intTypePromotion=1
ADSENSE

Thang đo Cronbach’s Alpha

Xem 1-20 trên 59 kết quả Thang đo Cronbach’s Alpha
 •  Bài giảng "Kiểm định thang đo" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha, mối quan hệ giữa biến tiềm ẩn và biến đo lường, tiêu chuẩn đánh giá thang đo, phân tích khám phá nhân tố EFA,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf35p doinhugiobay_07 16-12-2015 87 15   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu nhận dạng và xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm vật liệu nhẹ thạch cao từ các khách hàng tổ chức tại thị trong thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua phỏng vấn trực tiếp 331 người quyết định mua vật liệu nhẹ thạch cao của tổ chức theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. Thông qua phân tích nhân tố khám phá EFA, kiểm định độ tin cậy của thang đo hệ số Cronbach alpha, nghiên cứu này đã xác định được tám yếu tố tác động đến quyết định vật liệu thạch cao, tập trung vào thương hiệu Gyproc và Lagyp.

  pdf10p vihana2711 09-07-2019 34 7   Download

 • Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu các yếu tố tác động trực tiếp đến quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 1, tỉnh Bình Dương. Nghiên cứu được thực hiện với 50 doanh nghiệp trong KCN Sóng Thần 1 với 250 phiếu được phát ra. Thang đo được kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội qua phần mềm SPSS.

  pdf10p hanh_tv23 26-03-2019 37 6   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân viên khối hành chính ở tỉnh Bình Dương. Dựa vào dữ liệu được thu thập từ 304 quan sát nhân viên khối văn phòng ở Bình Dương, dữ liệu được xử lý bằng công cụ SPSS: Thống kê mô tả, kiểm tra thang đo cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy.

  pdf7p hanh_tv22 22-03-2019 42 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm kiểm định thang đo chất lượng đào tạo MBA tại Việt Nam. Phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích nhân tố khẳng định CFA được sử dụng để kiểm định thang đo với sự trợ giúp của phần mềm SPSS và AMOS. Kết quả nghiên cứu trên mẫu khảo sát gồm 307 học viên MBA của các trường Đại học công lập và ngoài công lập tại TP.HCM.

  pdf12p queencongchua3 09-09-2019 17 1   Download

 • Nghiên cứu xây dựng thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích cronbach’s alpha, phân tích nhân tố để kiểm định và xác định thang đo. Từ đó, nghiên cứu sử dụng hàm hồi quy để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc động viên nhân viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thang đo động viên nhân viên khối văn phòng ở thành phố Cần Thơ gồm có: các quy định và chính sách; quan hệ làm việc; công việc thú vị; phúc lợi xã hội....

  pdf10p sunshine_7 19-07-2013 103 16   Download

 • Nghiên cứu cắt ngang với phương pháp chọn mẫu thuận tiện trên 200 bệnh nhân đã được chẩn đoán THA đến khám tại phòng khám chuyên khoa Bệnh viện Quận 2. Các đối tượng tham gia được phỏng vấn trực tiếp để hoàn thành bộ câu hỏi. Các thông tin trên bệnh án cũng được ghi nhận. Tính tin cậy của thang đo được đánh giá bằng chỉ số alpha Cronbach. Các yếu tố liên quan đến KAP được xác định bằng kiểm định Chi bình phương hoặc Fisher.

  pdf9p nhadamne 03-02-2020 66 9   Download

 • Trung bình Cronbach Tương quan thang đo nếu Alpha nếu loại biến tổng loại biến biến Tan-1 Tan-2 Tan-3 Tan-4 Tan-5 14.75 14.94 15.02 14.98 14.96 0.539 0.657 0.571 0.691 0.551 0.796 0.754 0.778 0.744 0.784 Bảng 4.4(a): Độ tin cậy Cronbach Alpha - Phương tiện hữu hình Cronbach’s Alpha N 0.773 5 Trung bình Cronbach Tương quan thang đo nếu Alpha nếu loại biến tổng loại biến biến Res-1 Res-2 Res-3 Res-4 Res-5 13.89 13.94 14.25 13.87 14.03 0.565 0.530 0.587 0.578 0.482 0.725 0.736 0.717 0.724 0.754 Bảng 4.4(c): Độ tin cậy Cronbach Alpha - Đáp ứng Cronbach’s Alpha N 0.799...

  pdf13p ttcao1 29-07-2011 102 34   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với Khu Công nghiệp Long Đức ở thành phố Trà Vinh. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến trong nghiên cứu để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với khu công nghiệp Long Đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p bautroibinhyen17 13-02-2017 89 5   Download

 • Mục tiêu của bài viết nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên khoa Kinh tế, Luật đối với công tác đào tạo tại Khoa. Bài viết sử dụng phương pháp kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy Binary Logistic trong nghiên cứu để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên.

  pdf9p thanhtrieung 06-09-2018 79 5   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự doanh nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng Bến Tre. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát thực tế 297 sinh viên. Số liệu được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS, kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, mô hình phân tích nhân tố khám phá (EFA) kết hợp với hồi quy tuyến tính bội.

  pdf9p hanh_tv22 22-03-2019 69 4   Download

 • Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng (BVST), bằng việc phỏng vấn 216 nhân viên. Thang đo chỉ số mô tả công việc (JDI) đã được điều chỉnh phù hợp, được đánh giá bằng công cụ Cronbach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy.

  pdf11p hanh_tv23 26-03-2019 46 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu là để xác định ảnh hưởng của một số yếu tố quảng bá được lựa chọn đối với tài sản thương hiệu. Thứ nhất, kỹ thuật nhóm tập trung được áp dụng để xây dựng quy mô. Sau đó, kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu. Thang đo được điều tra bằng phân tích Cronbach Alpha và EFA. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu được xác minh bằng mô hình MLR.

  pdf13p nguathienthan1 20-11-2019 25 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả sử dụng mô hình phương trình cấu trúc (SEM) sau khi tiến hành kiểm định thang đo Cronbach Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), đồng thời kiểm định mối liên hệ giữa mức độ áp dụng chuẩn mực kế toán và lợi ích áp dụng chuẩn mực kế toán.

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 88 2   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực Tây Bắc, với mục đích đánh giá được các yếu tố về hiệu quả các dự án ODA đang được triển khai tại khu vực và các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, dữ liệu khảo sát sau khi tiến hành kiểm định, các thang đo khảo sát đều đảm bảo độ tin cậy với hệ số Cronbach-alpha đều đạt mức trên 0,7. Những yếu tố thể hiện hiệu quả vẫn có một vài điểm hạn chế, điều này cho thấy hiệu quả các dự án ODA đang được thực hiện tại khu vực Tây Bắc là chưa cao.

  pdf13p viboruto2711 17-05-2019 44 2   Download

 • Thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay phát triển rất sôi động, đặc biệt là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) với hơn 40 ngân hàng tham gia phát hành loại thẻ này bao gồm các ngân hàng thƣơng mại quốc doanh, ngân hàng thƣơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh và các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài. Với dân số hơn 80 triệu ngƣời và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam đƣợc coi là thị trƣờng tiềm năng cho...

  pdf85p matbuon_266 17-07-2012 480 180   Download

 • Bài viết lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu liên quan để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động đến sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đông Á. Mô hình kế thừa có điều chỉnh thang đo của Singh (2004) và Mowday và cộng sự (1979). Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để sàng lọc và rút trích các nhân tố đạt yêu cầu.

  pdf11p manutd1907 01-07-2015 181 27   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tp. HCM. Thông qua việc thu thập thông tin thứ cấp, bảng phỏng vấn được xây dựng dựa trên trên thang đo Likert 5 điểm, sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của thang đo, tiếp đến, phân tích nhân tố khám phá được sử dụng nhằm loại bỏ các nhân tố không ảnh hưởng.

  pdf10p quaymax4 05-09-2018 55 10   Download

 • Nghiên cứu tìm hiểu các thành phần của thực tiễn quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả của hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả mẫu, phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến. Dữ liệu được thu thập từ khảo sát 216 hợp tác xã trên địa bàn TPHCM.

  pdf21p vieeinstein2711 29-07-2019 52 4   Download

 • Nghiên cứu này nhằm nhận dạng các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua đàn piano kỹ thuật số của khách hàng tại TPHCM, thông qua phỏng vấn 200 khách hàng đã từng mua và trực tiếp ra quyết định mua đàn. Phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội.

  pdf15p hanh_tv23 26-03-2019 58 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thang đo Cronbach’s Alpha
p_strCode=thangdocronbachsalpha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2