intTypePromotion=1
ADSENSE

Thạch địa hóa

Xem 1-20 trên 398 kết quả Thạch địa hóa
 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: đặc điểm thạch học, thạch địa hóa granitoid vùng núi hòn thùng và châu viên, long hải, bà rịa -vũng tàu', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p can_loc 27-07-2012 105 13   Download

 • Các đá diabaz lộ ra ở khu vực Trại Mát dưới dạng các đai mạch xuyên cắt qua các thành tạo xâm nhập granitbiotit sáng màu hạt trung –thô của phức hệ Ankroet. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các đặc điểm thạch học khoáng vật, thạch địa hóa các đá diabaz khu vực trại mát, Đà Lạt.

  pdf7p baoanhlib 24-01-2017 57 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày đá có sự làm giàu của các nguyên tố lipthophyl với chỉ số Cs, Rb và Pb cao; dị thường âm Nb, Ta và đặc biệt là Eu rất mạnh, chỉ số Eu/Eu* thấp (0,041 – 0,056). Các đặc điểm thạch học khoáng vật và thạch địa hóa đều cho thấy granitoid khối Chu Lai mang đặc điểm S-granite, có thể được hình thành trong quá trình va chạm mảng giữa hai mảng Indochina và South China trong giai đoạn Paleozoi sớm..

  pdf11p elandorr 03-12-2019 22 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu những đặc trưng cơ bản về thạch học - khoáng vật, thạch địa hóa của granitoid khối Tà Kou khá tương đồng với tài liệu đo vẽ địa chất của các nhà địa chất trước đây 2–4 được xếp vào phức hệ Định Quán.

  pdf19p quenchua7 07-08-2020 21 1   Download

 • Kết quả nghiên cứu granitoit khối Châu Viên cho thấy: 1. Khối được cấu tạo bởi các pha xâm nhập, bao gồm:Pha xâm nhập chính: granit biotit, granit biotit có hornblen; Pha xâm nhập phụ: granit hạt nhỏ và Pha đá mạch: granit aplit, pegmatoit. 2. Các đá bị biến đổi hậu magma mạnh mẽ nhưng không đều, gồm các quá trình: albit hoá, microclin hoá, thạch anh hóa; trong đó, albit hoá phát triển mạnh và đều khắp hơn microclin hoá. 3. Các đá thuộc loạt vôi-kiềm,...

  pdf14p can_loc 28-07-2012 75 12   Download

 • Những đặc điểm khoáng vật tạo đá và đặc điểm địa hóa này cho thấy granite kiềm khối Mường Hum thuộc loại Agranit. So sánh với các granite kiềm khu vực phụ cận giai đoạn Permi muộn-Triat sớm, cho thấy đặc điểm địa hóa granite kiềm khối Mường Hum tương đồng với các granite kiềm Phu Sa Phìn, Phan Si Pan, Yê Yên Sun và Nậm Xe-Tam Đường Tây Bắc Việt Nam cũng như granite kiềm Taihe và Panzhihua Nam Trung Hoa. Đới Phan Si Pan có thể là một phần bị dị chuyển của các thành tạo magma rộng lớn Emeishan do hoạt động dịch trượt trái của đới trượt Sông Hồng trong giai đoạn Kainozoi.

  pdf10p ironman1234 06-06-2018 46 2   Download

 • Kết quả nghiên cứu granitoit khối Châu Viên cho thấy: 1. Khối được cấu tạo bởi các pha xâm nhập, bao gồm:Pha xâm nhập chính: granit biotit, granit biotit có hornblen; Pha xâm nhập phụ: granit hạt nhỏ và Pha đá mạch: granit aplit, pegmatoit. 2. Các đá bị biến đổi hậu magma mạnh mẽ nhưng không đều, gồm các quá trình: albit hoá, microclin hoá, thạch anh hóa; trong đó, albit hoá phát triển mạnh và đều khắp hơn microclin hoá.

  pdf14p loki1234 24-05-2018 47 0   Download

 • Tổ hợp ( thành tạo ophiolit Kon Tum đã được xác lập và mô tả khái quát ( Huỳnh Trung và nnk,2008,2009). Mặt cắt của tổ hợp ophiolit Kon Tum từ dưới lên gồm các thành tạo secpentinit (apodunit…) phức hệ Hiệp Đức, tiếp dần lên các các thành tạo magma xâm nhập pyroxenit, gabro phức hệ Ngọc Hồi và trên cùng là các thành tạo magma phun trào chủ yếu là bazan loạt toleit bị biến đổi (biến chất) với nhiều mức độ khác nhau thành tạo các đá pocfiroit, đá phiến lục có thành phần hóa học là...

  pdf28p anbedung 15-03-2013 127 22   Download

 • Đối tượng cuối và đối tượng trung gian; vành phân tán địa hóa; phương pháp thạch địa hóa nguyên sinh; khảo sát địa hóa đá gốc; quy mô phân tán địa hóa nguyên sinh; phương pháp địa hóa thứ sinh; phân loại các vành phân tán thạch địa hóa thứ sinh... Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf10p bibianh 26-09-2019 26 3   Download

 • Khu vực nghiên cứu nằm ở vùng Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thành phần thạch học gồm granit biotit hạt vừa, granit biotit hạt nhỏ. Đá mạch gồm granit aplit, aplit và pegmatoit. Thành phần khoáng vật chính là plagioclas, feldspat kali, thạch anh, biotit và ít hornblend. Khoáng vật phụ thường gặp là zircon, orthit, sphen, magnetit. Hầu hết các đá bị biến đổi hậu magma mạnh mẽ, chủ yếu là các quá trình albit hóa và microclin hóa. Các đá có hàm lượng SiO2 = 72.68 - 76.06%, Al2O3 = 12.06 - 13.70%, Na2O = 3.24 - 4.06%, K2O = 4.18 - 5.12%.

  pdf8p loki1234 24-05-2018 51 3   Download

 • Nội dung bài viết là neu lên Kkhối magma mafic khu vực Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh (Đồi 95) được phát hiện vào năm 1986 và được xếp vào phức hệ Tây Ninh. Thành phần thạch học của khối xâm nhập này được làm sáng tỏ qua các lỗ khoan năm 2013 bao gồm gabrodiorit, gabronorit, gabro, gabropyroxenit và pyroxenit.

  pdf17p hulk1234 01-06-2018 32 2   Download

 • Các thành tạo magma xâm nhập khối Hòn Đất, Hòn Me thuộc địa phận xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Chúng lộ ra dưới dạng các núi sót trên địa hình đồng bằng thấp với mạng lưới kênh rạch tự nhiên và nhân tạo phát triển. Tài liệu nghiên cứu địa chất của nhóm tác giả cho thấy các thành tạo magma xâm nhập lộ ra ở đây chủ yếu gồm các đá monzogabrodiorit, monzodiorit, monzonit và monzogranodiorit.

  pdf7p loki1234 24-05-2018 52 1   Download

 • Granitoid khối Xả Yủ có dạng gần đẳng thước với diện lộ khoảng 7,5 km2 . Thành phần thạch học của khối gồm granite biotite hạt vừalớn, granite biotite hạt nhỏ, đá mạch là mạch permatite, aplite. Thành phần khoáng vật chính là plagioclase, potassium felspate, thạch anh, biotite, muscovite, hornblen. Khoáng vật phụ thường gặp là zircon, orthite, apatite.

  pdf14p ironman1234 06-06-2018 32 1   Download

 • Granitoid khối Hòn Rồng có dạng địa hình đồi núi cao, với độ cao tuyệt đối là 728 m, tương đối đẳng thước, hơi kéo dài theo phương Tây Bắc - Đông Nam, có diện lộ khoảng 29 km2 . Thành phần thạch học chủ yếu gồm granit biotit hạt vừa (pha 2), thứ yếu là granit hạt nhỏ (pha 3), các đá mạch là granit aplit và pegmatit và ít thể tù granodiorit (pha 1) trong granit biotit hạt vừa.

  pdf18p vitomato2711 11-03-2020 18 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm sáng tỏ đặc điểm cấu trúc địa chất, đặc điểm thạch học, thạch địa hóa, thành phần đồng vị,xác định thời gian thành tạo, bối cảnh kiến tạo, nguồn gốc và khả năng liên quan khoáng hóa các thành tạo granitoid phức hệ Mường Lát thuộc đới Tây Bắc Bộ.

  pdf167p capheviahe28 01-03-2021 11 4   Download

 • Luận án "Phân tích đặc điểm địa hóa và thạch học của đá mẹ than và sét than trầm tích Miocen khu vực phía bắc bể trầm tích sông Hồng" thực hiện nghiên cứu với mục tiêu để đưa ra đầy đủ các thông tin về đặc điểm, nguồn gốc, loại vật liệu, môi trường thành tạo, điều kiện bảo tồn, mức độ biến chất và khả năng sinh HC của than và sét than trong trầm tích Miocene khu vực nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p longnguyentran000 23-12-2016 65 7   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày phân loại đồng vị, các đồng vị có nguồn gốc từ vũ trụ, phân loại đồng vị theo tính phóng xạ, các đồng vị có nguồn gốc trái đất, các đồng vị phóng xạ, các đồng vị phóng xạ và vấn đề định tuổi, các đồng vị phóng xạ và thạch luận nguồn gốc, địa hoá các đồng vị bền, các đồng vị oxy...

  pdf9p vinhsolax 14-09-2019 12 0   Download

 • Lamproit Tây Bắc Bộ được Lacroix mô tả lần đầu tiên vào năm 1933 và đặt tên là cocit. Sau đó các nhà địa chất Liên Xô và Việt Nam đều cho rằng chúng là nhóm đá Porphyrit sẫm màu, có thành phần mafic cao kiềm Kali và giàu nguyên tố vết. Tuy đã được nghiên cứu chi tiết ở các mức độ và khía cạnh khác nhau nhưng vấn đề về thạch luận ngồn gốc vẫn chưa được làm sáng tỏ, bài viết sẽ trình bày chi tiết hơn về nguồn gốc của Lamproit Tây Bắc Bộ thông qua góc nhìn địa hóa nguyên tố vết.

  pdf9p gaunguyen6789 16-09-2019 15 0   Download

 • Tóm tắt :Tổ hợp ( thành tạo ophiolit Kon Tum đã được xác lập và mô tả khái quát ( Huỳnh Trung và nnk,2008,2009). Mặt cắt của tổ hợp ophiolit Kon Tum từ dưới lên gồm các thành tạo secpentinit (apodunit…) phức hệ Hiệp Đức, tiếp dần lên các các thành tạo magma xâm nhập pyroxenit, gabro phức hệ Ngọc Hồi và trên cùng là các thành tạo magma phun trào chủ yếu là bazan loạt toleit bị biến đổi (biến chất) với nhiều mức độ khác nhau thành tạo các đá pocfiroit, đá phiến lục có thành phần hóa...

  pdf28p anbedung 15-03-2013 122 27   Download

 • Khu vực nghiên cứu nằm ở phía đông nam Long Hải, bao gồm núi Châu Viên (327m) và phần phía nam núi Hòn Thùng (gọi chung là khối Châu Viên), phân bố dọc ven biển tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu), diện lộ khoảng 30km2, kéo dài theo phương đông bắc-tây nam. Khối bị phân cắt mạnh bởi các hệ thống khe nứt phát triển theo các phương: kinh tuyến, vĩ tuyến, đông bắc– tây nam; mật độ trung bình 10 ÷15 khe nứt/m2; trong đó, phát triển mạnh là hệ phương đông bắc–tay nam. Các khe nứt thường được lấp đầy bởi thạch anh (1÷7 mm,...

  pdf14p muoind84 03-05-2013 78 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thạch địa hóa
p_strCode=thachdiahoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2