intTypePromotion=3
ADSENSE

Thanh toán nội bộ

Xem 1-20 trên 2245 kết quả Thanh toán nội bộ
 • Tiểu luận: Hoàn thiện công tác kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam nêu việc hình thành một hệ thống kiểm toán nội bộ là một tất yếu đối với các ngân hàng Thương mại. Đồng thời việc hoàn thiện công tác này trong hoạt động ngân hàng nói chung và trong hoạt động tín dụng nó riêng là một điều rất cần thiết không chỉ cho bản thân các ngân hàng Thương mại mà còn cho cả hệ thống nền kinh tế.

  pdf40p blue_12 12-05-2014 256 79   Download

 • Nội dung Bài giảng Kiểm toán nội bộ: Chương 4 Kiểm toán nội bộ một số hoạt động trong doanh nghiệp được trình bày như sau: Kiểm toán nội bộ hoạt động mua hàng và thanh toán và thanh toán, kiểm toán nội bộ hoạt động sản xuất, kiểm toán nội bộ hàng tồn kho, kiểm toán nội bộ hoạt động bán hàng và thu tiền .

  pdf0p cobematxanh 05-12-2017 70 12   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 là Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền. Các quy định về sử dụng tiền mặt, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả, giải thích được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán thanh toán nội bộ.

  pdf32p convitdola 11-12-2017 61 13   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán phải thu, phải trả nội bộ" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán phải thu - phải trả nội bộ (kế toán cấp vốn và điều chuyển vốn, kế toán bán hàng nội bộ, kế toán các quan hệ thanh toán nội bộ khác liên quan đến quá trình SXKD,...),thông tin trình bày trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf11p doinhugiobay_10 12-01-2016 41 2   Download

 • Việc tăng cường vai trò của kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp sẽ trợ giúp đắc lực cho công tác quản trị của rủi ro, đảm bảo thực hiện các mục tiêu hoạt động, biến thách thức thành cơ hội trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua nội dung bài viết.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 33 3   Download

 • Bài viết phân tích những yếu tố thành công chủ yếu của chính doanh nghiệp Việt Nam có thiết lập và phát triển bộ phận kiểm toán nội bộ, đề xuất hướng phát triển các bộ phận kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nước ta.

  pdf9p sieunhansoibac2 07-04-2018 38 4   Download

 • Luận văn trình bày trong 3 chương: Chương I - Lý luận chung về kiểm toán nội bộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với việc tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản lý, chương II - Thực trạng kiểm toán nội bộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với việc tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản lý ở Công ty Viễn thông liên tỉnh; chương III - Những giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành với việc tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu quả quản lý ở Công ty Viễn thông liên tỉnh.

  pdf17p praishy3 12-03-2019 44 3   Download

 • Chuyên viên Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm về các công việc: tham gia thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch đã được phê duyệt và theo sự phân công, bố trí của Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, tham gia thực hiện các cuộc điều tra theo yêu cầu của cấp trên phù hợp với chức năng của phòng Kiểm toán nội bộ, tham gia thực hiện xem xét, xây dựng, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy trình, chính sách của các đơn vị trong công ty... Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo 1p vrohtovitamin 21-06-2019 42 4   Download

 • Nội dung và nguyên tắc Kế toán : 1. Nội dung các khoản thanh toán : Các khoản thanh toán trong đơn vị HCSN là những quan hệ thanh toán giữa đơn vị với NN, với các đơn vị, tổ chức, cá nhân bên ngoài về quan hệ mua, bán, cung cấp DV, VT SP, HH và các quan hệ thanh toán giữa đơn vị với cấp trên, cấp dưới, với VC và các đối tượng khác. Các khoản thanh toán bao gồm : - Các khoản phải thu - Tạm ứng - Các khoản phải trả - Các khoản...

  pdf11p voixanh12 24-10-2012 660 92   Download

 • Đề tài khái quát và hệ thống hóa được cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung và hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán nói riêng trong doanh nghiệp sản xuất và thương mại; đưa ra được một số giải pháp giúp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình mua hàng – thanh toán tại Công ty.

  pdf98p thangnamvoiva26 21-10-2016 271 75   Download

 • Hệ thống kế toán là thu thập, xử lý và cung cấp thông tin làm cơ sở cho các quyết định kinh tế. Giáo trình được chia thành 4 chương, Chương 1: Tổng quan về kiểm toán. Chương 2: Một số khái niệm và kỹ thuật cơ bản trong kiểm toán. Chương 3: Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập. Chương 4: Kiểm toán của nhà nước và kiểm toán nội bộ.

  pdf98p five_12 20-03-2014 762 222   Download

 • Nhằm giúp giáo viên và các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Lý thuyết kiểm toán chương 2: Các tổ chức và hoạt động của các tổ chức kiểm toán trình bày nội dung về tổ chức kiểm toán độc lập, tổ chức kiểm toán Nhà nước, tổ chức kiểm toán nội bộ, phân biệt kiểm toán báo cáo tài chính với kiểm tra kế toán, thanh tra tài chính và thanh tra Nhà nước.

  ppt20p lamtran89 12-07-2014 188 60   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, kiểm toán đã trở thành nhu cầu không thể thi được đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng các tác dụ thực tiễn to lớn của mình, kiểm toán đã khẳng định là một yếu tố tích cực, là m trong những nhân tố góp phần đảm bảo duy trì tính kinh tế, tính hiệu quả trong ho động kinh tế. Kiểm toán cung cấp dữ liệu tin cậy để thực hiện phân bổ và điều hà ngân sách một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, loại trừ những chi...

  pdf71p can_thai 05-09-2012 90 35   Download

 • Chương 5 Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng thuộc bài giảng kế toán ngân hàng thương mại. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung về thanh toán vốn giữa các ngân hàng, tài khoản sử dụng, thanh toán nội bộ, thanh toán bù trừ, thanh toán qua ngân hàng nhà nước.

  pdf9p tichtutite 18-06-2014 139 20   Download

 • Chương 2 cung cấp cho người học những hiểu biết về kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nhận biết các khoản phải thu, phải trả nội bộ; phân loại khoản phải thu, phải trả nội bộ để quản lý chặt chẽ các khoản này; xử lý và ghi nhận vào sổ kế toán các giao dịch trong nội bộ doanh nghiệp; trình bày các chỉ tiêu phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính.

  ppt31p hihihaha2 03-12-2016 25 4   Download

 • Xuất phát từ tầm quan trọng của KTNB, công ty Gang thép Thái nguyên đã thành lập bộ phận KTNB làm nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động tài chính, kế toán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lí, chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh và chất lượng thông tin kinh tế tài chính trong công ty.

  pdf7p cumeo2006 02-07-2018 28 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là khám phá và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hình thành và phát triển của kiểm toán liên tục tại Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ và KTĐL.

  pdf32p lamtamnha_01 01-02-2018 20 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán các khoản thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p tieu_vu10 15-04-2018 77 12   Download

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 9 Tổ chức bộ máy kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái quát chung về tổ chức bộ máy kiểm toán, kiểm toán viên và các tổ chức hiệp hội kiểm toán viên, tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ,...

  pdf19p dolalatien 22-11-2017 38 1   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hóa và làm rõ lý luận cơ bản về KTNB và tổ chức KTNB trong đơn vị và nội dung tổ chức KTNB trong trƣờng ĐH, trong đó có trƣờng ĐHCL; Phân tích, đánh giá thực trạng về tổ chức KTNB tại các trƣờng ĐH, trong đó có các trƣờng ĐHCL trên địa bàn thành phố Hà Nội, chỉ rõ những kết quả đạt đƣợc, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế này.

  pdf261p sohucninh321 09-07-2019 18 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh toán nội bộ
p_strCode=thanhtoannoibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản