intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lí học hành vi

Xem 1-20 trên 125 kết quả Tâm lí học hành vi
 • Từ trong nguồn gốc, bản chất và chức năng, văn học dân gian (VHDG) gắn liền với giao tiếp xã hội. Do vậy, tiếp cận VHDG trong bối cảnh là một đường hướng nghiên cứu thích hợp. Trong đó, ngôn ngữ học, nhân học văn hóa và tâm lí học hành vi là một trong những kết hợp liên ngành khả thi và có nhiều triển vọng.

  pdf10p nhanmotchut_2 04-10-2016 69 8   Download

 • Luận án này nghiên cứu về những đặc điểm hành vi phạm tội, các yếu tố thúc đẩy và các yếu tố có liên quan đến hành vi phạm tội ở bệnh nhân chậm phát triển tâm thần nhằm đề xuất một số biện pháp góp phần phòng ngừa, giảm thiểu hành vi phạm tội ở những người bệnh này.

  pdf43p truongtien_03 10-03-2018 34 4   Download

 • bài báo đề cập một số công trình nghiên cứu về mạng xã hội fac trên thế giới, đồng thời trình bày những nghiên cứu về vấn đề hành vi sử dụng internet nói chung và fac nói riêng tại việt nam. thực tiễn cho thấy cần có thêm những nghiên cứu chuyên sâu về hành vi sử dụng fac, đặc biệt là sự lí giải dưới góc độ tâm lí học đối với một vấn đề xã hội mang tính đặc biệt này.

  pdf7p nganga_02 09-09-2015 168 11   Download

 • Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu tâm lí và hành vi người tiêu dùng? Môn tâm lí và hành vi người tiêu dùng quan tâm nghiên.Trình bày nội dung và những điểm cần lưu ý của phương pháp thực nghiệm với vai trò là phương pháp tìm hiểu tâm lí và hành vi của người tiêu dùng.

  doc3p superboy_bs 03-06-2011 921 155   Download

 • Bàii giảng Tâm lí học đại cương chương 3 Nhân cách và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách trình bày về nhân cách và những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Nhân cách là tổ hợp những thuộc tính TL của một con người, biểu hiện ở bản sắc và giá trị XH của người ấy.

  pdf20p sms_12 08-05-2014 133 34   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học: Thái độ của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về mạng xã hội nêu lên cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp về thái độ của sinh viên một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh về mạng xã hội.

  pdf150p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 176 65   Download

 • Bài giảng Tâm lí học trẻ em 6 trình bày một số lí thuyết tâm lí dạy học như thuyết liên tưởng, thuyết hành vi, thuyết hoạt động, quan điểm lấy dạy học làm trung tâm, nội dung dạy học, phương pháp dạy học.

  ppt24p hoa_khoai91 12-06-2014 91 15   Download

 • Tài liệu Tâm lí học xã hội và các ứng dụng thực nghiệm: Phần 3 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về tâm lí xã hội thông qua các nội dung như: Hành vi gây hấn, nhóm xã hội, các kỹ thuật tạo bẫy nhằm thay đổi thái độ và hành vi trong tâm lí xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf196p vimessi2711 02-04-2019 35 10   Download

 • Bài giảng Tâm lí học đại cương trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của tâm lí học, các quá trình nhận thức, nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

  pdf348p vitunis2711 11-12-2019 16 4   Download

 • Bài viết phân tích việc xây dựng chùa như địa điểm hỗ trợ tinh thần cho một bộ phận dân cư trên bình diện phân loại và dưới góc độ tâm lí học. Xét trên bình diện phân loại, sự hỗ trợ tinh thần được chia làm hai loại: hỗ trợ tinh thần ngắn hạn và dài hạn. Còn xét ở góc độ tâm lí học, sự hỗ trợ tinh thần vẫn phải dựa trên sự tác động tích cực đến nhận thức của người ở chùa, hoặc viếng chùa, hay thậm chí chỉ đến chùa; thái độ của họ và những hành vi có liên quan, hoặc định hướng hành vi, xu hướng hành vi theo định hướng chung về mặt xã hội.

  pdf10p nganga_02 09-09-2015 37 2   Download

 • Lí thuyết hành vi tạo tác của B.Skinner và lí thuyết học tập nhận thức tình huống của W.Kohler là hai cách nhìn từ hai góc của một hành động học tập: Từ phía học tập hành vi bộ phận (B.Skinner) và từ phía học tập quan hệ giữa các hành vi (W.Kohler). Một bên chú ý đến việc hình thành các sự kiện cụ thể, còn bên kia chú ý nhiều đến các quan hệ, các cấu trúc mang tính khái quát.

  pdf7p tamynhan8 04-11-2020 4 0   Download

 • Thế giới tâm lí của con người vô cùng kì diệu và phong phú. Tâm lí bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành, điều chỉnh mọi hành vi, hành động, hoạt động của con người.

  doc67p ngotay 25-04-2011 596 203   Download

 • Chương 3 Nhân cách và hình thành nhân cách thuộc bài giảng Tâm lý học trình bày về những kiến thức lần lượt như sau: định nghĩa nhân cách, đặc điểm cơ bản của nhân cách, cấu trúc tâm lí của nhân cách, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của nhân cách.

  pdf27p narrow_12 17-07-2014 119 30   Download

 • Bài giảng Tâm lý học đại cương gồm có 4 phần: những vấn đề chung của tâm lí học, các quá trình nhận thức, nhân cách và sự hình thành nhân cách; sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Trong nội dung từng phần, bài giảng chia nhỏ thành từng chương cụ thể nhằm giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản về môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf348p thanhtrieung 31-08-2018 136 27   Download

 • Luận án khảo sát và đánh giá thực trạng ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS, cùng những yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với hành vi bạo lực học đường của học sinh THCS. Đề xuất một số kiến nghị giúp học sinh THCS ứng phó tích cực hơn với hành vi bạo lực học đường.

  pdf214p camtucau99 08-12-2019 45 16   Download

 • Việc tìm hiểu các hướng tiếp cận trong nghiên cứu vấn đề động cơ học tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xác định rõ bản chất, phân loại, biểu hiện và các nhân tố tác động đến động cơ hoạt động học tập của người học. Bài viết đề cập một số hướng tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu động cơ học tập như phân tâm học, hành vi, nhân văn, nhận thức, học tập xã hội và văn hóa - xã hội.

  pdf11p nganga_01 04-09-2015 60 6   Download

 • Tài liệu Dân số và tâm lý học: Phần 1 trình bày các nội dung xoay quanh về vấn đề dân số và tâm lý dân số thông qua các nội dung chính sau: Hành vi sinh đẻ của gia đình và cá nhân là một vấn đề của tâm lý học dân số, lịch sử xác định đối tượng của tâm lý học dân số, những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ xã hội, ảnh hưởng của lối sống đô thị đến vấn đề sinh đẻ, mặt tâm lí - đạo đức của vấn đề sinh đẻ, tâm lí học và chính tài liệu dân số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p vimessi2711 02-04-2019 40 6   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Dân số và tâm lý học, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ gia đình, các mối quan hệ qua lại trong gia đình và vấn đề sinh đẻ, thái độ của hai vợ chồng đối với vấn đề số con trong gia đình, những vấn đề tâm lí học của hành vi sinh đẻ ở cấp độ cá nhân, nhu cầu về con cái, tâm thế sinh đẻ, động cơ hóa hành vi sinh đẻ, nhân cách của bố mẹ và vấn đề sinh đẻ. Mời các bạn tham khảo.

  pdf110p vimessi2711 02-04-2019 23 5   Download

 • Thế giới tâm lí của con người vô cùng kì diệu và phong phú. Tâm lí bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành, điều chỉnh mọi hành vi, hành động, hoạt động của con người. Khoa học nghiên cứu về các hiện tượng tâm lí của con người gọi là tâm lí học.

  doc4p thanhhai86 11-08-2009 2665 350   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định các mặt biểu hiện của hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách Việt Nam, từ đó đề xuất các biện pháp tác động vào mặt biểu hiện nhằm điều chỉnh hành vi lựa chọn sản phẩm du lịch của du khách Việt Nam, giúp các công ty du lịch tiêu thụ được nhiều sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf281p quangdaithuan78 18-01-2017 108 33   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lí học hành vi
p_strCode=tamlihochanhvi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2