intTypePromotion=1
ADSENSE

Tăng trưởng xanh

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tăng trưởng xanh
 • Cuốn sách "Kinh nghiệm Quốc tế trong chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh và thực tiễn Việt Nam gồm 3 chương đã khái quát những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng chính sách tăng trưởng xanh; phân tích các chính sách liên quan đến tăng trưởng xanh ở Việt Nam, quá trình thực hiện chính sách và thực trạng một số ngành kinh tế xanh ở Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf174p bakerboys07 05-07-2022 3 1   Download

 • Trên cơ sở các chính sách đã được ban hành và thực trạng phát triển xanh, nhóm tác giả đã đưa ra các kiến nghị và đề xuất chính sách thực thi chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam như: chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới; tạo lập thể chế và thiết lập cơ chế điều phối quốc gia thực thi chiến lược tăng trưởng xanh; tạo lập và đẩy mạnh thị trường ngành dịch vụ môi trường; phát triển năng lượng tái tạo;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf69p bakerboys07 05-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết này sẽ giải thích những gì ở đằng sau giải thưởng mà Ủy ban châu Âu vừa mới trao tặng năm ngoái. Thành phố Hanseatic đã xây dựng một loạt các cách tiếp cận mang tính đổi mới và sáng tạo để phát triển bền vững về mặt môi trường và điều đó sẽ được giải thích chi tiết trong bài viết này.

  pdf6p vimarissamayer 02-06-2022 17 1   Download

 • Phát triển nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua đã có sự đóng góp tích cực của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. FDI đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của nước nhận đầu tư. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng sạch, những doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, tiêu tốn ít năng lượng và lĩnh vực hàng hóa môi trường có thể mang lại lợi ích đối với môi trường của Việt Nam và giúp đất nước đạt được các mục tiêu về tăng trưởng xanh.

  pdf12p vimarillynhewson 17-05-2022 11 1   Download

 • Tài liệu "Cơ sở lý luận về tăng trưởng xanh" có nội dung trình bày về khái niệm tăng trưởng xanh, các chỉ tiêu đo lường tăng trưởng xanh, vai trò của tăng trưởng xanh, nội dung của tăng trưởng xanh, tính tất yếu của tăng trưởng xanh,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc11p ptrang0211 18-05-2022 27 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là so sánh ảnh hưởng của nghệ và chè xanh kết hợp với vi khuẩn Lactobacillus acidophilus đến hiệu suất tăng trưởng và phòng tiêu chảy ở lợn. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 8 tuần sử dụng nghệ và chè xanh để phòng tiêu chảy ở lợn đã có tác động rõ rệt về mức tăng trọng của lợn ở 2 lô thí nghiệm (với chè xanh và với nghệ) so với lợn ở lô đối chứng (P

  pdf9p viellenkullman 13-05-2022 9 1   Download

 • Bài viết trình bày đã cung cấp cơ sở lý luận về tăng trưởng xanh, nhãn sinh thái; Nêu rõ được định hướng xây dựng nền kinh tế xanh (Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế công nghiệp; Kinh tế dịch vụ, du lịch) tại Khu vực vùng đệm và vùng chuyển tiếp tại các Khu dự trữ sinh quyển trên cơ sở bám sát mục tiêu, định hướng của Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh;...

  pdf10p viindranooyi 04-05-2022 52 1   Download

 • Bài viết này tập trung vào phân tích những định hướng phát triển tăng trưởng xanh ở một số quốc gia như một xu hướng phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi, đề cập đến khung chính sách và thể chế thực hiện; phân tích, đánh giá bước đầu thực tiễn triển khai chiến lược ở Việt Nam, với trọng tâm hướng nhiều vào định hướng chính sách đối với tài chính xanh. Kính mời các đọc giả xem nội dung chi tiết.

  pdf11p redrose24 08-04-2022 17 2   Download

 • Sự phát triển kinh tế của Việt Nam đang phải đối diện với áp lực gia tăng về mức độ ô nhiễm môi trường. Điều này đặt ra vấn đề cần thay đổi hành vi trong cả sản xuất và tiêu dùng để hướng tới nền kinh tế xanh. Dựa trên các kết quả nghiên cứu trước đây, bài viết này tổng hợp một số cơ sở lý luận về hành vi tiêu dùng xanh và thực trạng tiêu dùng xanh ở Việt Nam.

  pdf12p vinikolatesla 25-03-2022 26 1   Download

 • Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đa biến để phân tích dữ liệu sơ cấp và đưa ra kết luận rằng tiềm năng gia tăng quy mô doanh nghiệp, Nhận thức con người trong doanh nghiệp và Ưu đãi từ các bên liên quan có tác động thuận chiều đến mức độ áp dụng KTX trong các DNSX. Mời các bạn tham khảo!

  pdf15p huangminghao_1902 27-02-2022 17 1   Download

 • Bài viết bàn luận về các bài học dành cho quản lý phát triển đô thị gắn với tăng trưởng xanh tại Việt Nam, nhằm đóng góp những phương hướng quản lý phát triển đô thị hiệu quả để đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh trong dài hạn.

  pdf7p vigandhi 23-02-2022 8 0   Download

 • Bước vào thế kỉ 21, các ngành sản xuất công nghiệp đang gặp phải rất nhiều khó khăn như: nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khoẻ và cuộc sống của nhiều cộng đồng dân cư trên thế giới... Bài viết trình bày việc giới thiệu chung về hóa học xanh; Các phương pháp hóa học xanh; Áp dụng hóa học xanh vào cuộc sống và dạy học trải nghiệm sáng tạo.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 18 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Quản lý phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa theo hướng tăng trưởng xanh" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý phát triển khu công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh; Thực trạng quản lý phát triển các khu công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh tại tỉnh Thanh Hóa; Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý phát triển các khu công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh ở tỉnh Thanh Hóa.

  pdf190p vialexanderfleming 09-02-2022 10 4   Download

 • Quyết định số 1658/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050”. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc19p hoalanvender 31-01-2022 12 0   Download

 • Quyết định số 1662/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc6p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Du lịch có trách nhiệm giúp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tính toàn vẹn môi trường, tạo sự công bằng xã hội, tăng cường lao động, phát huy các giá trị và tôn trọng văn hóa địa hương, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng, hàm lượng văn hóa với giá trị đạo đức cùng giá trị trải nghiệm cao hơn.

  pdf8p meyerowitz 25-12-2021 10 0   Download

 • Nội dung chính của bài viết trình bày phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh vùng duyên hải Nam Trung Bộ, mô hình và giải pháp. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

  pdf15p meyerowitz 25-12-2021 31 3   Download

 • Nôi dung chính của bài giảng trình bày lý thuyết về du lịch gắn với tăng trưởng xanh về du lịch sinh thái, du lịch bền vững và du lịch xanh..Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng này.

  pdf12p meyerowitz 25-12-2021 18 2   Download

 • Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh" do Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện năm 2029 – 2020 và các đặc điểm của phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

  pdf10p meyerowitz 25-12-2021 16 1   Download

 • việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững…”

  pdf6p meyerowitz 25-12-2021 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tăng trưởng xanh
p_strCode=tangtruongxanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2