh doanh, và truyền tải những kinh nghiệm thực chiến của tác giả trong lĩnh vực kinh doanh này. phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều gì đang diễn ra; Những quý ông và quý bà chủ đạo của tôi; Chúng ta đang đi đâu; Đãi cát tìm vàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viastonmartin 31-08-2022 102 4   Download

 • Bài viết Đánh giá tác động của công nghệ 4.0 đến doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh rình bày xác định các lợi ích về lâu dài cũng như các thách thức mà doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt khi áp dụng Công nghệ 4.0, từ đó đưa ra các giải pháp để giúp các doanh nghiệp có cách tiếp cận phù hợp nhằm tận dụng hiệu quả những lợi ích mà khoa học công nghệ mang lại cũng như vượt qua được những khó khăn về mặt con người và tài chính trong quá trình chạy đua vào thế hệ công nghệ mới của thế giới.

  pdf19p viarrinera 26-08-2022 8 1   Download

 • Con người luôn có khát vọng chinh phục, khám phá, phát hiện những điều kỳ diệu, những bí ẩn trong vũ trụ. Những khám phá ấy đã mở ra những chân trời tri thức, đánh dấu sự tiến bộ của văn minh nhân loại, giúp con người mở mang tầm mắt, nhận thức một cách đúng đắn về thế giới xung quanh. Mời các bạn cùng "Tìm hiểu 100 khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người" quan phần 2 cuốn sách.

  pdf185p bakerboys07 05-07-2022 18 3   Download

 • Bài viết Quan niệm của Thomas S.Kuhn về mẫu hình trong “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học” - giá trị và hạn chế trình bày các nội dung chính sau: Thomas Samuel Kuhn và tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”; Quan niệm của Thomas S.Kuhn về mẫu hình trong tác phẩm “Cấu trúc các cuộc cách mạng khoa học”; Giá trị và hạn chế trong quan niệm của Thomas S.Kuhn về mẫu hình.

  pdf4p visherylsandber 04-07-2022 19 1   Download

 • Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tác động toàn diện làm thay đổi cấu trúc và phương thức hoạt động của hệ thống tài chính ngân hàng. Ở Việt Nam trong nhưng năm qua, hệ thống ngân hàng đang từng bước nâng cấp lên hệ thống “Ngân hàng số”. Sự phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành ngân hàng cũng đi kèm không ít thách thức về thể chế, vốn đầu tư lớn, về nguồn nhân lực…đòi hỏi các ngân hàng phải chủ động học hỏi kinh nghiệm và xây dựng lộ trình phát triển an toàn, bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 36 4   Download

 • Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động và từng bước làm thay đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như các lĩnh vực khác của đời sống xã hội; xã hội số phát triển như một tất yếu. Vậy giáo dục cần phải thay đổi như thế nào cho phù hợp, đó chính là nội dung mà tác giả muốn đề cập đến trong bài viết này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Giáo dục Việt Nam trong quá trình phát triển xã hội số" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf6p runordie2 06-06-2022 19 3   Download

 • Trong bài báo "Nghiên cứu sự phân bố của nguyên tử antimony trong màng Ge/Gi đồng pha tạp Sb và P sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp đầu dò nguyên tử", tác giả đưa ra một cách tiếp cận mới để tăng nồng độ điện tử tổng cộng trong lớp Ge. Vì độ hòa tan của mỗi nguyên tố trong vật liệu nền là hoàn toàn xác định nên ta có thể tăng mật độ tổng cộng của điện tử bằng cách sử dụng kỹ thuật đồng pha tạp. Trên cơ sở đó tác giả nghiên cứu màng Ge pha tạp điện tử mật độ cao sử dụng kỹ thuật đồng pha tạp P và Sb.

  pdf7p runordie2 06-06-2022 10 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục được hình thành và phát triển gắn với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là bộ phận quan trọng trong hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh và là một nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo dục vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng, phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trong bài viết này, tác giả trình bày những nội dung cơ bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập nền giáo dục cách mạng Việt Nam.

  pdf10p runordie2 07-06-2022 36 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=tác dụng của cách mạng khoa học
p_strCode=tacdungcuacachmangkhoahoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2