Tài liệu chuyên ngành y tế

Xem 1-20 trên 2129 kết quả Tài liệu chuyên ngành y tế
 • Dưới đây là một số hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu: • Trước khi bạn bắt đầu đọc, bố trí nguồn của bạn theo sự khó khăn. Đọc chung, nguồn giới thiệu đầu tiên. Sử dụng để đặt nền tảng cho các tài liệu chuyên ngành và kỹ thuật.

  pdf19p meomap1 25-11-2011 22 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản lý nhân lực trong ngành y tế', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p thiuyen11 07-09-2011 297 86   Download

 • Tài liệu tham khào dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y học - Giáo trình, bài giảng chuẩn đoán bệnh, trắc nghiệm môn y tế công cộng.

  pdf26p truongthiuyen13 13-07-2011 81 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại cương y tế công cộng và tổ chức y tế', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p truongthiuyen10 06-07-2011 97 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chính sách y tế', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p truongthiuyen10 06-07-2011 54 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chiến lược y tế việt nam', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p truongthiuyen10 06-07-2011 56 4   Download

 • Tài liệu tham khào dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y học - Giáo trình, bài giảng chuẩn đoán bệnh, trắc nghiệm môn y tế công cộng.

  pdf23p truongthiuyen13 13-07-2011 33 4   Download

 • Tài liệu tham khào dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y học - Giáo trình, bài giảng chuẩn đoán bệnh, trắc nghiệm môn y tế công cộng.

  pdf42p truongthiuyen13 13-07-2011 32 2   Download

 • Ebook Lý thuyết thiết bị hình ảnh y tế (Tập 1: Máy X quang) có nội dung trình bày các chức năng, nhiệm vụ và giải thích một số mạch điển hình, từ đó người đọc có khái niệm để vận dụng cho các trường hợp khác. Đây là tài liệu chuyên ngành về thiết bị chẩn đoán hình sản, không định hướng về một loại máy nào, một hãng nào, các kiến thức trong tài liệu này là những vấn đề cơ bản nhất được ứng dụng cụ thể trong các máy X quang thường quy.

  pdf157p crazy_sms 12-05-2012 241 108   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y khoa - Các bài giảng, giáo án, chẩn đoán và điều trị bệnh.

  ppt0p truongthiuyen13 12-07-2011 58 11   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành y khoa - Các bài giảng, giáo án, chẩn đoán và điều trị bệnh.

  ppt34p truongthiuyen13 12-07-2011 45 9   Download

 • Tìm kiếm các nguồn bổ sung 9. lntegrating vật liệu nguồn 1 0. Sử dụng tài liệu nội bộ I I. Tạo một tác phẩm Trích dẫn trang 12. Viết trước vấn đề / kết thúc vấn đề 13. Rà soát, chỉnh sửa, soát lỗi 1 4. Đánh máy 1 5. Lung phòng 8 - W eek Kế hoạch (40 ngày) Nhiệm vụ I. Lựa chọn một chủ đề 2. Thu hẹp chủ đề 3. Phác thảo một tuyên bố luận án

  pdf19p meomap1 25-11-2011 17 4   Download

 • Hiện nay hầu hết tại các bệnh viện đã có quy định phân loại rác thải y tế và rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên có một thực tế là hai loại rác này vẫn chưa được phân loại một cách triệt để. Vì sao lại như vậy? Trước hết xin nói về phân loại rác thải y tế Rác thải y tế bao gồm các loại sau đây: 1-Rác thải lâm sàng +Nhóm A: Rác thải nhiễm khuẩn chứa mầm bệnh vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm v.v., bao gồm các vật liệu thấm máu, dịch, chất bài tiết của...

  pdf19p thiuyen3 16-08-2011 753 148   Download

 • Tham khảo tài liệu 'một số chính sách lớn về y tế của việt nam hiện nay', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p thiuyen11 07-09-2011 486 122   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kế hoạch và lập kế hoạch y tế', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p thiuyen11 07-09-2011 524 84   Download

 • Tài liệu trình bày về sự lưu chuyển của các chất và ứng dụng trong y học.

  ppt44p ndtan120190 20-05-2010 247 82   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'quản lý chất thải rắn và chất thải y tế', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p thiuyen11 07-09-2011 231 73   Download

 • Giới thiệu các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia Chương trình phòng chống sốt rét Chương trình phòng chống các rối loạn do thiếu iod Chương trình tiêm chủng mở cộng Chương trình phòng chống phong. Chương trình phòng chống lao Chương trình bảo vệ sức khoẻ tâm thần cộng đồng Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng thẻ em Chương trình bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm . Chương trình phòng chống HIV/AIDS.

  pdf100p truongthiuyen13 12-07-2011 220 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu ôn thi lâm sàng', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p truongthiuyen9 04-07-2011 147 68   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế việt nam', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p thiuyen11 07-09-2011 234 62   Download

Đồng bộ tài khoản