intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính giáo dục

Xem 1-20 trên 6189 kết quả Tài chính giáo dục
 • Thuyết trình giáo dục đại học: Tài chính giáo dục nhằm trình bày về các nội dung chính: vấn đề tài chính giáo dục đại học, các mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới, tài chính giáo dục của Việt Nam và một số nước, thực trạng tài chính đại học ngoài công lập ở Việt Nam, đề xuất giải pháp và kiến nghị.

  pdf17p good_12 02-07-2014 104 13   Download

 • Bối cảnh và điều kiện đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác kế hoạch và tài chính giáo dục Đại học. Theo đó, công tác kế hoạch và tài chính giáo dục Đại học phải hướng đến mục tiêu cải thiện chất lượng và tăng cường hiệu quả của cả hệ thống giáo dục và đào tạo nói chúng, giáo dục đai học nói riêng đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Tăng cường công tác kế hoạch và tài chính giáo dục Đại học" đã được thực hiện.

  pdf4p vinhbinh2013 07-06-2016 48 1   Download

 • Tiểu luận: Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam nhằm trình bày tình hình chung của nền giáo dục Việt Nam, đánh giá tổng quát về tình hình chung nền giáo dục Việt Nam, mô hình tài chính giáo dục đại học trên thế giới, xu hướng về tài chính giáo dục và các vấn đề được đặt ra, thực trạng về tài chình giáo dục đại học ở Việt Nam, kết luận và một số đề xuất về chính sách.

  pdf38p good_12 02-07-2014 1467 362   Download

 • Báo cáo 330/BC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá tác động của Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục 2009 - 2014

  doc4p lythong 18-08-2009 229 57   Download

 • Bài viết này tập trung nghiên cứu đánh giá tác động của phân cấp tài chính đến chất lượng giáo dục trung học phổ thông Việt Nam thông qua một nghiên cứu tình huống ở một số trường THPT tại Hà Nội, từ đó đưa ra các khuyến nghị mang tính định hướng cho những cải cách tài chính giáo dục tiếp theo.

  pdf13p nganga_05 25-09-2015 64 7   Download

 • Giáo dục đại học Việt Nam sau nhiều lần cải cách, đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển lực lượng lao động trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, giáo dục đại học Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, mất cân đối về cơ cấu đào tạo và chất lượng còn bất cập. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế trên là từ khía cạnh tài chính. Bài viết nêu lên một số hạn chế, bất cập của tài chính giáo dục đại học của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện vấn đề này.

  pdf11p nutifooddau 18-01-2019 43 1   Download

 • Báo cáo 96/BC-CP của Chính phủ về việc tóm tắt Đề án đổi mới tài chính giáo dục giai đoạn 2009 - 2014

  doc10p lythong 18-08-2009 91 21   Download

 • Hướng dẫn về nguồn tài nguyên Giáo dục mở (OER) trong Giáo dục Đại học với mục đích khuyến khích những người ra quyết định trong chính phủ và các tổ chức đầu tư vào sản xuất, điều chỉnh cho phù hợp và sử dụng tài nguyên giáo dục mở một cách hệ thống và đưa vào giáo dục đại học nhằm cải tiến chất lượng chương trình khung và giảng dạy và giảm chi phí.

  pdf28p hera_02 09-04-2016 72 6   Download

 • Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở gồm có những nội dung chính sau: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng, an toàn giao thông đường sắt, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa, chấp hành báo hiệu giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p tangtuy09 04-05-2016 79 6   Download

 • Bài viết trình bày một số xu hướng toàn cầu trong tài trợ giáo dục đại học. Tài trợ công cho giáo dục đại học đã tăng nhẹ và một phần lượng tăng thêm này được sử dụng vào nghiên cứu. Tài trợ công cho một sinh viên vẫn giảm và điều này được dung hòa bằng chính sách chia sẻ chi phí giữa nhà nước và sinh viên.

  pdf12p allbymyself_07 02-02-2016 54 3   Download

 • Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo việc nhanh chóng đưa tri thức khoa học và công ghệ vào trường học là việc làm cấp bách từ đó hình thành nhu cầu về “tài nguyên giáo dục mở” (Open Educational Resources). Truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở không thể tách rời công cụ truy cập là internet, nhưng như đã nêu có những mâu thuẫn trong việc bảo hộ quyề tác giả và sự phát triể của internet. Bài viết phâ tích những rào cản trong quy định về bảo hộ quyề tác giả đối với truy cập mở và tài nguyên giáo dục mở.

  pdf13p thiendiadaodien_6 12-02-2019 25 3   Download

 • Mục đích của Luận văn là trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng của pháp luật hiện hành về các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trong mối quan hệ với hệ thống lý luận định hướng hoàn thiện pháp luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, công trình nghiên cứu đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính khác nói chung, pháp luật về biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn nói riêng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

  pdf120p nhumbien999 11-04-2021 14 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Tuyển các bài tập Kế toán tài chính

  pdf35p tinhphuong60 12-07-2010 2102 1249   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: hoàn thiện quản lý tài chính tại các trường đại học công lập tự chủ tài chính trên địa bàn tp. hcm', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf106p matbuon_266 19-07-2012 759 177   Download

 • Văn kiện đại hội lần thứ XI của đảng tiếp tục khẳng định “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong đó thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục”. Như vậy, chủ trương đổi mới nền giáo dục Việt Nam trong đó có đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục đại học là một yêu cầu cấp thiết để đảm...

  pdf106p bidao13 17-07-2012 403 173   Download

 • Toàn cầu hóa và hệ thống tài chính Hoa kỳ Charles R. Geisst Toàn cầu hóa chính là một nguyên nhân châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay, và chắc chắn rằng cũng chính toàn cầu hóa sẽ giúp chúng ta giải quyết ổn thỏa cuộc khủng hoảng này. Charles R. Geisst là Giáo sư về Tài chính tại Đại học Manhattan. Ông đã xuất bản nhiều cuốn sách trong đó có cuốn Phố Wall: Câu chuyện lịch sử, ông cũng là người biên tập cuốn Bách khoa thư về lịch sử kinh doanh Hoa Kỳ. Trong những...

  pdf7p meoheo2 18-05-2011 359 100   Download

 • Chính sách giáo dục cần xem xét các khía cạnh phi tài chính như bảo tồn văn hóa và liên kết xã hội. Tác động của giáo dục là trong dài hạn chứ không phải là nhất thời hay trong hiện tại đối với tăng trưởng kinh tế của một quốc gia

  pdf18p tulip_12 15-01-2013 309 100   Download

 • Tài liệu giáo dục Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và phòng chống HIV (tài liệu dùng cho giáo viên, giảng viên tại các cơ sở dạy nghề) gồm có những nội dung chính như: Sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục, sự thụ thai và các biện pháp tránh thai, kỹ năng phòng tránh quan hệ tình dục không an toàn, dự phòng lây nhiễm HIV,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf60p tangtuy16 01-07-2016 286 74   Download

 • Mục tiêu của luận án: Tìm hiểu nội hàm của quản lý tài chính trong GDĐH và ảnh hưởng của nó tới chất lượng giáo dục; những điều kiện cần có để công tác quản lý tài chính có thể ảnh hưởng tích cực tới chất GDĐH; tìm kiếm các minh chứng về tác động của quản lý tài chính đến chất lượng GDĐH và sự cải tiến chất lượng giáo dục trong các trường đại học thuộc BCT.

  pdf26p change06 14-06-2016 119 26   Download

 • Công văn 3520/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý tài chính giáo dục đào tạo

  doc4p mychau 18-08-2009 159 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1017 lượt tải
207 tài liệu
1045 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính giáo dục
p_strCode=taichinhgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2