intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh toán và ngân quỹ

Xem 1-20 trên 933 kết quả Thanh toán và ngân quỹ
 • Bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong tại Tp. Hồ Chí Minh được nghiên cứu nhằm tìm hiểu chung về thẻ tín dụng, thực trạng thanh toán thẻ tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cụ thể là: Tình hình kinh doanh thẻ tại ngân hàng trong những năm gần đây, quy trình phát hành và thanh toán thẻ, đánh giá về hoạt động thanh toán thẻ,… định hướng phát triển hoạt động thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

  pdf8p vizenvo 02-12-2022 5 1   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bằng Lê" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty Bằng Lê từ đó đề ra được một số giải pháp giúp công ty quản lý và hạch toán vốn bằng tiền.

  pdf109p matroicon2510 06-12-2022 21 3   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại Công ty TNHH tư vấn Red Brick" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích biến động của khoản mục Tiền gửi ngân hàng - 112 và tình hình tài chính nói chung của Công ty TNHH tư vấn Red Brick. - Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và tình hình tài chính trong ba năm 2017, 2018, 2019 tại Công ty TNHH tư vấn Red Brick.

  pdf184p matroicon2510 06-12-2022 6 2   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử phát triển, khái niệm và chức năng của ngân hàng thương mại; phân loại ngân hàng thương mại; cơ cấu tổ chức ngân hàng thương mại; các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng thương mại; vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf39p trangvang0906 25-11-2022 8 2   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại: Chương 7, được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ & thanh toán quốc tế; Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt52p trangvang0906 25-11-2022 9 1   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và vai trò của thanh toán quốc tế; Cơ sở của thanh toán quốc tế; Những điều kiện quy định trong thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p trangvang0906 25-11-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu gồm có 12 chương với những nội dung chính như sau: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán ngân sách nhà nước, kế toán vay nợ và trả nợ vay, kế toán tiền gửi đơn vị tại kho bạc nhà nước, kế toán đơn vị phụ thuộc, kế toán thanh toán điện tử kho bạc nhà nước kế toán thanh toán bù trừ, quy trình thanh toán điện tử liên ngân hàng, kế toán điều chuyển vốn và quyết toán vốn, kế toán ngoại tệ, kế toán các tài khoản không trong cân đối, kế toán cho vay và thu hồi nợ vay.

  pdf276p runthenight02 08-11-2022 13 3   Download

 • Luận văn "Vận dụng quy trình kiểm toán vào hoạt động thanh tra, kiểm tra thu chi ngân sách nhà nước tại Thanh tra tỉnh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các văn bản pháp luật hiện hành về công tác thanh tra và nghiên cứu thực trạng công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, đề xuất việc vận dụng kỹ thuật kiểm toán để xây dựng công tác thanh tra tại Thanh tra tỉnh Bình Dương, nhằm nâng cao nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp cho hoạt động thanh tra của Thanh tra tỉnh.

  pdf137p dongcoxanh2510 25-10-2022 6 3   Download

 • Báo cáo "Đánh giá thực trạng an toàn vệ sinh lao động và rủi ro lao động tại Công ty TNHH Kỹ thuật cơ điện Khôi Việt Phát" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại cũng như những hạn chế còn tồn tại để góp phần nào đó ứng dụng trong công ty, giúp công ty cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

  pdf80p dongcoxanh2510 25-10-2022 11 2   Download

 • Bài viết "Phân tích cơ bản, chỉ số tài chính và lợi suất cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm dự báo lợi suất cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng phân tích cơ bản, bài viết nghiên cứu tác động của các chỉ số tài chính đến lợi suất cổ phiếu. Các chỉ số được sử dụng thuộc bốn nhóm: khả năng thanh toán ngắn hạn, khả năng sinh lời, quy mô doanh nghiệp và các chỉ số giá trị thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết tại đây.

  pdf16p phuongnhung205 21-10-2022 17 1   Download

 • Bài viết "Sử dụng phương pháp tỷ số tần suất và các phương pháp học máy để thành lập bản đồ nhạy cảm trượt lở. Khu vực thử nghiệm: xã Phìn Ngan, tỉnh Lào Cai" đánh giá tính nhạy cảm với tai biến trượt lở khu vực xã Phìn Ngan, tỉnh Lào Cai, Việt Nam đã được thực hiện bằng cách áp dụng ba mô hình học máy là hồi quy logic (LR), mạng Bayes (BN), máy véc tơ hỗ trợ (SVM) và phương pháp thống kê tỷ số tần suất (FR) mà FR được sử dụng để tính toán các giá trị trọng số của mỗi lớp tham số trong các bản đồ tác nhân. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

  pdf17p phuongnhung205 21-10-2022 3 1   Download

 • Đồ án tốt nghiệp "Xây dựng chương trình quản lý thu chi Công ty Taxi Vũ Gia" nhằm tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ quy trình công việc thu chi hàng ngày của công ty cổ phần Taxi Vũ Gia (thu & chi tiền mặt hàng ngày, báo nợ & báo có ngân hàng, thanh toán Séc, theo dõi công nợ khách hàng hàng ngày, báo cáo công nợ của khách hàng hàng ngày,...) và thu thập các hồ sơ tài liệu, báo cáo liên quan. Từ đó phân tích thiết kế hệ thống và thiết kế CSDL quan hệ. Cài đặt chương trình và chạy thử nghiệm.

  pdf70p vuhuyennhi 06-09-2022 31 2   Download

 • Giáo trình Kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về kế toán ngân sách nhà nước và nghiệp vụ kho bạc; Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán không dùng tiền mặt; Kế toán ngân sách nhà nước; Kế toán tiền gửi và các quỹ tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p canhdongco25 02-08-2022 12 3   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giúp sinh viên có chuyên môn sâu làm kế toán tài chính tại các doanh nghiệp từ việc lập chứng từ, định khoản để ghi sổ kế toán, xử lý số liệu và tổng hợp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán vốn bằng tiền; kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p hayatogokudera 18-07-2022 22 4   Download

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) ra đời nhằm đáp ứng một phần nhu cầu cung cấp kiến thức về tài chính và tiền tệ cho các chủ thể kinh tế. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; tín dụng - bảo hiểm - ngân hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf55p hayatogokudera 18-07-2022 13 2   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản lý chi Ngân sách Nhà nước; cân đối Ngân sách Nhà nước; tín dụng Nhà nước; các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công;...

  pdf121p ryomaechizen 01-07-2022 21 5   Download

 • Giáo trình "Tài chính quốc tế" được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh nói chung, sinh viên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng của nhà trường, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính quốc tế; thị trường tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối; thanh toán quốc tế;...

  pdf155p ryomaechizen 01-07-2022 40 5   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 2 trình bày những nội dung về: tín dụng xuất nhập khẩu; bảo lãnh xuất nhập khẩu;...

  pdf202p ryomaechizen 01-07-2022 29 5   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được vai trò của bộ phận Lễ tân và nhiệm vụ của nhân viên bộ phận Lễ tân trong hoạt động kinh doanh tại Khách sạn; xác định được các bước và thao tác cơ bản trong quy trình nhận đặt buồng, chào đón và tiếp nhận đăng ký khách, xử lý các dịch vụ khách hàng trong quá trình lưu trú, thanh toán chi phí, thu ngân và tiễn khách;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 23 1   Download

 • Để giúp những người quan tâm đến lĩnh vực kế toán ngân sách và tài chính xã phương nắm được quy định mới ban hành, tập thể giáo viên kế toán đã biên soạn giáo trình Kế toán ngân sách xã phường. Nội dung giáo trình gồm có 5 đơn vị bài học như sau: Tổ chức công tác kế toán ngân sách xã; kế toán thu chi ngân sách; kế toán vốn bằng tiền, vật tư, tài sản cố định; kế toán thanh toán và nguồn vốn quỹ của xã; báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p cucngoainhan8 14-03-2022 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh toán và ngân quỹ
p_strCode=thanhtoanvanganquy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2