intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu đa dạng động vật

Xem 1-20 trên 859 kết quả Tài liệu đa dạng động vật
 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 1', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 131 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 3', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 82 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 10', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p rauchamkhoquet 29-05-2011 83 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 7', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 77 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 4', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 70 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 5', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 66 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 8', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 58 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 9', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 58 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghiên cứu đa đẳng động vật phần 6', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 66 9   Download

 • Động vật nổi (zooplankton) Động vật nổi (zooplankton) là tập hợp những động vật sống trong môi trường nước, ở tầng nước trong trạng thái trôi nổi, cơ quan vận động của chúng rất yếu hoặc không có, chúng vận động một cách thụ động và không có khả năng bơi ngược dòng nước. Theo phương thức sống và sự phân trong tầng nước mà người ta chia thành các dạng sau. a. Pleuston: là những sinh vật nổi, sống ở màng nước (phần giới hạn giữa nước và không khí)....

  pdf148p 123968574 20-06-2012 213 66   Download

 • Các Khái Niệm 1. Động vật nổi (zooplankton) Động vật nổi (zooplankton) là tập hợp những động vật sống trong môi trường nước, ở tầng nước trong trạng thái trôi nổi, cơ quan vận động của chúng rất yếu hoặc không có, chúng vận động một cách thụ động và không có khả năng bơi ngược dòng nước. Theo phương thức sống và sự phân trong tầng nước mà người ta chia thành các dạng sau. a. Pleuston: là những sinh vật nổi, sống ở màng nước (phần giới hạn giữa nước và không khí)....

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 120 30   Download

 • X là số lượng hay khối lượng sinh vật đã xác định được trong mẫu; S là diễn tích mẫu đã thu (m2), dựa vào diện tích gàu và số gàu theo công thức S = n.d với n là số lượng gàu đã thu mẫu, d là diện tích miệng gàu (m2). 5. Phương pháp xử lý kết quả. Sau khi phân tích xong, kết quả được thể hiện thành bảng, trên cơ sở đó đánh giá tính đa dạng, sinh lượng...

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 85 22   Download

 • Động vật được phân chia thành nhiều "chủng loại" hay còn gọi là "giống", những "chủng loài" giống nhau tập hợp lại thành "loài", những "loài" giống nhau tập hợp lại thành "họ", những "họ" giống nhau tập hợp lại thành "bộ", rồi "bộ" lại tập hợp thành "lớp", cuối cùng "lớp" tập hợp thành "loại"."loại" là đơn vị lớn nhất trong phân loại.Hiện nay, giới động vật được phân thành hơn 20 loài....

  pdf16p rauchamkhoquet 29-05-2011 81 14   Download

 • Ngay khi chân của copepoda đập mạnh và tiếp theo là sự vận động của các đôi râu, hoạt động này nhanh khoảng 1/12 giây. Trong cả hai nhóm Cyclopoida và Calanoida, chạc đuôi có tác dụng như là bánh lái. Hình 4.7: Các giai đoạn phát triển của Calanoida Eudiaptomus vulgaris. N: nauplius; C: copepodid (Theo Einsle, 1989).

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 77 20   Download

 • Trùng Bánh xe được Leeuwenhoek nghiên cứu và mô tả đầu tiên vào năm 1703, từ đó nó được nhiều nhà vi sinh vật và thủy sinh vật nghiên cứu. Chúng là sinh vật hiển vi với chiều dài khoảng 0.04 - 2.5mm thường trong khoảng 0.1-0.5 mm. Được gọi tên là trùng bánh xe bởi vì nhiều loài có vòng tơ giống như bánh xe

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 77 19   Download

 • Riêng Asplanchna con đực có thể thu tinh cho con mẹ trước khi nó thoát ra ngoài. Chu trình sinh sản của Trùng bánh xe được diễn giải theo sơ đồ trên. Một dạng kỳ lạ khác của Trùng bánh xe là loại trứng nghĩ nhưng chưa thụ tinh (pseudosexual resting egg) được phát hiện trong quần đàn nuôi mà không có con đực. Loại trứng này cũng sẽ phát triển tương tự như loại trứng nghĩ có thụ tinh. Con đực trong quần xã Trùng bánh xe là một dạng suy thoái, có đời sống ngắn thường chỉ chiếm...

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 79 18   Download

 • Đỉa có chất hirudin chống đông máu. Dạ dày dạng ống thẳng (loài ăn thịt) hay dạng túi (loài hút máu), có từ 1- 11 túi. Cấu tạo hệ tuần hoàn tương tự như Oligochaeta và dịch thể xoang đảm nhận một phần nhiệm vụ của hệ tuần hoàn. Ở đỉa không vòi (Arhynchobdellidea) hệ tuần hoàn chính thức tiêu biến, dịch thể xoang làm nhiệm vụ của hệ tuần hoàn. Đa số không có cơ quan hô hấp chuyên hóa, quá trình hô hấp diễn ra khắp bề mặt cơ thể...

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 105 16   Download

 • Trứng trinh sản nở trong buồng phôi này và sẽ đưa ra ngoài khi chúng trưởng thành. Hình thức sinh sản hữu tính xuất hiện khi môi trường có con đực. Số lượng con đực thường chỉ chiếm khoảng 5% trong quần thể nhưng cũng có khi lên đến 50%. Yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện con đực được nhiều nhà khoa học nghiên cứu nhưng có lẽ là kết quả của sự tác động từ các nhân tố môi trường. Sự xuất hiện con đực là cách để (1) giảm đi mật độ con cái và phần...

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 67 14   Download

 • Đỉnh thân: đây là phao nổi (Pneumatophora) Thực chất nó là túi khí, đáy phao có nhiều tuyến tiết ra khí có thành phần giống như không khí. Khi nổi trên mặt nước, gió thổi mang sinh vật này trôi đi, ngoài ra trên tập đoàn này còn có chuông bơi giúp con vật di dộng được. + Phần dưới đỉnh: Phần này có cá thể tiêu hóa (Gastrozoid) cá thể này có

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 72 14   Download

 • Miệng vỏ có mương trước. Lưỡi sừng hẹp và công thức răng sừng là 1-1-1 hay 1-0-1 Họ Muricidae: mương trước miệng vỏ rất dài, trên vỏ có nhiều ụ nhô hay gai, ăn thịt. Họ Buccinidae (ốc hương biển): có lổ trục, chân lớn. Răng giữa có từ 3 - 7 răng, răng giữa có dạng răng cưa. Hình 8.7: Bộ Stenoglossa. A: Murex; B: Urosalpinx; C: Busycon; D: Conus (theo Tryon).

  pdf15p myxaodon08 02-06-2011 62 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu đa dạng động vật
p_strCode=tailieudadangdongvat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2