intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu Quản trắc môi trường

Xem 1-20 trên 364 kết quả Tài liệu Quản trắc môi trường
 • Trên cơ sở tính cấp thiết và thực tiễn của nguồn dữ liệu quan trắc môi trường, tác giả đã tìm hiểu, đề xuất, nghiên cứu chọn ra đề tài “Nghiên cứu và xây dựng qui trình chuẩn hóa dữ liệu quan trắc môi trường ở Việt Nam”. Đây là một qui trình với nhiều bước thành phần, kết quả mỗi bước đều được đánh giá và phân tích chi tiết. Quy trình được đề xuất và đánh giá thông qua những bộ dữ liệu quan trắc thực tế được cung cấp để kiểm định những phương án được đề xuất. Từ đó đưa ra những hướng nhìn tổng quan nhất về toàn bộ những khía cạnh khác nhau mà dữ liệu có thể gặp phải.

  pdf118p hanh_tv26 03-04-2019 70 8   Download

 • Bài viết này được xây dựng theo mô hình dữ liệu tập trung. Cơ sở dữ liệu và ứng dụng sẽ được cài đặt, triển khai tại hệ thống máy chủ và tích hợp, hiển thị trên môi trường Web. Từ đó phục vụ công tác quản lý, vận hành hệ thống, giám sát số liệu quan trắc môi trường trực tuyến, nhằm tăng cường năng lực quản lý và hình thức khai thác, chia sẻ thông tin số liệu quan trắc môi trường.

  pdf6p quenchua11 23-03-2021 15 5   Download

 • Nội dung chính bao gồm các phần sau: Phần mở đầu. Đặt ra vấn đề, mục tiêu và giải pháp cho bài toán đề tài nêu trên; chương 1. Giới thiệu tổng quan; chương 2. Trình bày các kỹ thuật xử lý dữ liệu; chương 3: Thực nghiệm và đánh giá qui trình chuẩn hóa dữ liệu đã đề xuất với dữ liệu quan trắc môi trường thực tế, chương 4. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ xử lý dữ liệu quan trắc môi trường ở Việt Nam (EnvPro).

  pdf24p hanh_tv26 03-04-2019 28 1   Download

 • Nội dung của giáo trình bao gồm 2 chương. Chương 1 đề cập đến những vấn đề chung, khái niệm cơ bản về quan trắc môi trường và hoạt động đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Chương 2 hướng dẫn cụ thể về đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường nước lục địa.

  pdf41p coc_xanh 17-01-2013 727 217   Download

 • Bài giảng Quản trắc môi trường với kết cấu từ chương 2 đến chương 5 trình bày các nội dung: Chương 2 các khái niệm cơ bản trong quan trắc môi trường, chương 3 lấy mẫu trong quan trắc môi trường, chương 4 phương pháp xử lý kết quả quan trắc, chương 5 đánh giá kết quả và công bố kết quả quan trắc.

  doc125p banlieu 24-03-2015 174 57   Download

 • "Quan trắc môi trường là việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững".

  pdf62p coc_xanh 17-01-2013 181 34   Download

 • Bài báo cung cấp các dẫn liệu về phân bố và đa dạng sinh học của quần xã động vật phù du tại trạm quan trắc môi trường biển Nha Trang (Khánh Hòa, Việt Nam). Đã ghi nhận 259 loài thuộc 18 nhóm động vật phù du trong quá trình nghiên cứu từ năm 2000 - 2011.

  pdf18p quaymax3 05-09-2018 50 1   Download

 • Tác động của thủy triều đến biến động số lượng loài, độ phong phú, và cấu trúc quần xã thực vật phù du được phân tích dựa trên số liệu quan trắc trong 20 năm tại trạm quan trắc môi trường biển Nha Trang, Khánh Hòa. Phân tích CCA và SIMPER cho thấy tác động của thủy triều đến quần xã thực vật phù du ở tầng mặt rõ hơn so với tầng đáy.

  pdf13p quaymax3 05-09-2018 15 1   Download

 • Quan trắc môi trường (monitoring) được định nghĩa là quá trình thu thập các thông tin về sự tồn tại cũng như biến đổi nồng độ các chất trong môi trường có nguồn gốc từ thiên nhiên hay nhân tạo, quá trình này được thực hiện bằng các phép đo lường nhắc lại nhiều lần và với mật độ mẫu đủ dày về cả không gian và thời gian để từ đó có thể đánh giá các biến đổi và xu thế chất lượng môi trường. Do đó, quan trắc chất lượng (QTMT) được hiểu là quan trắc, đo lường, ghi nhận một cách thường...

  doc153p emgiang01 23-02-2011 1227 476   Download

 • Báo cáo quan trắc môi trường Qúy IV của mỏ than Na Dương xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn trình bày vị trí điểm quan trắc môi trường không khí khu vực xung quanh, thông tin chung về cơ sở sản xuất kinh doanh, kết quả quan trắc chất lượng môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và giám sát môi trường cho các đợt tiếp theo của năm 2014.

  doc52p hongmai1604 17-05-2014 355 74   Download

 • Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về các nguồn và tác nhân gây ô nhiễm môi trường, các quy trình quan trắc môi trường, các cơ sở khoa học thiết lập mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường, quản lý số liệu và chuyển tải thông tin, và đảm bảo chất lượng (QA)/kiểm soát chất lượng (QC) trong quan trắc môi trường.

  pdf0p coc_xanh 17-01-2013 227 49   Download

 • Bài giảng Quan trắc môi trường bài 1: Chiến lược giám sát môi trường trình bày định nghĩa - mục tiêu monitoring, các loại hình monitoring, nguyên tắc thiết lập trạm monitoring, thu thập xử lý và biểu diễn kết quả, vận hành trạm monitoring. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt55p lehanhtuyet 16-07-2014 153 39   Download

 • Nhằm giúp sinh và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo. Dưới đây là Bài giảng Quan trắc môi trường bài 3: Cơ sở khoa học thiết kế mạng lưới giám sát môi trường nước trình bày cách phân loại trạm giám sát chất lượng nước để thiết kế mạng lưới giám sát, nguyên tắc thiết lập trạm giám sát, lập kế hoạch lựa chọn vị trí giám sát,... Mời các bạn tham khảo.

  ppt55p lehanhtuyet 16-07-2014 131 27   Download

 • Báo cáo học phần Quan trắc môi trường: Quan trắc chất lượng không khí trong nhà trình bày các nội dung chính: một số vấn đề về IAQ, quan trắc IAQ, mục tiêu của quan trắc, vị trí thời gian, yếu tố ảnh hưởng, thống số quan trắc, lấy mẫu bảo quản, phân tích mẫu, giải pháp cải thiện IAQ. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

  pdf26p mnhat91 27-04-2014 12378 24   Download

 • Bài 4: Quy hoạch tổng thể hệ thống giám sát ô nhiễm nền môi trường thuộc bài giảng Quan trắc môi trường trình bày chiến lược giám sát chất lượng môi trường, khái quát hệ thống trạm giám sát ô nhiễm nền, trang thiết bị cần thiết cho chương trình giám sát tại hệ thống trạm, quy hoạch trạm. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt51p lehanhtuyet 16-07-2014 111 23   Download

 • Cùng tìm hiểu sơ bộ hiện trạng hệ thống quan trắc môi trường; một số vấn đề hiện nay về QTMT; xây dựng các Trung tâm QTMT cấp tỉnh; tồn tại và thách thức;... là những vấn đề chính được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Hệ thống quan trắc môi trường quốc gia". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hưu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf47p cuonghuyen0628 05-11-2015 77 10   Download

 • Bài giảng Hệ thống văn bản, quy định liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường giới thiệu một số vấn đề cơ bản sau: Các văn bản, quy định hiện hành; công tác xây dựng và trình ban hành các văn bản, quy định thời gian tới; một số khó khăn, hạn chế; định hướng thời gian tới. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

  ppt42p nganga_09 26-10-2015 66 7   Download

 • Cùng tìm hiểu một số khái niệm; các văn bản đã xây dựng, ban hành liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường; các văn bản đang trong quá trình xây dựng và trình ban hành; định hướng thời gian tới;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Hệ thống văn bản, tài liệu liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường".

  ppt23p codon_03 01-12-2015 77 7   Download

 • Việc thu thập và xử lý chuỗi số liệu liên tục quan trắc được từ năm 2000 đến năm 2011 tại điểm quan trắc nước biển ven bờ thuộc vịnh Nha Trang nhằm theo dõi diễn biến chất lượng nước biển tại vịnh Nha Trang là cần thiết và cấp bách. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực cũng như tìm ra phương thức quản lý hữu hiệu đối với chất lượng môi trường nước biển ven bờ vịnh Nha Trang.

  pdf7p cathydoll1 09-01-2019 38 2   Download

 • Ở Việt Nam, hệ thống quan trắc - cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản đã được thực hiện trong cả nước. Vì vậy, xử lý số liệu thực nghiệm thu được tại các điểm và khu vực biển giúp cho bộ số liệu quan trắc có độ chính xác cao và độ tin cậy mong muốn là rất cần thiết, và là biện pháp phát hiện, cảnh báo các chất ô nhiễm có hiệu quả nhất, kịp thời kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển, từ đó có các biện pháp giảm thiểu các tác hại gây ra đối với hoạt động nuôi trồng biển.

  pdf9p viatani2711 14-02-2020 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu Quản trắc môi trường
p_strCode=tailieuquantracmoitruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2