intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng cường sự minh bạch

Xem 1-18 trên 18 kết quả Tăng cường sự minh bạch
 • Báo cáo phát triển bền vững là thông lệ đo đếm, công bố và chịu trách nhiệm của doanh nghiệp trước các bên liên quan về các hoạt động của mình hướng đến phát triển bền vững. Để góp phần tối ưu hóa lợi ích của các hoạt động kinh doanh bền vững, doanh nghiệp cần công bố thông tin về phát triển bền vững ra công chúng, nhằm đạt được sự thừa nhận từ bên ngoài và tăng cường sự minh bạch thông tin của doanh nghiệp.

  pdf13p hanh_tv33 03-05-2019 17 0   Download

 • Một trong những xu hướng lớn ở các nước trong quá trình ra quyết định với sự tham gia của nghị viện là tăng cường sự minh bạch, hạn chế càng ít “vùng mờ” càng tốt, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân sách, gắn với Luật Tự do thông tin hay còn gọi là Luật Tiếp cận thông tin, để tăng trách nhiệm tài chính. Ở nhiều nước, nghị viện có vai trò tăng cường sự minh bạch, trách nhiệm giải trình ngay cả trong những lĩnh vực thường được coi là nhạy cảm, bí mật như ngân...

  pdf4p dontetvui 20-01-2013 52 7   Download

 • Chức năng của TTCK: Huy động vốn trong và ngoài nước cho đầu tu phát triển. Tạo môi trường đầu tư cho công chúng. Nâng cao tính thanh khoản cho chứng khoán. Dịch chuyển và phân bổ vốn đến nơi hiệu quả. Đánh giá hoạt động của doanh nghiệpm tăng cường hiệu quả và sự công khai minh bạch của doanh nghiệp. Thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá DNNN. Tạo môi trường để điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô ( quản lý lạm phát và định hướng đầu tư)....

  pdf0p thachnq 19-11-2009 543 176   Download

 • củng cố việc lập kế hoạch ngân sách nhà nước; tăng cường chất lượng và hiệu quả chấp hành, sử dụng ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính công; đổi mới căn bản hệ thống thông tin tài chính thông suốt từ trung ương đến địa phương; nâng cao chất lượng các báo cáo ngân sách trên cơ sở quy định rõ trách nhiệm giải trình ngân sách; nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công; tăng cường hiệu quả giám sát quá trình lập, thẩm tra; ngăn chặn...

  pdf113p lanlan38 02-04-2013 116 18   Download

 • Đảm bảo các dự án được đề xuất có tính bền vững và đảm bảo về mặt môi trường và xã hội; Cung cấp cho những người ra quyết định các thông tin về những rủi ro tiềm ẩn về môi trường và xã hội liên quan đến dự án; Tăng cường tính minh bạch và sự tham gia của những người bị ảnh hưởng trong quá trình ra quyết định.

  ppt14p p12hieu2401 06-12-2012 68 15   Download

 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia. Thực hiện tốt chính sách chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế góp phần bảo đảm quyền được an sinh xã hội của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững. Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo sự minh bạch, rõ ràng trong quản lý điều hành, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

  pdf4p vigeorgia2711 30-11-2020 8 1   Download

 • Về mối quan hệ giữa thủ tục công chứng, chứng thực và đăng ký hợp đồng thế chấp tài sản Như vậy, sửa đổi trong Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ tư có tác dụng bổ sung và củng cố thêm các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin nói trên của công ti niêm yết nói chung và của các cổ đông lớn nói riêng, nhằm làm tăng tính minh bạch của thị trường chứng khoán, tăng cường sự bảo vệ đối với các nhà đầu tư....

  pdf10p chaydesong 09-05-2013 55 5   Download

 • Bài viết phân tích bối cảnh thực hiện quản trị nhà nước tốt ở Việt Nam, đánh giá thành quả và các vấn đề đặt ra của mô hình quản lý này trong thời gian qua trên một số khía cạnh như xây dựng nhà nước pháp quyền, minh bạch và phòng chống tham nhũng, tăng cường sự tham gia của người dân, tăng cường trách nhiệm giải trình, đồng thuận, từ đó đề xuất một số kiến nghị thúc đẩy cải cách quản lý công trong thời gian tới.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 133 5   Download

 • Về mối quan hệ giữa thủ tục công chứng, chứng thực và đăng ký hợp đồng thế chấp tài sản Như vậy, sửa đổi trong Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ tư có tác dụng bổ sung và củng cố thêm các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin nói trên của công ti niêm yết nói chung và của các cổ đông lớn nói riêng, nhằm làm tăng tính minh bạch của thị trường chứng khoán, tăng cường sự bảo vệ đối với các nhà đầu tư....

  pdf7p chaydesong 09-05-2013 34 4   Download

 • Tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em Như vậy, sửa đổi trong Luật khuyến khích thị trường tài chính thứ tư có tác dụng bổ sung và củng cố thêm các quy định về nghĩa vụ công bố thông tin nói trên của công ti niêm yết nói chung và của các cổ đông lớn nói riêng, nhằm làm tăng tính minh bạch của thị trường chứng khoán, tăng cường sự bảo vệ đối với các nhà đầu tư....

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 43 3   Download

 • Thời cuộc đổi thay như bàn cờ, trắng đen khó biết, thắng bại khôn lường. Danh thủ thắng người một nước. Lòng trinh giữ tiết gặp quỷ ma. Đạo trời lồng lộng, công luận vô tư, danh thơm lưu truyền muôn thuở. Hữu Điệu "Thái Tang tử” Xưa nay, con gái không gì quan trọng bằng "tiết liệt". Tiết có nghĩa là giữ mình trong sạch, vượt mọi gian khổ suốt đời không thay đổi chí mình. Liệt tức là ý muốn cháy bỏng, nếu chồng chết thì hi sinh cả bản thân, nếu gặp bọn cường bạo bức bách,...

  pdf14p tintuconline1209 28-12-2010 43 2   Download

 • Bài viết nhằm tăng cường hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chủ trương phát triển Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp năm 2020, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM định hướng phát triển Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực sáng tạo và môi trường kiến tạo sự thành công cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

  pdf5p cuongcuncon 03-09-2019 22 2   Download

 • Tài sản công là nguồn lực quan trọng của đất nước. Nguồn lực tài chính từ tài sản công được hiểu là tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài sản công thông qua các hình thức nhất định theo quy định của pháp luật nhằm tạo nguồn tài chính để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Khai thác có hiệu quả nguồn lực này là một trong những định hướng lớn. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công khai, minh bạch trong khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công.

  pdf4p vigeorgia2711 30-11-2020 18 2   Download

 • Bài viết trình bày việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về kiểm soát quyền lực để đổi mới tư duy về mối quan hệ kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ, tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, tạo sự cân bằng hơn, hợp lý hơn trong mối quan hệ kiểm soát quyền lực giữa Quốc hội và Chính phủ, tăng cường dân chủ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của Quốc hội và Chính phủ trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp.

  pdf10p vidoha2711 07-09-2020 14 1   Download

 • Giải thích được sự hóa đen của loài bướm sâu đo bạch dương ở vùng công nghiệp nước Anh và sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn. - Nêu được vai trò của quá trình đột biến, giao phối và CLTN đối với quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi. - Nêu nội dung và các ví dụ minh họa cho các hình thức chọn lọc. - Nêu và giải thích các hiện tượng đa hình cân bằng di truyền. ...

  pdf7p paradise8 21-12-2011 288 18   Download

 • / MỤC TIÊU : Kiến thức: Giải thích được sự hóa đen của loài bướm sâu đo bạch dương ở vùng công nghiệp nước Anh và sự tăng cường sức đề kháng của sâu bọ và vi khuẩn.  Nêu được vai trò của các quá trình đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiênđối với sự hình thành đặc điểm thích nghi.  Nêu nội dung và các ví dụ minh họa các hình thức chọn lọc.  Nêu và giải thích được hiện tượng đa hình cân bằng di truyền.  Giải thích vì sao các...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 79 6   Download

 • Phát biểu tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ngày 15/1/2016, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quốc Khánh nhấn mạnh sẽ tìm cơ hội trong thách thức, nhận diện nguy cơ, nắm bắt thời cơ, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp, từ đó tập trung đầu tư phát triển 5 lĩnh vực chính, trong đó lĩnh vực cốt lõi tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí được triển khai theo hướng tăng cường nội lực, kết hợp đầu tư ra nước ngoài nhưng phải đảm bảo hiệu quả và lợi ích quốc gia.

  pdf4p gaunguyen6789 27-09-2019 14 0   Download

 • Công việc của tôi như đang rối tung lên, mọi việc dồn đến luôn quan trọng và cấp bách thúc ép tôi phải giải quyết. Tôi cảm thấy mình như bị cuốn vào công việc. Tôi cố gắng tìm giải pháp bằng cách tăng thời gian làm việc và cường độ làm việc của mình hơn nữa song dần dà sức ép công việc khiến tôi kiệt sức. Nhân viên dưới quyền cũng như các phòng ban trong công ty tôi dường như thiếu sự gắn kết trong các hoạt động. Việc mà họ có thể làm là đẩy...

  pdf5p bookmarks 08-04-2011 64 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tăng cường sự minh bạch
p_strCode=tangcuongsuminhbach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2