Tạo bảng bằng truy vấn sql

Xem 1-20 trên 39 kết quả Tạo bảng bằng truy vấn sql
 • và cho phép khai báo XML biến và sử dụng chúng như là các thông số và giá trị trả lại. XQuery là một ngôn ngữ W3C khuyến cáo tạo ra để truy vấn và các tài liệu XML định dạng. XQuery có thể được sử dụng để truy vấn tài liệu XML giống như một truy vấn SQL được sử dụng để lấy thông tin từ các bảng quan hệ. Các kiểu dữ liệu XML thực hiện một tập hợp giới hạn của đặc tả XQuery và truy vấn một T-SQL có thể sử dụng XQuery để lấy thông...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 77 13   Download

 • Mục đích của bài này nhằm hướng dẫn các quản trị viên cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server trong việc: Tạo giản đồ XML (XML Shema).Tạo một bảng với kiểu dữ liệu XML. Nhập file XML vào bảng với kiểu dữ liệu XML. Truy vấn file XML. Truy vấn file XML và đưa ra kết quả, tương tự như kết quả trả ra từ các lệnh Transact SQL Statement.

  doc8p hangkute_101091 02-07-2010 396 177   Download

 • Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các câu lệnh cho phép người sử dụng định nghĩa CSDL và các đối tượng trong CSDL như các bảng, các khung hình, chỉ mục...Dữ liệu bên trong một CSDL được tổ chức lưu trữ trong các bảng. Bên trong các bảng, dữ liệu được tổ chức dưới dạng các dong và các cột. Mỗi một dòng biểu diễ một bản ghi duy nhất và mỗi cột biểu diễn cho một trường.

  pdf46p maithuyhanh 23-09-2009 1338 426   Download

 • Chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu quan hệ thành định dạng XML Torsten Bittner, Kỹ sư phần mềm, IBM Tóm tắt: Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL/XML để chuyển đổi dữ liệu quan hệ thành định dạng XML. Vì tự tay viết các truy vấn SQL/XML rất tốn công, Kiến trúc sư dữ liệu Rational® của IBM® làm đơn giản hoá công việc này bằng cách tự động tạo ra các truy vấn SQL/XML dựa trên các ánh xạ được định nghĩa bằng đồ họa.

  pdf43p hoa_kimngan 13-09-2011 59 7   Download

 • Trong bài viết này, nghiên cứu giải pháp cho vấn đề tích hợp dữ liệu từ nguồn tạo dữ liệu khác nhau bằng kỹ thuật tích hợp ETL trong data Warehouse. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết bài viết.

  pdf14p tieuthi3006 16-03-2018 0 0   Download

 • Giới thiệu cải tiến trong SQL server 2008: PowerPivot for SharePoint Tính năng này thêm hạ tầng và các dịch vụ chia sẻ cho việc tải, truy vấn và quản lý các bảng tính PowerPivot mà bạn publish lên hệ thống SharePoint Server 2010. Để tạo các bảng PowerPivot, bạn sử dụng tính năng PowerPivot for Excel. PowerPivot for Excel PowerPivot for Excel là một thành phần bổ trợ của Excel 2010, các bạn có thể tải và cài đặt trên cac máy trạm. (Down về file bản đẹp)...

  pdf21p minhqui710 10-09-2010 398 148   Download

 • Android (cũng như hệ điều hành iPhone) sử dụng một chương trình độc nhúng gọi là SQLite3 có thể được sử dụng để: tạo ra một cơ sở dữ liệu, xác định SQL bảng biểu, chỉ tiêu, các truy vấn, xem, gây nên Chèn hàng, xóa hàng, hàng thay đổi, các truy vấn chạy và quản lý một tập tin cơ sở dữ liệu SQLite.

  pdf81p truong531 16-05-2011 200 87   Download

 • Giáo trình Thực hành SQL: Phần 1 - Trần Nguyên Phong với nội dung gồm 2 chương: Chương 1 giới thiệu đến các bạn một số câu lệnh sử dụng trong việc định nghĩa các đối tượng dữ liệu như bảng dữ liệu, khung nhìn và chỉ mục. Chương 2 trình bày bốn câu lệnh thao tác dữ liệu là Select, Insert, Update và Delete, trong đó chủ yếu tập trung ở câu lệnh Delete.

  pdf31p heohong654 04-04-2014 176 69   Download

 • Khái niệm query. Dùng để trả lời các câu hỏi có tính chất tức thời. Bộ hỏi được dùng để lựa chọn các bản ghi (record), cập nhật các bảng và bổ sung các bản ghi mới vào bảng. Dùng làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu, báo cáo. Tạo lập, cập nhật CSDL.Truy vấn chọn (Select Query): Thực hiện việc tìm kiếm (kể cả tính toán). Truy vấn Crosstab: Thực hiện thống kê trên CSDL.

  ppt103p huynhbahoc 19-11-2012 276 61   Download

 • Tạo bảng trong SQL Trong SQL Server, bảng là một đối tượng của cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu trong bảng được tổ chức thành dòng và cột. Mỗi dòng trong bảng thể hiện một bộ dữ liệu duy nhất và mỗi cột thể hiện thuộc tính của bộ dữ liệu. Một bảng trong MS SQL có tối đa là 1024 cột. Nếu cột không có giá trị thì giá trị của nó được thể hiện là giá trị NULL. Lưu ý giá trị NULL khác với số 0....

  ppt27p quangnv0902 09-10-2011 209 60   Download

 • Công dụng: Chọn lựa, rút trích dữ liệu trên một số cột của một hay nhiều bảng theo một điều kiện nào đó (có thể có điều kiện hoặc không). Trên truy vấn chọn lựa, có thể: Tính toán Nhóm dữ liệu (Group) Điều kiện có thể tĩnh hoặc động. Khi điều kiện là động người ta còn gọi là truy vấn có tham số.Các bước tạo truy vấn lựa chọn1 (Select Query) B1. Query New Design View OK B2.

  ppt49p huynhbahoc 19-11-2012 125 44   Download

 • CSDL LÀ GÌ ? TẠO, XÓA, SAO LƯU, PHỤC HỒI TẠO, XÓA, SỬA BẢNG CÁC RÀNG BUỘC THAO TÁC DỮ LIỆU TRUY VẤN DỮ LIỆU TOÁN TỬ LỌC

  ppt35p goldlove 05-11-2010 89 30   Download

 • Bài giảng SQL server 2008 do Lương Trần Hy Hiến biên soạn sau đây nhằm mục tiêu giúp cho các bạn hiểu các khái niệm về CSDL; cách tạo, sao lưu, phục hồi và xóa CSDL; tạo, chỉnh sửa, xóa bảng; các ràng buộc dữ liệu trên các cột; mối quan hệ giữa các bảng; câu lệnh thao tác cũng như truy vấn dữ liệu; toán tử truy vấn mạnh.

  pdf53p cocacola_10 02-12-2015 51 22   Download

 • Cơ sở của XML và truy vấn XML Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, EMC Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, EMC Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, EMC Tóm tắt: Hướng dẫn này giới thiệu pureXML và XQuery, bắt đầu từ một tổng quan cơ bản của các đặc trưng và các lợi thế của kiểu dữ liệu XML, sau đó so sánh nó với các bảng quan hệ tiêu chuẩn.

  pdf41p hoa_kimngan 13-09-2011 88 19   Download

 • Một trong những công cụ xử lý dữ liệu trực quan, hữu hiệu trên Access là Query. Có rất nhiều dạng yêu cầu xử lý dữ liệu như: trích - lọc - hiển thị dữ liệu; tổng hợp - thống kê; thêm - bớt - cập nhật dữ liệu;.Select query là loại truy vấn dùng trích - lọc - kết xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau từ CSDL ra một bảng kết quả. Mỗi yêu cầu xử lý dữ liệu cần phải tạo ra một Select query đáp ứng; mỗi query sẽ có một tên gọi.

  ppt27p huynhbahoc 19-11-2012 72 18   Download

 • Cơ bản về truy vấn SQL Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Tóm tắt: Thông qua một loạt các ví dụ đơn giản, hướng dẫn này minh họa làm thế nào để lấy ra từ một cơ sở dữ liệu IBM® DB2® bằng các lệnh SELECT của SQL chuẩn. Hướng dẫn này mô tả cách lấy ra các hàng từ một bảng cơ sở dữ liệu quan...

  pdf32p hoa_kimngan 13-09-2011 63 13   Download

 • Giới thiệu Trong chương trước, chúng ta đã học về cách thực thi các truy vấn con và câu lệnh SELECT với các mệnh đề khác nhau. Chúng ta cũng học về cấu trúc SELECT INTO sử dụng để chuyển dữ liệu từ một bảng sang một bảng khác. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về quá trình chạy batch trong SQL Server. Chúng ta cũng sẽ học về cách tạo và sử dụng các biến cục bộ và toàn cục.

  pdf20p hoangminhitvn 23-08-2011 61 10   Download

 • Các truy vấn phức tạp bao gồm nhiều hơn một bảng quan hệ Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, EMC Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, EMC Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, EMC Tóm tắt: Hướng dẫn này mô tả hai cách kết hợp dữ liệu từ các bảng khác nhau trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2® nối các bảng với phép nối trong hay phép nối ngoài và cách sử dụng các toán tử UNION, EXCEPT và I...

  pdf52p hoa_kimngan 13-09-2011 54 10   Download

 • Sử dụng các truy vấn nâng cao để so sánh dữ liệu Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này mô tả các truy vấn để so sánh dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2®. Điều này được thực hiện bằng các biểu thức CASE hoặc các truy vấn con. ...

  pdf44p hoa_kimngan 13-09-2011 49 10   Download

 • Việc tạo index để chỉ mục đến table với mục đích xác định các field một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ta có thể thực hiện điều đó = việc tạo index trên những cột trong table , và tất cả index được định sẵn bằng tên. Người sử dụng ko thể nhìn được những indexes đó , họ chỉ có thể sử dụng những câu truy vấn một cách chính xác và nhanh chóng như Google vậy

  pdf2p tuannghia91 13-08-2010 42 9   Download

Đồng bộ tài khoản