intTypePromotion=4
ADSENSE

Tạo câu hỏi

Xem 1-20 trên 6331 kết quả Tạo câu hỏi
 • Tạo câu hỏi dạng cloze - B1: Trong phần tạo câu hỏi mới chọn câu hỏi dạng cloze - B2: Nhập tiêu đề, nội dung câu hỏi - B3: Trong phần nội dung câu hỏi Với dạng điền từ thì sử dụng đoạ

  doc4p dinhhieunb 20-09-2012 107 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 6', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc12p thienhuyen79 01-11-2009 403 226   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 1', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p thienhuyen79 01-11-2009 378 206   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 2', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc9p thienhuyen79 01-11-2009 346 195   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 11', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p thienhuyen79 01-11-2009 357 191   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 8', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc11p thienhuyen79 01-11-2009 344 186   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 5', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p thienhuyen79 01-11-2009 382 176   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 3', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p thienhuyen79 01-11-2009 315 157   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 4', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p thienhuyen79 01-11-2009 334 155   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 10', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p thienhuyen79 01-11-2009 274 149   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 7', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p thienhuyen79 01-11-2009 289 133   Download

 • Tham khảo tài liệu 'câu hỏi kiến thức tổng hợp 9', khoa học xã hội, thư viện thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc5p thienhuyen79 01-11-2009 231 117   Download

 • CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : KINH TẾ VĨ MÔ (tài liệu tham khảo)

  doc30p littleboy4291 12-03-2010 4021 2056   Download

 • Tài liệu tham khảo câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn pháp luật kinh tế, luật kinh tế phần công ty

  doc55p sinhvientvu 06-05-2010 3812 1934   Download

 • Hệ thống câu hỏi ôn tập môn luật kinh tế

  pdf10p uytki17 18-01-2010 4335 1634   Download

 • Đây là tài liệu chuẩn luôn có trong đề thi. Tài liệu hướng dẫn trả lời 21 câu hỏi ôn tập môn hệ thống thông tin quản lý

  doc26p long32 14-04-2010 2239 1083   Download

 • 12 Câu hỏi và trả lời tham khảo trong quá trình học và ôn thi môn Đường lối Đảng cộng sản Việt Nam Câu 1: Những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Công sản Việt Nam Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long – Hương Cảng (Trung Quốc)

  pdf9p happyday_1212 25-01-2011 2097 1073   Download

 • Tài liệu Hệ thống câu hỏi - đáp án gợi mở và hướng dẫn viết tiểu luận môn Triết học Mác - Lênin dùng làm tài liệu hỗ trợ việc giảng dạy và học tập môn này cho các hệ đào tạo trong Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Giáo trình gồm tập hợp những câu hỏi về triết học Mác - Lênin, giải đáp tất cả những vấn đề liên quan như triết học là gì, vấn đề cơ bản của triết học, phương pháp biện chứng duy tâm, duy vật, trình bày được những tư tưởng triết học cơ bản của Phật giáo nguyên thủy, trình bày quan niệm về đạo đức - chính trị - xã hội...

  pdf487p lavie0 23-06-2011 2340 896   Download

 • Tài liệu tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm về logic. Tài liệu có kèm đáp án để bạn kiểm tra.

  doc31p trungkien2801 21-05-2010 1965 655   Download

 • Hệ thống câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản

  doc5p buithihoa 16-01-2010 2376 630   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tạo câu hỏi
p_strCode=taocauhoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2