intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu luật hiến pháp

Xem 1-20 trên 1554 kết quả Tài liệu luật hiến pháp
 • Tài liệu "Luật hiến pháp" biên soạn bởi Lê Thị Bích Ngọc, trình bày các nội dung sau: những khái niệm chung về luật hiến pháp, những chế định cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết thông qua tài liệu này.

  pdf8p voer_me 12-12-2014 256 43   Download

 • Tài liệu ôn tập Hiến Pháp trường Đại Học Kinh Tế - Luật mời các bạn cùng tham khảo và ôn tập. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống kiến thức cũng như được làm quen với các câu hỏi có khả năng ra trong đề thi sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

  doc64p thanhtong32 22-06-2011 972 513   Download

 • Tài liệu Ôn tập môn Luật hiến pháp Việt Nam 1 gồm 16 câu hỏi tự luận có đáp án cụ thể chi tiết và phần Hiến pháp 1946. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên ngành Luật. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.

  pdf22p mrcudiu 28-04-2014 948 312   Download

 • Bài tập Luật hiến pháp Việt Nam biên soạn giúp sinh viên chuyên ngành luật có thêm tài liệu tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức về môn học Luật hiến pháp Việt Nam, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn, chúc các bạn đạt kết cao trong kỳ thi này.

  pdf16p little_12 16-06-2014 762 128   Download

 • Ôn tập luật hiến pháp 2016 biên soạn giúp sinh viên chuyên ngành luật có thêm tài liệu tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức về môn học Luật hiến pháp Việt Nam, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn, chúc các bạn đạt kết cao trong kỳ thi này.

  doc106p ngochuybt 05-07-2017 215 47   Download

 • Luật Hiến pháp Việt Nam bao gồm 5 chuyên đề trình bày các mặt lý thuyết của luật hiến pháp Việt Nam: chế độ kinh tế, quyền công dân trong hiến pháp Việt Nam, quốc hội, một số quan điểm về đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và tính dân chủ trong hoạt động bầu cử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của tài liệu.

  pdf19p little_12 16-06-2014 178 43   Download

 • Cung cấp cho người học những vấn đề lý luận và thực tiễn về Luật Hiến pháp. Tập trung các chuyên đề: Những vấn đề chung về LHP Chế độ chính trị, Chế độ kinh tế, Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

  ppt39p nuber_12 26-08-2013 122 25   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu hiến pháp là gì; nguyên tắc chủ quyền nhân dân; thực thi Hiến pháp – Thách thức du nhập chế độ pháp quyền vào các nước đang phát triển được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Tổng quan về Luật hiến pháp". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p hera_01 15-04-2016 87 10   Download

 • All ideas and concepts provided in this book are authors own, and are not endorsed by Synopsys, Inc. Synopsys, Inc. is not responsible for information provided in this book.

  doc6p manhduc384 25-03-2011 721 212   Download

 • Căn cứ vào các điều 44, 46, 48, 77 và 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1981 và sửa đổi, bổ sung ngày 21 tháng 12 năm 1990.

  doc7p tuquiquocphong 25-08-2010 408 88   Download

 • 1. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ VHXH, an ninh quốc phòng, đối ngoại 2. Mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công dân: quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 3. Những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước.

  ppt37p tab_12 29-07-2013 129 14   Download

 • Những người dân Pháp long trọng tuyên bố đính kèm của họ quyền của Man và các nguyên tắc chủ quyền quốc gia theo quy định của Tuyên bố năm 1789, xác nhận và bổ sung Lời nói đầu của Hiến pháp năm 1946, và các quyền và nghĩa vụ theo quy định trong Điều lệ Môi trường năm 2004. Bởi đức hạnh của các nguyên tắc và tự quyết của các dân tộc, Cộng hòa cung cấp cho các vùng lãnh thổ ở nước ngoài đã bày tỏ sẽ tuân theo tổ chức mới được thành lập trên lý...

  pdf72p thiuyen2 12-08-2011 69 12   Download

 • Bài tập nhóm với nội dung: bốn đặc trưng của Hiến pháp; những giá trị cần kế thừa của Hiến pháp 1946; nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc55p huynhtanthanhhtt 09-11-2019 60 3   Download

 • Luận văn có ý nghĩa góp phần làm phong phú thêm lý luận giải quyết tranh chấp về đất đai. Đồng thời luận văn cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu hay phục vụ cho công tác giảng dạy ở các trường như: Trung cấp chính trị; quản lý nhà nước của huyện tổ chức. Đây cũng là tài liệu có giá trị nâng cao lý luận và nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thực tiễn.

  pdf23p anhinhduyet000 01-07-2019 33 4   Download

 • Nội dung nghiên cứu của bài tập nhóm trình bày vị trí pháp lý và vị trí thực tế của nguyên thủ quốc gia; thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia; thủ tục bầu cử tổng thống. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc10p pnbn149 01-05-2020 38 2   Download

 • Luận văn cung cấp cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, là tài liệu tham khảo cho những người trực tiếp làm công tác giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình trong hệ thống Toà án nhân dân; công tác giảng dạy, học tập trong các trường Đại học chuyên ngành Luật và không chuyên ngành Luật.

  pdf125p vica999 05-04-2021 7 2   Download

 • Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, vấn đề sở hữu tài sản được ghi nhận thống nhất với nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Hiến pháp vẫn ghi nhận sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất chủ yếu, quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu - có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản này. Các quy định của Hiến pháp là nguyên tắc chủ đạo, quyết định đối với hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ sở hữu ở Việt nam.

  pdf11p meolep4 02-01-2019 31 1   Download

 • Tài liệu trình bày tên gọi, cơ cấu, thành viên, quá trình bầu cử, thẩm quyền lập pháp, thẩm quyền hành pháp, thẩm quyền tư pháp, trách nhiệm giải trình trước Nghị viện; cơ quan hành pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

  doc10p pnbn149 08-05-2020 23 0   Download

 • Luận văn góp phần làm rõ thêm lý luận về giải quyết khiếu nại về đất đai; Về thực tiễn, các kết quả nghiên cứu của Luận văn có thể làm tài liệu triển khai để vận dụng vào thực tiễn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và các địa phương có điều kiện tương tự thị xã Thuận An.

  pdf26p mucong999 04-03-2021 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm sáng tỏ những vấn đề lý luận về bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

  pdf92p tomhum999 07-03-2021 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
990 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu luật hiến pháp
p_strCode=tailieuluathienphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2