intTypePromotion=3
ADSENSE

Thang đo Cronbach’s Alpha

Xem 1-20 trên 34 kết quả Thang đo Cronbach’s Alpha
 •  Bài giảng "Kiểm định thang đo" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, mối quan hệ giữa biến tiềm ẩn và biến đo lường, tiêu chuẩn đánh giá thang đo, phân tích khám phá nhân tố EFA,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_07 16-12-2015 72 15   Download

 • Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu các yếu tố tác động trực tiếp đến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu được thực hiện với 50 doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần 1 với 250 phiếu được phát ra. Thang đo được kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội qua phần mềm SPSS.

  pdf10p hanh_tv23 26-03-2019 16 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu nhận dạng và xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm vật liệu nhẹ thạch cao từ các khách hàng tổ chức tại thị trong thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua phỏng vấn trực tiếp 331 người quyết định mua vật liệu nhẹ thạch cao của tổ chức theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định độ tin cậy của thang đo hệ số Cronbach alpha, nghiên cứu này đã xác định được tám yếu tố tác động đến quyết định vật liệu thạch cao, tập trung vào thương hiệu Gyproc và Lagyp.

  pdf10p vihana2711 09-07-2019 20 5   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên khối hành chính ở tỉnh Bình Dương. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 304 quan sát nhân viên khối văn phòng ở Bình Dương, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: Thống kê mô tả, kiểm tra thang đo cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy.

  pdf7p hanh_tv22 22-03-2019 24 3   Download

 • Nghiên cứu xây dựng thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích cronbach’s alpha, phân tích nhân tố để kiểm định và xác định thang đo. Từ đó, nghiên cứu sử dụng hàm hồi quy để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc động viên nhân viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ gồm có: các quy định và chính sách; quan hệ làm việc; công việc thú vị; phúc lợi xã hội....

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 94 16   Download

 • Trung bình Cronbach Tương quan thang đo nếu Alpha nếu loại biến tổng loại biến biến Tan-1 Tan-2 Tan-3 Tan-4 Tan-5 14.75 14.94 15.02 14.98 14.96 0.539 0.657 0.571 0.691 0.551 0.796 0.754 0.778 0.744 0.784 Bảng 4.4(a): Độ tin cậy Cronbach Alpha - Phương tiện hữu hình Cronbach’s Alpha N 0.773 5 Trung bình Cronbach Tương quan thang đo nếu Alpha nếu loại biến tổng loại biến biến Res-1 Res-2 Res-3 Res-4 Res-5 13.89 13.94 14.25 13.87 14.03 0.565 0.530 0.587 0.578 0.482 0.725 0.736 0.717 0.724 0.754 Bảng 4.4(c): Độ tin cậy Cronbach Alpha - Đáp ứng Cronbach’s Alpha N 0.799...

  pdf13p ttcao1 29-07-2011 94 34   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với Khu Công nghiệp Long Đức ở thành phố Trà Vinh. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến trong nghiên cứu để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với khu công nghiệp Long Đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen17 13-02-2017 64 5   Download

 • Mục tiêu của bài viết nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên khoa Kinh tế, Luật đối với công tác đào tạo tại Khoa. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy Binary Logistic trong nghiên cứu để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên.

  pdf9p thanhtrieung 06-09-2018 63 4   Download

 • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) sau khi tiến hành kiểm định thang đo Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), đồng thời kiểm định mối liên hệ giữa mức độ áp dụng chuẩn mực kế toán và lợi ích áp dụng chuẩn mực kế toán.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 73 2   Download

 • Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (BVST), bằng việc phỏng vấn 216 nhân viên. Thang đo chỉ số mô tả công việc (JDI) đã được điều chỉnh phù hợp, được đánh giá bằng công cụ Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy.

  pdf11p hanh_tv23 26-03-2019 29 3   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Bến Tre. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 297 sinh viên. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội.

  pdf9p hanh_tv22 22-03-2019 53 3   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá được các yếu tố về hiệu quả các dự án ODA đang được triển khai tại khu vực và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0,7. Những yếu tố thể hiện hiệu quả vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả các dự án ODA đang được thực hiện tại khu vực Tây Bắc là chưa cao.

  pdf13p viboruto2711 17-05-2019 30 0   Download

 • Thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay phát triển rất sôi động, đặc biệt là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) với hơn 40 ngân hàng tham gia phát hành loại thẻ này bao gồm các ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. Với dân số hơn 80 triệu ngƣời và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam đƣợc coi là thị trƣờng tiềm năng cho...

  pdf85p matbuon_266 17-07-2012 427 175   Download

 • Bài viết lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên quan để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đông Á. Mô hình kế thừa có điều chỉnh thang đo của Singh (2004) và Mowday và cộng sự (1979). Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để sàng lọc và rút trích các nhân tố đạt yêu cầu.

  pdf11p manutd1907 01-07-2015 154 27   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp. HCM. Thông qua việc thu thập thông tin thứ cấp, bảng phỏng vấn được xây dựng dựa trên trên thang đo Likert 5 điểm, sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của thang đo, tiếp đến, phân tích nhân tố khám phá được sử dụng nhằm loại bỏ các nhân tố không ảnh hưởng.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 42 9   Download

 • Nghiên cứu này nhằm nhận dạng các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua đàn piano kỹ thuật số của khách hàng tại TPHCM, thông qua phỏng vấn 200 khách hàng đã từng mua và trực tiếp ra quyết định mua đàn. Phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội.

  pdf15p hanh_tv23 26-03-2019 39 2   Download

 • Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của cộng đồng dân cư địa phương đối với sự phát triển của khu công nghiệp Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát 180 chủ hộ gia đình sinh sống quanh khu công nghiệp Lương Sơn và sử dụng phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân địa phương đối với khu công nghiệp Lương Sơn.

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 31 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu về các tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại các DNVVN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát 200 DNVVN tại Đồng Nai và xử lý phân tích bằng phần mềm SPSS 20.

  pdf5p viboruto2711 21-05-2019 20 0   Download

 • Nghiên cứu tìm hiểu các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả của hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả mẫu, phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 216 hợp tác xã trên địa bàn TPHCM.

  pdf21p vieeinstein2711 29-07-2019 38 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch ở Kiên Giang. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 295 du khách. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA). Kết quả có 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách bao gồm “sự tiện nghi của cơ sở lưu trú”, “phương tiện...

  pdf12p sunshine_7 23-07-2013 327 101   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thang đo Cronbach’s Alpha
p_strCode=thangdocronbachsalpha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản