intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu công nghệ thôn

Xem 1-20 trên 297 kết quả Tài liệu công nghệ thôn
 • Để đáp ứng yêu cầu học tập nghiên cứu của sinh viên ngành kinh tế nông nghiệp- phát triển nông thôn và các cán bộ ngành nông nghiệp trong giai đoạn mới. Khoa kinh tế nong nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Nhà xuất bản Lao động- Xã hội xuất bản cuốn giáo trình “Công nghệ chăn nuôi” theo chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng giáo trình phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam, cơ bản hiện đại. Nội dung giáo trình biên soạn trên cơ sở đúc rút kinh nghiệm...

  pdf19p myxaodon02 19-05-2011 154 49   Download

 • I. Mục tiêu: - Biết được cơ sở khoa học và ứng dụng của công nghệ gen trong sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh. - Ham hiểu biết, có ước mơ vươn lên tìm hiểu lĩnh vực khoa học công nghệ. II. Chuẩn bị phương tiện dạy học - Tài liệu tham khảo : Công nghệ sinh học đối với vật nuôi và cây trồng. NXB Nông nghiệp 1996; Công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn, NXB Thanh niên 2001. III.Tiến trình bài giảng: 1. Đặt vấn đề vào bài: 2....

  pdf8p abcdef_33 17-09-2011 395 46   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 2', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 123 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 126 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 107 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 99 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 103 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 6', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 96 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 93 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 104 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công nghệ sinh học và ứng dụng vào phát triển nông nghiệp nông thôn part 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf28p myxaodon01 14-05-2011 94 15   Download

 • Bò vàng Việt Nam có ưu điểm là thích nghi lâu đời với khí hậu nhiệt đới, chịu được kham khổ khi thức ăn thiếu thốn và nuôi dưỡng kém, chống chịu bệnh tật tốt. Nhược điểm là tầm vóc nhỏ, sản lượng thịt và sữa thấp. Khối lượng sơ sinh 14-15 kg/con. Bò cái sinh sản có đặc điểm là chân thấp (cao vây 100 - 104 cm), mình ngắn (dài thân chéo 113 -115 cm), mình lép (rộng ngực 27 -31 cm),

  pdf6p poseidon02 16-07-2011 68 13   Download

 • Ngoài các đối tượng nuôi truyền thống như: trâu, bò, lợn, gà, vịt, những năm gần đây nhiều đối tượng nuôi khác đã được quan tâm khuyến khích phát triển và trên thực tế các động vật nuôi này đã ngày càng có ý nghĩa kinh tế lớn trong cơ cấu ngành chăn nuôi và đặc biệt trong việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần xoá đói giảm nghèo ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam.

  pdf5p poseidon02 16-07-2011 79 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 46 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 50 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 47 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 46 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 53 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf29p thanhthao1313 02-11-2011 50 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'lập trình môn csharp_10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p thanhthao1313 02-11-2011 40 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu công nghệ thôn
p_strCode=tailieucongnghethon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2