intTypePromotion=1
ADSENSE

Thang đo lãnh đạo

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thang đo lãnh đạo
 • “Các vấn đề liên Triều” và những rào cản trong việc giải quyết “các vấn đề liên Triều” thời hậu chiến là một vấn đề khoa học cần được nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện. Việc nghiên cứu "Những rào cản trong tiến trình giải quyết “Các vấn đề liên triều”" sẽ góp phần hoàn thiện các nghiên cứu về bán đảo Triều Tiên sau chiến tranh 1950 - 1953, làm rõ những yếu tố quốc tế và khu vực tác động đến những chuyển biến trên bán đảo Triều Tiên thời kì hậu chiến tranh Lạnh, và ở góc độ nào đó có thể giúp lí giải mối quan hệ phức tạp, thăng trầm trong quan hệ liên Triều.

  pdf9p runordie2 07-06-2022 10 1   Download

 • Trong tháng X năm 2020, một số đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất và tính mạng con người. Với mục tiêu đúc kết kinh nghiệp dự báo mưa lớn dị thường ở Trung Bộ, nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích synop để phân tích các đợt mưa lớn trong tháng X năm 2020 dựa trên xem xét hình thế hoàn lưu quy mô lớn từ số liệu tái phân tích.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 27 1   Download

 • Ở Việt Nam, du lịch đang có những bước phát triển ổn định, ngày càng đóng góp lớn cho nền kinh tế. Hoạt động du lịch phát triển trên tất cả lãnh thổ và khu vực các tỉnh, thành từ đô thị đến nông thôn, từ vùng ven biển, hải đảo đến vùng núi, cao nguyên. Bài viết này nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Tỉnh, những hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

  pdf9p vilouispasteur 11-03-2022 18 3   Download

 • Đề tài tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực tiễn vấn đề chủ quyền biển, đảo và công tác ngoại giao nhân dân của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (từ tháng 5 năm 2011 đến tháng 10 năm 2015), chỉ ra những mặt đạt được và hạn chế của công tác ngoại giao nhân dân, từ đó đề xuất những giải pháp mới, tích cực và hiệu quả hơn góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo đất nước.

  pdf5p vikissinger 03-03-2022 21 4   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu phong cách lãnh đạo tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An, qua đó giúp các nhà lãnh đạo điều chỉnh động lực làm việc của mình nhằm tăng động lực làm việc cho nhân viên.

  pdf6p vialexanderfleming 09-02-2022 14 3   Download

 • Trình bày kết quả nghiên cứu bao gồm: Thống kê mô tả 05 yếu tố thuộc nhân khẩu học của người lao động: Giới tính, Độ tuổi, Thời gian làm việc, Thu nhập, Trình độ học vấn; Kiểm định độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy các yếu tố thuộc mô hình nghiên cứu đều đạt độ tin cậy cao; Phân tích nhân tố khám phá – EFA cho thấy 06 nhóm nhân tố kết quả đều tương ứng với mô hình nghiên cứu mà tác giả đề xuất; Phân tích tương quan tuyến tính, Phân tích tương quan hồi quy cho thấy 06 biến độc lập tác động đến sự gắn kết của người lao động.

  pdf7p vihassoplattner 04-01-2022 25 2   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các cơ sở lý luận khoa học liên quan đến động lực làm việc và mối liên hệ giữa các nhân tố như môi trường làm việc, chính sách lương-thưởng-phúc lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp và lãnh đạo, chính sách đào tạo và thăng tiến, đặc điểm công việc đối với động lực làm việc. Trên cơ sở đó đề ra mô hình nghiên cứu những nhân tố cơ bản tác động đến động lực làm việc của công chức và người lao động tại Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đưa ra giải pháp giúp nâng cao động lực làm việc của cán bộ công chức, người lao động tại Cục Thống Kê Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf98p guitaracoustic04 20-12-2021 14 3   Download

 • Ebook Từ điển Địa danh văn hóa và thắng cảnh Việt Nam với mục tiêu nhằm cung cấp cho đông đảo độc giả trong và ngoài nước một ý niệm tổng quan về bức tranh di sản văn hóa Việt Nam và sự phân bố (tự nhiên) của các loại hình di sản văn hóa trên lãnh thổ Việt Nam, để họ có dịp hưởng thụ, từ đó thể hiện thái độ và tình cảm của mình đối với thứ của cải vô cùng quý giá này của dân tộc góp sức gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa của Việt Nam, làm phong phú đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong xã hội hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách.

  pdf668p canhvatxanhbaola 08-12-2021 29 8   Download

 • Luận án nghiên cứu về mối quan hệ giữa vốn xã hội với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dệt may tại khu vực phía Nam, Việt Nam, thông qua xem xét vai trò trung gian của hai yếu tố tiếp thu kiến thức và đổi mới sản phẩm. Sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp gồm: (1) Nghiên cứu định tính khám phá mô hình và hiệu chỉnh thang đo các yếu tố; (2) Nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Thu thập dữ liệu trong nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao và cấp trung đại diện cho 293 doanh nghiệp.

  doc287p vilarrypage 21-11-2021 31 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là điều chỉnh thang đo Phong cách lãnh đạo mới về chất vào điều kiện Việt Nam; phân tích ảnh hưởng của Phong cách lãnh đạo mới về chất đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên; đưa ra một số giải pháp áp dụng hiệu quả và toàn diện phong cách lãnh đạo mới về chất để nâng cao sự thỏa mãn và lòng trung thành của nhân viên trong điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf95p closefriend05 24-10-2021 24 7   Download

 • Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu tư liệu để phân tích cơ sở và những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin. Qua đó khẳng định, chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nguyên tắc của Đảng và là nguyên nhân mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p quakhumetmoi 01-10-2021 70 5   Download

 • Đề tài định lượng phong cách lãnh đạo và ý thức gắn kết của tổ chức dựa theo định nghĩa và thang đo hiện đại về phong cách lãnh đạo và gắn kết tổ chức. Điều này giúp các doanh nghiệp tiếp cận các khái niệm mới về hành vi tổ chức, so sánh chúng với các khái niệm cổ điển thường sử dụng và tự đúc kết ra cách thức phù hợp. Đồng thời, các con số định lượng là thước đo cho thấy thực trạng về lãnh đạo và gắn kết nói chung ở các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf135p beloveinhouse09 24-09-2021 27 12   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên khối bán hàng tại Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (DHG). Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm bảy nhân tố: Lương, thưởng và phúc lợi; Điều kiện làm việc; Đồng nghiệp; Đào tạo và thăng tiến; Mục tiêu công việc; Lãnh đạo và Văn hóa doanh nghiệp. Kết quả phân tích dữ liệu bằng bảng câu hỏi khảo sát với toàn bộ 300 nhân viên khối bán hàng tại DHG, được xử lý thông qua các bước thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy của thang đo, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính đa biến.

  pdf18p schindler 19-09-2021 33 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là xây dựng và điều chỉnh thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên trường. Kiểm định mô hình và xác định mức độ tác động của từng yếu tố đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo của sinh viên khi trường. Đưa ra các hàm ý nghiên cứu để giúp lãnh đạo nhà trường đưa ra những quyết định quản trị phù hợp để nâng cao sự hài lòng của sinh viên.

  pdf114p therioheist 04-09-2021 38 5   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chính quy không chuyên ngữ tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐH KTQD). Phương pháp định lượng thông qua bảng câu hỏi khảo sát cho sinh viên được thiết kế dựa trên cơ sở thang đo nháp phát triển từ kết quả nghiên cứu định tính qua việc phỏng vấn giảng viên cơ hữu đang giảng dạy tiếng Anh không chuyên, cán bộ lãnh đạo Khoa,...

  pdf12p vinayeon2711 17-08-2021 26 3   Download

 • Kết quả nghiên cứu đưa ra bộ thang đo đo lường lòng trung thành thương hiệu trong lĩnh vực giáo dục đại học học tại thị trường Tp. HCM. Đồng thời, kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo giúp lãnh đạo nhà trường nhận diện rõ hơn thành phần quan trọng nhất trong các thành phần đo lường lòng trung thành thương hiệu, làm cơ sở xây dựng, điều chỉnh chiến lược phù hợp hơn; góp phần vào kho tài liệu về giá trị thương hiệu tại Việt Nam.

  pdf126p thiennhaikhach09 13-08-2021 17 2   Download

 • Bài viết trình bày cuộc đời, sự nghiệp của Trần Quốc Tuấn, Hojo Tokimune đặt trong bối cảnh kinh tế - chính trị - xã hội Nhật Bản, Đại Việt vào thế kỷ XIII, những chiến lược và chiến thuật được sử dụng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Qua đó, bài viết phân tích, lập luận và chứng minh nhân tố tài năng lãnh đạo là một trong những nguyên nhân đem lại chiến thắng cho Đại Việt và Nhật Bản trước đế quốc Nguyên Mông hùng mạnh.

  pdf7p wangxinling 23-07-2021 15 0   Download

 • Luận văn đã xây dựng được thang đo, đã kiểm định sự phù hợp cũng như độ tin cậy của chúng. Xác định được nhân tố nào của hệ thống KSNB có ảnh hưởng mạnh nhất tới bệnh viện Chợ Rẫy. Từ đó giúp Ban lãnh đạo có những chính sách phù hợp để hoàn thiện hệ thống KSNB của bệnh viện Chợ Rẫy.

  pdf136p thiennhaikhach03 08-07-2021 9 5   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 6 Chức năng lãnh đạo, điều khiển tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm, vai trò, chức năng điều khiển; Khái niệm, vai trò của lãnh đạo; Phương pháp phong cách lãnh đạo; Động viên; Quản trị xung đột.

  pdf15p chuheodethuong 11-07-2021 35 6   Download

 • Bài luận đã xem và nghiên cứu các bài nghiên cứu trước để hình thành cơ sở lý luận, cơ sở lý thuyết của bài luận, đồng thời hình thành mô hình nghiên cứu đề xuất với bốn nhân tố gây tác động đến hiệu quả công tác thuế và thang đo của từng nhân tố, bài luận sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính là thảo luận lấy ý kiến các lãnh đạo và đội trưởng các đội, nghiên cứu định lượng với 31 câu hỏi khảo sát được đưa đến các từng cá nhân trong chi cục thuế.

  pdf101p thiennhaikhach03 08-07-2021 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thang đo lãnh đạo
p_strCode=thangdolanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2