intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài chính hiện đại

Xem 1-20 trên 7560 kết quả Tài chính hiện đại
 • Bài viết Cơ chế tác động của tín dụng ngân hàng đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nghiên cứu cơ chế tác động của tín dụng ngân hàng - với tính cách một công cụ tài chính - đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Cơ chế tác động của tín dụng NH đối với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế là cơ chế mà qua đó tín dụng NH thực hiện các vai trò: tài trợ, phân bổ vốn một cách hiệu quả; định hướng và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

  pdf3p vilexus 30-09-2022 8 1   Download

 • Bài viết Tìm hiểu vấn đề chi phí và lợi ích khi thực hiện IFRS ở Anh và ở Ý trình bày so sánh việc thực hiện IFRS ở Vương quốc Anh (bao gồm cả Ireland) và Ý – hai quốc gia đại diện cho hai thái cực khác nhau về văn hóa, pháp lý và thay đổi IFRS cho các bên liên quan ở mỗi quốc gia. Đồng thời, bài báo liên hệ với những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam khi thực hiện IFRS.

  pdf4p vikoenigsegg 29-09-2022 21 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu một số tác động của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định mua lặp lại và truyền miệng sản phẩm đồ lót nữ được thực hiện với đối tượng chính là những thế hệ gen Z và gen Y nằm trong lứa tuổi từ 18 đến 35 nhằm đánh giá ảnh hưởng của trải nghiệm khách hàng trực tiếp tới ý định và hành vi của họ trong bối cảnh hiện đại tại Hà Nội và một số vùng phụ cận.

  pdf13p vilexus 28-09-2022 5 1   Download

 • Cuốn sách "Tuyển tập bài giảng môn Giải tích" được biên soạn nhằm trang bị cho người đọc một tài liệu tương đối ngắn gọn về những kiến thức cơ bản nhất của giải tích; cách trình bày hiện đại, mạch lạc và chính xác; giúp người đọc có thể nhanh chóng nắm bắt được những ý tường chính và những kết quả quan trọng của giải tích. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ngay sau đây.

  pdf156p unforgottennight06 19-09-2022 7 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát ngân sách nhà nước tại Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng" là nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát NSNN tại Sở VHTT thành phố Đà Nẵng, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại; qua đó nghiên cứu những giải pháp hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác kiểm soát NSNN, phù hợp với quá trình cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý tài chính ở Sở.

  pdf126p unforgottennight04 14-09-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình" nghiên cứu nhằm tìm hiểu những tồn tại, hạn chế; những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN để từ đó đề xuất những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác KSC thường xuyên NSNN tại KBNN Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình nhằm ấp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phù hợp với quá trình cải cách tài chính công, chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

  pdf114p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp đến nguồn lợi thủy sản tại khu bảo tồn Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam" tập trung đánh giá sự tác động của nghề lưới rê 3 lớp hoạt động đánh bắt tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đến nguồn lợi thủy sản nhằm cung cấp cơ sở khoa học để Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý đối với nghề này trong thời gian đến.

  pdf10p tieuvulinhhoa 22-09-2022 60 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu sự diệu kỳ của hóa học (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những điều chưa biết trong hóa học; Công trình xây dựng "Tòa nhà nguyên tố" tới lúc nào hoàn thành; Xuất hiện đại phân tử "Quả cầu"; Những vấn đề mới nảy sinh từ lửa; Sự hấp dẫn kỳ lạ của hóa học vũ trụ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p viastonmartin 08-09-2022 8 2   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu bí ẩn về nhân loại" trình bày các nội dung chính sau: Truyền thuyết về người ngoài hành tinh; Vén màn bí mật về trái đất; Bí ẩn về những vùng đất kỳ bí; Những nền văn minh biến mất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf145p viastonmartin 08-09-2022 5 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu bí ẩn về nhân loại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những sinh mệnh bí ẩn; Những nhân thế bí ẩn; Tìm tòi bí mật của tôn giáo; Những kiến thức kỳ tích; Những dấu tích văn hóa bí mật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf135p viastonmartin 08-09-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "5 năm những công trình nghiên cứu khoa học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ chế chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia dịch vụ cấp nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp thực hiện hiệu quả cam kết về mở cửa thị trường bán lẻ trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Giải pháp nâng cao văn hóa kinh doanh cho tiểu thương các chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf110p viastonmartin 08-09-2022 5 1   Download

 • Luận văn "Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện Học viện Quân y" nghiên cứu các giải pháp phát triển nguồn lực thông tin nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng tin tại Học viện Quân y trong giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

  pdf85p bakerboys10 07-09-2022 10 2   Download

 • Ebook Chương trình sao chép ổ cứng Norton Ghost: Phần 1 gồm có 9 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 giới thiệu về Symantec Ghost; chương 2 tìm hiểu những vấn đề cơ bản Symantec Ghost; chương 3 cài đặt Symantec Ghost; chương 4 quản lý tập tin ảnh, cấu hình tài nguyên của các máy tính; chương 5 tạo và thực thi tác vụ; chương 6 lưu dự phòng và quá trình khôi phục hệ thống dựa trên những bản sao lưu trước đó; chương 7 thực hiện di trú người dùng; chương 8 Sysprep; chương 9 tạo ảnh khởi động và đãi khởi động với Ghost Boot Wizard. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p runordie7 05-09-2022 7 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu kinh doanh qua mạng" là cuốn sách mà những nhà kinh doanh theo mạng rất cần. Nó được viết một cách khoa học, thể hiện sinh động thực tế kinh doanh, và truyền tải những kinh nghiệm thực chiến của tác giả trong lĩnh vực kinh doanh này. phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều gì đang diễn ra; Những quý ông và quý bà chủ đạo của tôi; Chúng ta đang đi đâu; Đãi cát tìm vàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf129p viastonmartin 31-08-2022 87 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng của sinh viên khoa Tài chính - ngân hàng, trường Đại học Mở Hà Nội nghiên cứu kiểm định giả thuyết thể hiện sự đóng góp của từng nhân tố đối với ý định sử dụng các nền tảng cho vay ngang hàng. Trên cơ sở lý thuyết được tổng hợp từ các nghiên cứu trong nước và trên thế giới, khung nghiên cứu được hình thành.

  pdf13p viarrinera 26-08-2022 6 1   Download

 • Mục đích của luận án " Những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (2000-2015)" là làm rõ những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án từng bước làm sáng tỏ tác động của những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp đến một số lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị, quốc phòng an ninh; góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của công nhân công nghiệp trong sự phát triển kinh tế đất nước thời hiện đại.

  pdf216p unforgottennight02 20-08-2022 6 1   Download

 • Tài liệu "Bí thuật giải mộng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sơ lược về giải mộng; Quan sát khía cạnh mê tín của thuật giải mộng thời cổ đại; Phân loại giấc mộng; Cách phân loại giấc mộng của người cổ đại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf33p vimaryamnawaz 04-08-2022 4 2   Download

 • Tài liệu Nghiên cứu lý thuyết Tam Nguyên - Cửu Vận: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những nguyên lý dự báo cổ; Các phương pháp của lịch toán cổ; Lịch toán và văn bản cổ đại; Những hiểu biết về vũ trụ hiện đại; Lịch toán theo hệ can chi; Phép tính vận khí theo cửu tinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf262p vimaryamnawaz 04-08-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Văn hóa triết lý phương Đông" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cộng đồng Phật giáo; Giới luật và kinh điển; Các vị A-La-Hán - Bồ Tát và những vị đại Tổ sư khác; Zen và Phật giáo Nhật Bản; Đạo Phật ở Tây Tạng; Lễ nghi Khổng giáo; Thất hiền Trúc lâm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf145p vimaryamnawaz 04-08-2022 4 0   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu "Luyện viết chữ Hán hiện đại" phần 2 sẽ trình bày các nội dung chính sau: Bộ thủ thống nhất trong chữ Hán; Tự điển chữ Hán; Giới thiệu bảng tên các nét trong chữ Hán; Bảng quy tắc viết chữ Hán; Bảng loại hình kết cấu hình thể chữ Hán; Bảng đối chiếu hình chữ cũ mới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf333p vimaryamnawaz 04-08-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài chính hiện đại
p_strCode=taichinhhiendai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2