Tài sản vô giá

Xem 1-20 trên 1023 kết quả Tài sản vô giá
 • Đối với một quốc gia, đất đai là thứ tài sản vô giá, thiêng liêng và trường tồn với thời gian. Đất đai vô giá và thiêng liêng là bởi vì các dân tộc của quốc gia ấy đã bỏ công sức, xương máu để khai phá, giữ gìn và phát triển. Đất trường tồn với thời gian bởi đất đai gắn với lịch sử của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và diện tích đất ít thay đổi theo thời gian.

  pdf6p cumeo2005 02-07-2018 1 0   Download

 • Bài thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh - Di sản vô giá của dân tộc" giới thiệu tới người đọc tiểu sử và những câu nói trong các lần sinh nhật của chủ tịch Hồ Chí Minh, di chức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Hi vọng đay sẽ làm một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập.

  pdf19p nhasinhaoanh_04 27-10-2015 68 5   Download

 • Tài liệu "Những tiêu chí để nhận dạng một tài sản vô hình" cung cấp cho bạn đọc kiến thức về những hiện tượng kinh tế có đủ tư cách là tài sản vô hình, những hiện tượng kinh tế không đủ tư cách là tài sản vô hình, những hiện tượng kinh tế chỉ ra giá trị tài sản vô hình, sự phân biệt giữa tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

  pdf6p dienham63 10-12-2015 18 3   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Báo cáo về tài sản vô hình tại Việt Nam; Hạn chế về định giá thương hiệu trong M&A; Vai trò của thương hiệu trong phát triển bền vững doanh nghiệp; Tìm hiểu về tài sản vô hình; Top 10, 50 Thương hiệu Giá trị nhất Việt Nam năm 2016; Định nghĩa về tài sản Vô hình; Tiêu chuẩn quốc tế mới về định giá Thương hiệu... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf44p hpnguyen1 02-03-2018 2 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khách hàng trung thành – tài sản vô giá của bạn (phần 1)', kinh doanh - tiếp thị, tiếp thị - bán hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p dangcap_pro 25-12-2009 160 58   Download

 • "Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 2" trình bày các nội dung sau: các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, các tiêu chuẩn thẩm định giá của ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế (IVSC) năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm định giá.

  pdf195p truckiettuyetmai 27-01-2015 94 43   Download

 • Giáo trình Mô đun 1: Tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động R&D: Phần 1 tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như: Tài sản vô hình & tài sản trí tuệ của một tổ chức; quyền tác giả cơ chế bảo hộ tác phẩm trong kinh doanh; chuỗi giá trị quyền liên quan;...

  pdf50p codon_08 08-03-2016 29 14   Download

 • Bài giảng Định giá tài sản: Chương 4 Định giá tài sản vô hình với các nội dung chính được trình bày như sau: Tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình, mục đích và cơ sở giá trị của định giá tài sản vô hình, các phương pháp định giá tài sản vô hình, tài sản vô hình và giá trị tài sản vô hình,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 26 1   Download

 • TSC§ là những tư liệu sản xuất không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đó là những tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh. Tiêu chuẩn giá trị của chúng được quy định phù hợp với tình hình thực tế và các chính sách kinh tế, tài chính của Nhà nước. TSC§ gồm 2 loại: Tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.

  pdf85p blue_dreams567 10-07-2009 2253 1400   Download

 • Nguyên giá tài sản cố định hữu hình TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản được chiết khấu thương

  doc5p doanthitga 06-11-2010 849 134   Download

 • Việc định giá tài sản vô hình khó khăn không phải ở kỹ thuật mà là ở các số liệu kinh tế vĩ mô và vi mô làm đầu vào cho mọi kỹ thuật định giá.

  doc2p viettuan 06-03-2009 268 117   Download

 • "Ebook Tuyển tập các phương pháp thẩm định giá trị tài sản" giúp các bạn nắm được những kiến thức về: những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá, các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản, các phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị, các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, các tiêu chuẩn của ủy ban Tiêu chuẩn Thẩm định giá Quốc tế năm 2000 và những phép toán áp dụng trong công tác thẩm ...

  pdf472p muathu102 19-03-2013 232 115   Download

 • Giá trị của một thương hiệu là triển vọng lợi nhuận mà thương hiệu đó có thể mang lại cho nhà đầu tư trong tương lai. Đó chính là tài sản vô hình không thể thiếu được và đồng thời là công cụ cạnh tranh hữu hiệu của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh tế và thế giới.

  pdf106p lux_12 14-06-2013 119 63   Download

 • "Tuyển tập Các phương pháp thẩm định giá trị tài sản: Phần 1" trình bày các nội dung sau: những cơ sở lý luận của thẩm định giá và giới thiệu về công tác thẩm định giá, các phương pháp thẩm định giá trị bất động sản, các phương pháp thẩm định giá trị máy móc và thiết bị.

  pdf277p truckiettuyetmai 27-01-2015 115 51   Download

 • Hiện nay cùng với xu thế phát triển của xã hội, số lượng các vụ án ly hôn có tranh chấp về tài sản tăng lên, giá trị tài sản tranh chấp ngày càng lớn tạo ra rất nhiều khó khăn và áp lực cho cơ quan tiến hành tố tụng. Xuất phát từ thực tế đó mà đề tài "Giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p huyen06281982 21-10-2015 127 42   Download

 • Sau hơn 11 năm ,với 200 cuộc đàm phán gia nhập WTO (tổ chức thương mại thế giới) ,cuối cùng vào ngày 7-11 thì Việt Nam đã chính thức được công nhận là thành viên thứ 150 của tổ chức này.Sự kiện này không chỉ mang lại thành công về mặt thương mại ,ngoại giao mà còn đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam kể từ sau khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới.

  pdf31p kemoc4 28-05-2011 103 39   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính Chương 4: Kế toán tài sản cố định trình bày về tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định, phân loại tài sản hữu hình và tài sản vô hình, thủ tục kiểm soát nội bộ tài sản cố định, xác định giá trị tài sản cố định, tài sản cố định hữu hình tự xây dựng hoặc tự chế.

  pdf81p wide_12 28-07-2014 77 14   Download

 • Nội dung bài giảng chương 4 gồm có: Khái niệm về chuyển giao và chuyển nhượng, đặc điểm chuyển giao và chuyển nhượng, lợi ích và rủi ro của chuyển giao và chuyển nhượng tài sản vô hình trong doanh nghiệp,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 7 3   Download

 • Bài giảng Định giá và chuyển nhượng thương hiệu: Chương 1 trình bày các nội dung chính được trình bày như sau: Tiếp cận về tài sản vô hình của doanh nghiệp, các yếu tố tạo nên tài sản vô hình, vai trò của tài sản vô hình trong sự phát triển doanh nghiệp,...

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 15 2   Download

 • QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình, gồm: Tiêu chuẩn TSCĐ vô hình, thời điểm ghi nhận, xác định giá trị ban đầu, chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu, xác định giá trị sau ghi nhận ban đầu, khấu hao, thanh lý TSCĐ vô hình và một số quy định khác làm cơ sở ghi số kế toán và lập báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho...

  pdf12p quochung 21-07-2009 1823 721   Download

Đồng bộ tài khoản