Tái cấu trúc hệ thống tài chính

Xem 1-20 trên 654 kết quả Tái cấu trúc hệ thống tài chính
 • Bài giảng Bài 11: Tái cấu trúc hệ thống tài chính và lựa chọn mô hình giám sát tài chính (2015) do Trần Thị Quế Giang biên soạn, được điều chỉnh từ các bài giảng năm 2014 thuộc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright. Bài giảng tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về tái cấu trúc hệ thống tài chính; mô hình giám sát tài chính;...

  pdf68p codon_10 05-04-2016 40 5   Download

 • Bài viết Tái cấu trúc hệ thống tài chính sau khủng hoảng 1997 - 1998 bài học từ một số nước châu Á và khuyến nghị khái lược về khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 - 1998, đối phó với khủng hoảng và kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống tài chính, một vài khuyến nghị.

  pdf5p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 35 3   Download

 • Phát triển KTTT định hướng XHCN theo đường lối đổi mới đó, trong 25 năm qua đã góp phần to lớn đưa đất nước "vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của hai cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế khu vực và toàn cầu... đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 17 1   Download

 • Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về tái cấu trúc hệ thống NHTM; phân tích thực trạng hoạt động và thực trạng tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam và chỉ ra những hạn chế trong cấu trúc của hệ thống NHTM Việt Nam. Từ đó, đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị góp phần thúc đẩy tiến trình tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam đến 2020.

  pdf215p nganhangvietnam123 20-06-2014 185 102   Download

 • Tài chính là hệ thống các quan hệ kinh tế trong phân phối, gắn liền với quá trình hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ. Trong thực tế, các quan hệ tài chính diễn ra rất phức tạp và đa dạng, chúng đan xen nhau trong một tập hợp hàng loạt các hoạt động khác nhau của nền kinh tế.

  pdf37p bongbongcam 10-08-2010 181 75   Download

 • Tiểu luận: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại nhằm trình bày tổng quan về ngân hàng thương mại, cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại.

  pdf40p blue_12 12-05-2014 209 74   Download

 • Chính sự quyết liệt lần này của các nhà điều hành trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại khiến cho các ngân hàng cần tái cấu trúc trở thành những món hàng trên thị trường tài chính.

  pdf3p bibocumi23 01-01-2013 66 29   Download

 • Mục đích của bài viết Giải mã tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay là nhằm đưa ra những kiến nghị nhằm hỗ trợ, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc với mong muốn lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, xây dựng một hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 01-10-2016 51 8   Download

 • Bài viết Về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đề cập và làm rõ những bất cập của hệ thống ngân hàng VN với tư cách một trung gian tài chính quan trọng trong nền kinh tế và công cụ để truyền tải các thông điệp của ngân hàng TW đến nền kinh tế.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 29 5   Download

 • Bài viết Những tác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến phát triển thị trường vốn tập trung làm rõ vai trò của ngân hàng thương mại đối với thị trường vốn, những tác động của tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại đến phát triển thị trường vốn.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 36 5   Download

 • Dưới đây là bài viết Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng năm 2012 và triển vọng năm 2013; bài viết nêu lên chủ trương và chính sách triển khai tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam năm 2012; đánh giá tình hình thực hiện; triển vọng và giải pháp thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

  pdf6p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 26 2   Download

 • Trung gian tài chính là những tổ chức huy động vốn từ người có tiền tạm thời nhàn rỗi và sử dụng vốn đầu tư đem lại lợi ích cho các bên khi họ giao dịch năng của trung gian tài chính : Trung gian tài chính có 3 chức năng chủ yếu sau ► Chức năng tạo vốn : Các trung gian tài chính huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, hình thành các quỹ tiền tệ tập trung. Bằng cách trả lãi suất, các trung gian tài chính đem lại lợi ích cho người có...

  doc18p vuhongthanhck5 16-12-2011 550 190   Download

 • Bài giảng Tài chính học có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Tài chính và hệ thống tài chính, thị trường tài chính, trung gian tài chính, tài chính công, tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf136p bautroibinhyen11 25-12-2016 278 51   Download

 • Cấu trúc hệ thống tài chính Mỹ dựa vào thị trường (market based hay security dominated financial market) với thị trường chứng khoán phát triển bậc nhất thế giới. Khối lượng tín dụng do ngân hàng cung ứng cho doanh nghiệp là rất nhỏ trong khi lượng cổ phiếu, trái phiếu mới phát hành trên thị trường tài chính của các doanh nghiệp chiếm khoảng 15-20%.

  doc25p hieu_bro 03-10-2013 600 214   Download

 • Những trạng thái làm việc của hệ thống truyền động điện tự động được đặc trưng bằng các thông số như: tốc độ làm việc của các động cơ truyền động hay của cơ cấu chấp hành máy sản xuất, dòng điện phần ứng của động cơ hay dòng kích thích của động cơ điện một chiều, mômen phụ tải trên trục của động cơ truyền

  pdf8p lavie8 22-06-2011 200 32   Download

 • Chuyên đề 5: Thị trường vốn trong hệ thống tài chính nhằm giới thiệu về thị trường vốn, sự khác biệt giữa các hình thức tổ chức thị trường chứng khoán. Cơ chế giao dịch của thị trường chứng khoán, thất bại của thị trường và quản lý thị trường chứng khoán.

  pdf27p navy_12 21-05-2014 51 9   Download

 • Cấu trúc hệ thống tài chính Mô hình thị trường vốn vay Các nhân tố quyết định tới tiết kiệm Các nhân tố quyết định tới đầu tư Các chính sách thúc đẩy đầu tư trong nước

  ppt32p esc_12 30-07-2013 69 8   Download

 • Trong Chuyên đề Hệ thống tài chính nhằm nghiên cứu khái quát về hệ thống tài chính, thị trường tài chính, các định chế tài chính, cơ sở hạ tầng tài chính. Đo lường sự phát triển hệ thống tài chính.

  pdf39p red_12 17-05-2014 40 5   Download

 • Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính thông qua những phương thức giao dịch và công cụ tài chính nhất định. Thị trường tài chính là tổng hòa các quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tế. Thị trường tài chính là nơi diễn ra các giao dịch mua, bán các loại tích sản tài chính hay các công vốn hoặc vốn.

  doc5p mrhuytc 08-10-2010 678 296   Download

 • TT sơ cấp • Tổ chức PH: KBNN, chính quyền địa phương, DNNN được chính phủ bảo lãnh, NHPT • TPCP được PH từ 1991, từ 2003 được đấu thầu với NHTM và công ty BH • Phương thức: đấu thầu qua SGDCK ( trên 63 thành viên), BLPH ( trên 40 thành viên), bán lẻ qua hệ thống KBNN TT thứ cấp • Pháp lý từ 1998 • Giao dịch tại TTGDCK theo thỏa thuận và báo giá, yết giá theo LS và theo giá • Phương thức: mua bán hẳn và Repo • Hệ thống GD TPCP chuyên biệt hoạt động từ 24/9/2009 theo...

  ppt40p hangtran1308 24-02-2012 324 162   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tái cấu trúc hệ thống tài chính
p_strCode=taicautruchethongtaichinh

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản