intTypePromotion=3

Tàu quân sự

Xem 1-20 trên 790 kết quả Tàu quân sự
 • Khái quát Cơ sở lý thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên sự hiểu biết chắc chắn những kiến thức về kết cấu, lý thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua bin khí, tự động điều chỉnh và các vấn đề khác. Thực tế khai thác hệ động lực điêden được xây dựng trên những kinh nghiệm sử dụng các điêden tàu quân sự hàng ngày và trong các điều kiện chiến đấu, trên những kết quả nghiên cứu ở nhà máy và các phòng thí nghiệm....

  pdf276p 326159487 18-05-2012 204 84   Download

 • ĐIều kiện làm việc, đặc điểm và các tính chất khai thác của Động Cơ Đốt Trong Tàu quân sự 1.1. Khái quát Cơ sở lý thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên sự hiểu biết chắc chắn những kiến thức về kết cấu, lý thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua bin khí, tự động điều chỉnh và các vấn đề khác.

  pdf34p hoa_thuyvu 14-10-2011 87 20   Download

 • khai thác hàng ngày ĐCĐT tàu quân sự 11.1. Tổ chức khai thác động cơ trong điều kiện ngày thường Bảo dưỡng thường ngày động cơ nhằm mục đích duy trì tình trạng sẵn sàng làm việc của động cơ trong toàn bộ thời hạn khai thác của nó.

  pdf7p hoa_thuyvu 14-10-2011 55 16   Download

 • ĐẶC TÍNH HẠN CHẾ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ QUÁ TẢI CỦA ĐCĐT TÀU QUÂN SỰ 3.1. Phạm vi tải cho phép lâu dài của ĐCĐT tàu quân sự 3.1.1. Sự cần thiết phải giới hạn phạm vi cho phép lâu dài của ĐCĐT tàu quân sự Phạm vi làm việc của ĐCĐT nói chung là miền giới hạn bởi: trục hoành (n), các đường vuông góc với trục hoành đi qua các điểm tốc độ vòng quay nhỏ nhất và tốc độ vòng quay cực đại, và đường đặc tính ngoài. Các động cơ tàu quân sự...

  pdf32p hoa_thuyvu 14-10-2011 60 15   Download

 • TẢI TRỌNG VÀ ỨNG SUẤT CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONGt 2.1. Khái quát Một trong những nhiệm vụ của nhân viên phục vụ ĐCĐT tàu quân sự là khai thác các chế độ làm việc của chúng, loại trừ quá tải, hư hỏng các chi tiết và mài mòn nhanh chóng. Trước tiên phân tích các điều kiện làm việc ở trên tàu và những trường hợp có thể làm cho ĐCĐT quá tải, cần thiết phải hiểu các khái niệm quá tải của động cơ. ...

  pdf30p hoa_thuyvu 14-10-2011 57 14   Download

 • KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ĐIÊDEN TÀU QUÂN SỰ 4.1. Các điều kiện cần để khởi động động cơ điêden 4.1.1. Các điều kiện khởi động tin cậy động cơ Để khởi động tin cậy động cơ, cần có các điều kiện sau: 1. Động cơ, các hệ thống và cơ cấu phục vụ động cơ ở trạng thái tốt; 2. Nhiệt độ động cơ, nhiệt độ nước và dầu đủ cao; 3. Nhiên liệu, dầu bôi trơn và nước làm mát có đủ số lượng và chất lượng; ...

  pdf15p hoa_thuyvu 14-10-2011 58 13   Download

 • LÀM MÁT ĐCĐT TÀU QUÂN SỰ, ĐẶC ĐIỂM KHAI THÁC HỆ THỐNG LÀM MÁT 8.1. Các đặc điểm làm mát của động cơ đốt trong - Làm mát ĐCĐT dùng để duy trì nhiệt độ các chi tiết của nó ở mức độ xác định bằng: + Các điều kiện bôi trơn các bề mặt làm việc của các chi tiết; + Độ bền nhiệt của các vật liệu được sử dụng (nắp xi lanh, đáy pít tông...);

  pdf22p hoa_thuyvu 14-10-2011 62 13   Download

 • ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐẾN SỰ LÀM VIỆC CỦA ĐCĐT TÀU QUÂN SỰ 9.1. Sự phụ thuộc của công suất, tính kinh tế và ứng suất của động cơ vào các điều kiện ngoài 9.1.1. Các điều kiện ngoài Các động cơ được thiết kế để khai thác trong các điều kiện ngoài hoàn toàn xác định. Các điều kiện ngoài được hiều là các yếu tố: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm tương đối của không khí.

  pdf28p hoa_thuyvu 14-10-2011 57 13   Download

 • Các hư hỏng đặc trưng của ĐCĐT tàu quân sự và biện pháp phòng ngừa 12.1. Phân loại các dạng hư hỏng Việc khai thác an toàn các động cơ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của người cán bộ ngành cơ điện. Sự sẵn sàng chiến đấu và khả năng chiến đấu của con tàu phụ thuộc vào việc giải quyết tốt vấn đề này. Khai thác không có sự cố đạt được nhờ độ tin cậy cao của động cơ và hệ thống phục vụ, nhờ thực hiện đúng đắn các chỉ dẫn,...

  pdf9p hoa_thuyvu 14-10-2011 72 13   Download

 • NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG CHO ĐCĐT TÀU QUÂN SỰ VÀ ĐẶC ĐIỂM KHAI THÁC HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU 6.1. Các yêu cầu đặt ra cho nhiên liệu ĐCĐT tàu quân sự - Trong quá trình khai thác động cơ, người khai thác sử dụng trước hết phải nắm chắc loại nhiên liệu của động cơ và những nhiên liệu tương đương… -

  pdf16p hoa_thuyvu 14-10-2011 49 13   Download

 • Độ hao mòn các chi tiết ĐCĐT tàu quân sự hệ thống kiểm tra và sửa chữa định kỳh 13.1. Các nguyên nhân và các tính chất gây hao mòn của các chi tiết trong ĐCĐT Trạng thái kỹ thuật của động cơ trong quá trình khai thác do sự mòn nên dần dần bị thay đổi: công suất bị giảm, tiêu hao nhiên liệu và dầu nhờn tăng lên, mức ồn và độ rung động tăng.

  pdf10p hoa_thuyvu 14-10-2011 60 12   Download

 • Bôi trơn cho ĐCĐT tàu quân sự đặc điểm Khai thác hệ thống bôi trơn® 7.1. Các đặc điểm bôi trơn ĐCĐT Thời hạn phục vụ và độ tin cậy của ĐCĐT phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả bôi trơn các chi tiết làm việc, chất lợng dầu và chất phụ gia đợc sử dụng, chất lợng lọc và làm mát dầu bôi trơn. Chế độ bôi trơn tối u phải đảm bảo ma sát ớt của các chi tiết ĐCĐT.

  pdf17p hoa_thuyvu 14-10-2011 60 10   Download

 • Bài viết đưa ra những luận cứ khoa học góp phần xây dựng quy chế pháp lý cho tàu thuyền nói chung và quy chế của tàu quân sự nước ngoài nói riêng trong Dự thảo Luật các vùng biển Việt Nam.

  pdf9p vinaruto2711 05-04-2019 3 0   Download

 • Cơ sở lý thuyết khai thác ĐCĐT xây dựng trên sự hiểu biết chắc chắn những kiến thức về kết cấu, lý thuyết các quá trình công tác trong ĐCĐT, máy tăng áp và tua bin khí, tự động điều chỉnh và các vấn đề khác. Thực tế khai thác hệ động lực điêden được xây dựng trên những kinh nghiệm sử dụng các điêden tàu quân sự hàng ngày và trong các điều kiện chiến đấu, trên những kết quả nghiên cứu ở nhà máy và các phòng thí nghiệm....

  doc34p vannghiamt07 08-07-2010 169 66   Download

 • - Trong quá trình khai thác động cơ, người khai thác sử dụng trước hết phải nắm chắc loại nhiên liệu của động cơ và những nhiên liệu tương đương… - Khi dùng sai (loại nhiên liệu khác) có thể làm xấu quá trình công tác, giảm tính kinh tế, tăng ứng suất nhiệt và ứng suất cơ khí, làm tăng khả năng tạo tro, động cơ khó khởi động. - Do đặc điểm tàu quân sự dùng động cơ cao tốc nên nhiên liệu cần có các yêu cầu cao, quan trọng nhất là các yêu cầu sau:...

  doc15p vannghiamt07 08-07-2010 68 34   Download

 • Phạm vi làm việc của ĐCĐT nói chung là miền giới hạn bởi: trục hoành (n), các đường vuông góc với trục hoành đi qua các điểm tốc độ vòng quay nhỏ nhất và tốc độ vòng quay cực đại, và đường đặc tính ngoài. Các động cơ tàu quân sự (động cơ chính) dùng để quay chân vịt cố định bước và chân vịt biến bước, tạo ra lực đẩy để tàu chuyển động thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật của tàu....

  doc34p vannghiamt07 08-07-2010 101 31   Download

 • ĐIỀU CHỈNH VÀ THỬ NGHIỆM ĐCĐT 10.1. Ý nghĩa của việc điều chỉnh động cơ và trình tự thực hiện 10.1.1. Khái niệm về điều chỉnh và các thông số điều chỉnh động cơ 1. Khái niệm Điều chỉnh động cơ là việc xác lập các giá trị các thông số mà với chúng trong các điều kiện bình thường động cơ phát ra công suất định mức khi số vòng quay toàn bộ và khi các chỉ tiêu kiểm tra sự làm việc của tất cả các xy lanh không ra ngoài giới hạn đã cho trong thuyết...

  pdf48p hoa_thuyvu 14-10-2011 68 14   Download

 • Bảo dưỡng thường ngày động cơ nhằm mục đích duy trì tình trạng sẵn sàng làm việc của động cơ trong toàn bộ thời hạn khai thác của nó. Bảo dưỡng đúng quy định động cơ đảm bảo tốc độ hành trình cần thiết và các chất lượng cơ động của tàu chiến, sự làm việc liên tục lâu dài không hư hỏng và gãy vỡ, nhận được công suất máy yêu cầu khi tiêu hao nhiên liệu cực tiểu.

  doc7p vannghiamt07 08-07-2010 100 17   Download

 • CÁC CHẾ ĐỘ SẤY NÓNG VÀ DỪNG ĐỘNG CƠ 5.1. Ý nghĩa của chế độ sấy nóng Chế độ sấy nóng là chế độ không ổn định, các thông số liên tục biến đổi theo thời gian... đòi hỏi người khai thác phải hết sức chú ý. Chế độ sấy nóng có ý nghĩa: - ổn định trạng thái nhiệt của động cơ sau khi khởi động, trước khi nhận tải để tránh ứng suất đột ngột...

  pdf8p hoa_thuyvu 14-10-2011 53 11   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf28p hoamai_do 01-02-2013 24 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Tàu quân sự
p_strCode=tauquansu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản