intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lý công tác tổ chức cán bộ

Xem 1-20 trên 51 kết quả Tâm lý công tác tổ chức cán bộ
 • Tài liệu "Tâm lý quản lý" gồm 6 chương trình bày tổng quan về tâm lý và tâm lý học quản lý, con người trong hệ thống quản lý, tâm lý khách hàng, tập thể và đặc điểm tâm lý tập thể, tâm lý công tác lãnh đạo, tâm lý công tác tổ chức cán bộ. Để nắm rõ nội dung tài liệu mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf133p huemanvdoc 20-11-2009 1375 604   Download

 • Khái niệm tổ chức (động từ): Làm cho một hiện tượng, quá trình, một tập hợp nào đó trở thành 1 hệ thống. Là sự sắp xếp các bộ phận thành một trình tự nhất định, có những quan hệ qua lại. Khái niệm hoạt động tổ chức (công tác tổ chức): Hoạt động nhằm thiết lập, vận hành một tập thể, một nhóm thông qua việc bố trí, sắp đặt con người cũng như tác động đến nhu cầu, tình cảm, lợi ích, ý chí năng lực… của con người nhằm hướng vào mục đích chung....

  ppt16p quantrinhansu 25-11-2010 636 168   Download

 • Nối tiếp phần 1 của tài liệu Quản lý và tâm lý học, phần 2 sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểu người lãnh đạo và phong cách lãnh đạo, Những hiện tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo quản lý, một số khía cạnh tâm lý trong công tác tổ chức cán bộ, giao tiếp trong công tác quản lý lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf149p vimessi2711 02-04-2019 43 6   Download

 • Trên cơ sở khảo sát thực trạng công tác tổ chức nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Thương mại Hà Nội, những điểm mạnh, điểm yếu; từ đó đề xuất những giải pháp hợp lý nhằm tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên thông tin, phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong trường.

  pdf7p quaymax1 16-08-2018 64 4   Download

 • Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn. Hướng đến khoa học lãnh đạo trong nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý

  pdf7p gackiem196 27-04-2011 1108 357   Download

 • Bất kỳ một đơn vị nào, công tác quản lý Tài chính, quản lý tổ chức nhân sự là hết sức cần thiết và cần được quan tâm làm tốt có như vậy cán bộ công nhân viên mới yên tâm công tác, gắn bó với Nhà trường. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý Tài chính – Tổ chức nhân sự trường học”.

  pdf12p hoangchieuduong 04-05-2014 674 100   Download

 • Bài giảng Tâm lý học lãnh đạo, quản lý của thạc sĩ Nguyễn Thanh Giang chia thành 6 chuyên đề cụ thể: Tổng quan về Tâm lý học lãnh đạo, quản lý; Nhân cách người lãnh đạo, quản lý; Uy tín ngưới lãnh đạo, quản lý; Những hiện tượng tâm lý trong hoạt động lãnh đạo quản lý; Những hiện tượng tâm lý trong công tác tổ chức cán bộ và công tác tư tưởng; Những hiện tượng tâm lý trong quản lý các quá trình kinh tế - xã hội.

  pdf85p roongkloi00 02-08-2017 415 74   Download

 • Trình bày lịch sử ra đời và vai trò của công tác thư viện đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học kiểm toán nói riêng; thực trạng và giải pháp cho công tác tổ chức và quản lý hoạt động thư viện tại trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ; thiết kế phần mềm quản lý thư viện cho trung tâm khoa học và bồi dưỡng cán bộ...

  pdf47p la_lan23 10-04-2013 81 13   Download

 • Bài viết Quản lý công tác giáo vụ theo hướng nâng cao chất lượng đào tạo tại trung tâm đào tạo từ xa – Đại học Huế trình bày: Nhiệm vụ tổ chức quá trình đào tạo, công tác giáo vụ góp phần quan trọng vào việc đảm bảo chất lượng đào tạo. Vai trò của công tác giáo vụ càng đặc biệt quan trọng với phương thức đào tạo từ xa, khi cán bộ giáo vụ là người đại diện cho cơ sở đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lamducduy 26-04-2018 172 9   Download

 • Thành lập và phát triển: Thành phố Yên Bái là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá của tỉnh Yên Bái. Thành phố Yên Bái gồm 7 phường 4 xã, gắn với mục tiêu chung về phát triển kinh tế văn hóa - xã hội của Thành phố trong những năm qua Thành phố cũng đã quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức bộ máy đảm bảo theo hướng tinh gọn và hoạt động có hiệu quả, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản...

  pdf40p dellvietnam 23-08-2012 131 27   Download

 • Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ của đương sự. - TTHTCG&KTVNN làm công văn gửi cơ quan quản lý của đương sự để hỏi ý kiến (kèm theo hồ sơ). - TTHTCG&KTVNN) làm công văn trình Lãnh đạo Cục xem xét, ký văn bản gửi Vụ Tổ chức Cán bộ xin ý kiến về mặt nhân sự (kèm theo hồ sơ)

  doc2p nguyenphat 08-09-2009 136 8   Download

 • Trình tự thực hiện - Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ về nước của đương sự. - Sau khi đương sự hoàn tất việc nộp nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước, TTHTCG&KTVNN làm công văn trình Lãnh đạo Cục xem xét, ký văn bản gửi Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ làm Quyết định trả đương sự về cơ quan cũ (kèm theo hồ sơ). ...

  doc2p nguyenphat 09-09-2009 112 5   Download

 • Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn.

  doc7p caolaw 13-10-2009 2705 552   Download

 • Gần 80 năm lãnh đạo cách mạng, đặc biệt sau Đại hội đổi mới (Đại hội VI năm 1986) đến nay; công tác cán bộ, công chức luôn được Đảng và Nhà nước ta chú trọng và quan tâm. Hội nghị Trung ương 3 - khoá VIII, Đảng đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định đến sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”[16]. ...

  pdf99p dellvietnam 23-08-2012 713 207   Download

 • Bài viết Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình trình bày: Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông (THPT) thành phố Đồng Hới là khá cao và đa dạng, thể hiện ở sự tự đánh giá về nhu cầu tổ chức hoạt động tham vấn tâm lý tại trường, nhu cầu tham vấn ở các nội dung khác nhau, nhu cầu về cán bộ đảm nhiệm công tác tham vấn và nhu cầu về hình thức tham vấn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p lamducduy 26-04-2018 190 23   Download

 • Hà nội- một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Ở đây thường xuyên diễn ra những họat động phức tạp. Chính vì vậy, việc quản lý đô thị Hà Nội là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Hơn thế nữa, bộ máy quản lý nhà nước ở đô thị là một tổ chức công quyền của dân, thực hiện chức năng hành pháp của quyền lực nhà nước, phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận nghiêm khắc về chất lượng thì họ còn yếu kém về năng lực hành chính,...

  pdf25p kemoc5 29-05-2011 174 12   Download

 • Mẫu Quy định tổ chức sinh nhật CBNV và khách hàng nhằm thể hiện sự quan tâm của công ty đến cán bộ – công nhân viên công ty; các cán bộ quản lý tại các công ty góp vốn và các khách hàng của công ty, đồng thời thể hiện nét văn hóa của công ty.

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 120 8   Download

 • Nhiều người cho rằng công tác nhân sự gây nhiều phiền toái, can thiệp vào các bộ phận khác, không giúp ích gì cho công việc của họ, nhưng trong hệ thống tổ chức doanh nghiệp ngoài vốn chiến lược thì nhân sự là một trong những nguồn lực chính và quan trọng nhất. Vậy người làm công tác nhân sự nên nhìn nhận vấn đề này như thế nào? Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đó chính là “nguồn nhân lực”.

  ppt4p nguyenyenyn117 22-06-2019 53 6   Download

 • Nội dung của bài viết thông qua các tổ chức như tổ chức chính quyền, tổ chức đoàn, tổ chức hội sinh viên để quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên trong quá trình học tập; thông qua hoạt động quản lý giáo dục rèn luyện sinh viên của cán bộ khung quản lý trực tiếp; thông qua hoạt động giáo dục trên lớp học của các cơ quan chức năng và khoa giáo viên.

  pdf5p nguathienthan 04-10-2019 66 9   Download

 • Quản lý tài chính của các dự án là vấn đề rất quan trọng và được quan tâm cả từ phía các nhà tài trợ cũng như Ban Quản lý dự án. Theo đó, đánh giá công tác quản lý tài chính dự án cần được thực hiện thường xuyên hoặc định kỳ. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung đánh giá công tác quản lý tài chính trên các khía cạnh về (i) cơ cấu tổ chức và nhân sự; (ii) lập kế hoạch; (iii) luồng tiền và giải ngân; (iv) phần mềm kế toán; (v) hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ; và (vi) lập báo cáo tài chính.

  doc8p lanxichen 29-04-2020 24 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lý công tác tổ chức cán bộ
p_strCode=tamlycongtactochuccanbo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2