intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu luật sở hữu trí tuệ

Xem 1-20 trên 101 kết quả Tài liệu luật sở hữu trí tuệ
 • Tài liệu hướng dẫn thực thi Quyền sở hữu trí tuệ gồm có 3 phần chính, trình bày như sau: Quy định pháp luật và thủ tục xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp và cạnh tranh không lành mạnh; thông tin các cơ quan chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p tomjerry010 14-06-2022 12 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ ra một số khoảng trống còn tồn tại trong điều chỉnh pháp lý, đặc biệt là lĩnh vực luật tư, đối với hiện tượng mới này, như sự tụt hậu của các lý thuyết pháp lý truyền thống so với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thiếu các quy định của pháp luật trong tương tác giữa con người với trí tuệ nhân tạo, các vấn đề về tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo, đạo đức và an ninh, dữ liệu cá nhân, các quyền sở hữu trí tuệ, trách nhiệm pháp lý và vấn đề bất khả xâm phạm đối với đời sống cá nhân.

  pdf12p vinikolatesla 28-03-2022 10 0   Download

 • Đây là cuốn thứ hai trong bộ sách hướng dẫn về sở hữu trí tuệ dành cho các doanh nghiệp. Cuốn sách này viết về kiểu dáng công nghiệp, một nhân tố quan trọng quyết định thành công của sản phẩm trên thị trường. Trong luật sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp liên quan đến dáng vẻ mỹ thuật, hình dáng bên ngoài của sản phẩm. Chính hình dáng bên ngoài đó làm cho sản phẩm thu hút và hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng và sự hấp dẫn trực quan là yếu tố chính mà người tiêu dùng cân nhắc trong việc lựa chọn mua sắm hàng hoá.

  pdf16p nanhankhuoctai5 01-06-2020 21 3   Download

 • Đây là cuốn sách thứ tư trong bộ sách hướng dẫn về “Sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp”. Cuốn sách giới thiệu về quyền tác giả và quyền liên quan cho các nhà quản lý doanh nghiệp và doanh nhân. Cuốn sách, với ngôn ngữ dễ hiểu, chủ yếu giải thích các khía cạnh về pháp luật của quyền tác giả và những thực tiễn có ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.

  pdf35p nanhankhuoctai5 01-06-2020 24 2   Download

 • Quyết định 36/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p manhinh999 20-04-2020 9 0   Download

 • Quyết định 52/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p manhinh999 20-04-2020 6 0   Download

 • Nội dung của ebook bao gồm các nội dung: hệ thống pháp luật về thực thi quyền sở hữu trí tuệ; các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ; xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; đánh giá các yếu tố xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; giám định về sở hữu trí tuệ...

  pdf120p kequaidan3 02-03-2020 50 9   Download

 • Nội dung của ebook trình bày tổng quan về sở hữu trí tuệ và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; hoạt động hỗ trợ xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; hoạt động bảo vệ (thực thi) quyền sở hữu trí tuệ...

  pdf164p kequaidan3 02-03-2020 35 7   Download

 • Ebook khái quát về sở hữu trí tuệ và pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ; hệ thống hỗ trợ xác lập, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp...

  pdf176p kequaidan3 02-03-2020 51 10   Download

 • Ebook với các nội dung: các quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý; xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận; quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; quản lý việc sử dụng nhãn hiệu tập thể; xây dựng quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý...

  pdf164p kequaidan3 02-03-2020 38 6   Download

 • Ebook trình bày sở hữu trí tuệ và hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; sở hữu trí tuệ với hoạt động nghiên cứu và triển khai; xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu; quản lý và khai thác tài sản trí tuệ trong trường đại học, viện nghiên cứu...

  pdf152p kequaidan3 02-03-2020 33 5   Download

 • Phần 1 của ebook bao gồm các nội dung: kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; tại sao cần phải kiểm toán sở hữu trí tuệ; ai quản lý việc kiểm toán sở hữu trí tuệ; công cụ kiểm toán sở hữu trí tuệ là gì; kế hoạch, chiến lược và chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ; các dữ liệu và công thức chung; các lĩnh vực mục tiêu có lợi thế cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực; chính sách và việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); pháp luật và các chương trình thúc đẩy đổi mới và sáng tạo...

  pdf101p kequaidan3 02-03-2020 30 4   Download

 • Tài liệu với các nội dung hành vi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; giải pháp quản lý nguồn nhân lực chất lượng cao; hoạt chất chống phai màu sơn mặt ngoài các công trình xây dựng dân dụng; phương pháp xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học; những bất cập trong các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng.

  doc7p kinhdovanhoa 11-09-2019 73 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Luật năm 2005 về sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, điều kiện bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp, điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí, điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu, điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại, nội dung và giới hạn quyền đối với giống cây trồng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf140p viryucha2711 25-04-2019 29 1   Download

 • Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp thường được gọi chung là quyền sở hữu trí tuệ, quyền này có các đặc tính khác với quyền sở hữu các tài sản khác. Quyền sở hữu bao gồm quyền sử dụng, quyền hưởng dụng và quyền định đoạt đối với một tài sản; các quyền lợi này gọi là các quyền lợi đối với vật vì được hành xử trên các vật hữu hình. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf124p thuongdanguyetan08 16-04-2019 54 4   Download

 • Quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên được quy định trong BLDS Việt Nam năm 1995. Bộ luật này sau đó được thay thế bởi BLDS 2005 trong đó Quyền sở hữu trí tuệ được quy định từ điều 736-753.... Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 2 tài liệu Luật Sở hữu trí tuệ và các hướng dẫn thi hành được chia sẻ dưới đây.

  pdf125p thuongdanguyetan08 16-04-2019 42 2   Download

 • Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các bạn cùng tìm hiểu bộ luật này qua phần 1 tài liệu được chia sẻ đưới dây.

  pdf89p thuongdanguyetan08 16-04-2019 85 4   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tìm hiểu về bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005 bao gồm: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao cộng nghệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf231p thuongdanguyetan08 16-04-2019 57 2   Download

 • Nội dung tài liệu gồm 3 phần: Tìm hiểu pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, được trình bày theo từng cụm vấn đề dưới dạng giải đáp câu hỏi, tình huống đặt ra, giải thích một số thuật ngữ pháp lý cơ bản trong lĩnh vực nêu trên, tập hợp một số văn bản chủ yếu điều chỉnh các quan hệ về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1408p violympus 12-03-2019 89 12   Download

 • Bài viết tìm hiểu, trình bày sự thuật ngữ luận sở hữu trí tuệ tiếng Anh theo ba con đường: Thuật ngữ hóa; Thuật ngữ phái sinh; Thuật ngữ ghép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 33 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu luật sở hữu trí tuệ
p_strCode=tailieuluatsohuutritue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2