intTypePromotion=1
ADSENSE

Tâm lý nông dân

Xem 1-20 trên 359 kết quả Tâm lý nông dân
 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Thử bàn về tâm lý nông dân Việt" để nắm bắt một số nội dung cơ bản sau đây: nông dân với quê hương và dân tộc, nông dân dưới cái nhìn văn hóa.

  pdf7p susuqb 21-12-2015 69 8   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện, Đảng và Nhà nước ta đã nhất quán thực hiện phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước. Trong điều kiện một đất nước nông nghiệp, 80% dân số là nông dân, muốn phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm trước mắt phải hướng về nông nghiệp, nông dân...

  pdf82p vascaravietnam 15-08-2012 146 46   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện, Đảng và Nhà nước ta đã nhất quán thực hiện phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước. Trong điều kiện một đất nước nông nghiệp, 80% dân số là nông dân, muốn phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm trước mắt phải hướng về nông nghiệp, nông dân...

  pdf71p dellvietnam 24-08-2012 102 27   Download

 • Nông nghiệp chiếm tới 1/3 mặt đất của trái đất và là hoạt động trung tâm của nhiều người dân trên thế giới. Những người nông dân là người quản lý nhiều nguồn tài nguyên của Trái Ðất. Tuy nhiên, nghề nông có thể dễ bị tổn thương trước sự khai thác quá mức và quản lý không đúng đắn ở các vùng đất dễ bị phá vỡ và khó trồng trọt. Nông dân còn bị ảnh hưởng bởi nợ nần quốc tế và giá hàng bị giảm. Họ còn bị hạn chế về tài nguyên và phương tiện sản...

  pdf3p bibocumi9 13-10-2012 88 15   Download

 • Bài viết Định hướng tâm lý, tính cách nông dân đồng bằng Sông Cửu Long trong vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới nêu lên việc phát huy tính năng động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới; những vấn đề đặt ra và giải pháp cho vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 35 3   Download

 • Mục đích của bài viết Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay là nhằm tìm ra những giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 46 4   Download

 • Học phần Tâm lý học nông dân trang bị cho sinh viên những kiến thức về: Yếu tố cơ bản về nhân cách và tâm lý con người nói chung và người nông dân nói riêng; trình bày được sự trao đổi thông tin của con người với nhau ở các lứa tuổi; phân biệt được các yếu tố tập quán cơ bản của một số dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc; giải thích được các hiện tượng tâm lý của người nông dân sảy ra trong từng điều kiện cụ thể;... Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

  doc7p larachdumlanat123 02-11-2020 28 2   Download

 • Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực.Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là cuộc cải biến cách mạng sâu sắc, triệt để về mọi mặt, nhất là trong đời sống tâm lý của người nông dân. Bài viết này góp phần tìm hiểu tâm lý của người nông dân Việt Nam trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực. 1. Có thể nói rằng, nền kinh tế tiểu nông đã tồn tại hàng ngàn năm ở Việt Nam cùng với chế độ phong kiến, chế độ thuộc...

  pdf8p hongnhung_8 28-03-2011 330 72   Download

 • - Vị trí: Là cơ quan trực thuộc của Hội Nông dân Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp TW Hội, trực tiếp là giúp Ban Chấp hành và Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của TW Hội; - Chức năng tham mưu giúp TW Hội, trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực TW Hội tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của TW Hội, đồng thời là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của TW Hội....

  doc23p tieuboingoan 15-12-2010 342 52   Download

 • Nội dung Tài liệu đề cập đến một số vấn đề như: Các hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam thời cổ, những nhân tố tự nhiên - dân số - kỹ thuật - ý thức trong văn minh nông nghiệp Việt Nam, yếu tố nước trong văn hóa Việt Nam, môi sinh văn hóa lúa nước - văn hóa xóm làng xưa, làng cổ truyền Việt - mặt hay, mặt dở, làng nghề và đặc trưng văn hóa nông thôn Việt Nam, tâm lý tiểu nông trước thách thức của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 215 44   Download

 • Dự án sử dụng phương pháp tiếp cận cùng tham gia để khích lệ sự hiểu biết về thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bởi các cơ quan cộng tác Việt Nam và các bên tham gia (Nông dân, khuyến nông viên và những đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số lớp tập huấn khởi đầu. Việc hình thành các mô hình trình diễn như: về giống và các thí nghiệm thực hành nông nghiệp tốt là cơ sở của các buổi thực hành trên đồng ruộng của nông dân, điều tra nghiên cứu quản lý sau...

  pdf18p xinh_la 05-03-2012 116 19   Download

 • Tình hình thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và một số vấn đề tâm lý- xã hội nảy sinh Bài viết này viết thực trạng thu hồi đất nông nghiệp để xây dựng các khu công nghiệp và một số vấn đề tâm lý- xã hội nảy sinh. Nội dung gồm hai phần chính. Phần 1: Tình hình thu hồi đất nông nghiệp. Phần 2: Những vấn đề tâm lý- xã hội nảy sinh. Qua nghiên cứu cho thấy hơn một nửa số nông dân được hỏi đã không đồng ý với việc đền...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 118 19   Download

 • Đánh giá năng lưc của các cán bộ chủ chốt tham gia dự án. Nội dung đã chuyển giao Đánh giá mục tiêu (phân tích cụ thể trước và sau đào tạo) của mức độ thay đổi trong nhận thức và trình độ năng lực nghiên cứu của cán bộ khuyến nông, nông dân và thành phần tư nhân, người đóng góp đầu vào và người tiếp thị tổ chức tiếp thị. 1.Tiềm năng và thực tiễn sản xuất rau cải tiến với việc sử dụng ít thuốc trừ sâu và chấp hành thời gian cách ly...

  pdf11p xinh_la 05-03-2012 105 17   Download

 • Nhận thức của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc về những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của gia đình và địa phương Qua tìm hiểu và quan sát thực địa thấy rằng, những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của nông dân vùng miền Tây Bắc rất đa dạng. Vì vậy để phát triển kinh tế xã hội bền vững và thực thi công tác xóa đói giảm nghèo có kết quả ở vùng miền núi thì việc giúp người dân loại bỏ dần những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 127 17   Download

 • Bước đầu tìm hiểu về tác động của đô thị hoá đến tâm lý người nông dân ven các đô thị Đô thị hoá có tác động không nhỏ đến tâm trạng, đến lối sống, đến các quan hệ, nhu cầu, nhận thức và ý thức của người dân ven đô các đô thị. Một mặt nó là thúc đẩy động cơ làm việc, tính sáng tạo của người dân trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mặt khác, nó cũng tạo ra những băn khoăn, lo lắng như đất nông nghiệp của họ bị thu hẹp, thiếu đất...

  pdf8p butmauvang 30-08-2013 74 16   Download

 • Một số đặc điểm tâm lý của người nông dân Việt nam ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hội nhập kinh tế Bài tạp chí này tác giả nêu lên các vấn đề sau. đặc điểm tâm lý của người nông dân Việt nam, văn hoá đặc trưng của dân tộc, một vài ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hội nhập kinh tế. Đặc điểm tâm lý đặc trưng của người Việt nam trong văn hóa làng xã. Tính tôn ty trong trật tự của các dòng tộc ở người dân Việt nam...

  pdf3p butmauvang 30-08-2013 157 13   Download

 • Nhu cầu văn hóa tinh thần của nông dân nghèo miền núi Tây Bắc Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra stress trong học tập của học sinh cho thấy: Nguyên nhân khách quan bao gồm: phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự quan tâm của giáo viên đối với một số học sinh khá hay kém trong lớp mục đích của môn học đối với kỳ đại học, cao đẳng . Nguyên nhân chủ quan tập trung chủ yếu là: chưa biết phân bổ hợp lý thời gian học tập nghỉ ngơi, thời gian vui chơi, giải trí...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 99 10   Download

 • Nội dung chính của Tài liệu Nông dân với công tác thủy lợi: Phần 2 là trình bày về những kỹ thuật đơn giản trong quản lý các công trình thủy lợi như hệ thống thủy nông và sơ đồ hệ thống, bảo dưỡng hệ thống kênh mương, quản lý bảo dưỡng trạm bơm, cách xây dựng mức phí thu chi và quản lý thủy lợi phí, ... Tài liệu phục vụ cho các cán bộ nông nghiệp và những bạn quan tâm tới lĩnh vực thủy lợi.

  pdf65p thuytrang_3 30-01-2015 86 10   Download

 • Định hướng giá trị việc làm của người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Nghiên cứu này xét cho cùng thì định hướng giá trị việc làm của những người nông dân bị thu hồi đất canh tác để xây dựng các khu công nghiệp đã phản ánh những thay đổi trong điều kiện kinh tế - xã hội ở những vùng khảo sát. Song thứ bậc của những giá trị trong tập hợp một giá trị việc làm được tìm hiểu trong nghiên cứu này cho thấy ý nghĩa của từng ý nghĩa...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 72 9   Download

 • Dự án này sử dụng cách tiếp cận có sự tham gia để khuyến khích việc tiếp thu quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP) bằng việc hợp tác với các Viện nghiên cứu của Việt Nam và các bên liên quan (nông dân, cán bộ khuyến nông và các đối tác thương mại). Dự án bao gồm một số sáng kiến đào tạo. Chẳng hạn như việc bố trí các thí nghiệm trình diễn giống và GAP dựa trên cơ sở là những lớp học trên ruộng đồng của nông dân, nghiên cứu, điều tra việc quản lý nhiệt độ sau thu hoạch...

  pdf9p xinh_la 05-03-2012 77 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1106 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tâm lý nông dân
p_strCode=tamlynongdan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2